Suche

Průlom: Nová dieselová technologie Bosch nabízí řešení problému s oxidy dusíku

Šéf společnosti Bosch Denner požaduje transparentnost i vzhledem ke spotřebě paliva a CO2 emisím

  • Rekordní hodnota: 10krát méně NOx než limit stanovený od roku 2020
  • Nová technologie Bosch zachovává výhodu spotřeby a také menší dopad na životní prostředí
  • Denner: „Diesel má budoucnost. Emise už brzy nebudou problémem.“
  • Spalovací motory vybavené umělou inteligencí: téměř bez vlivu na kvalitu ovzduší
  • Výzva politikům: spotřeba paliva by měla být měřena přímo na silnici a emise zkoumány analýzou životního cyklu WTW (Well-To-Wheel)

Stuttgart a Renningen, Německo - „Diesel má budoucnost. Dnes chceme ukončit debatu o konci dieselu, a to s konečnou platností.“ Těmto slovy oznámil šéf společnosti Bosch Dr. Volkmar Denner při příležitosti výroční tiskové konferenci společnosti rozhodující průlom v dieselové technologii. Novinka firmy Bosch může výrobce podpořit v tak drastickém snížení emisí oxidů dusíku z vozidel, že již dnes budou dodržovat budoucí limity. Také při testování v běžném provozu (Real Driving Emissions) jsou emise z vozidel vybavených novou dieselovou technologií Bosch nejenom značně pod hodnotami aktuálních limitů, nýbrž i pod limity, které budou platit až od roku 2020. Vývojáři společnosti Bosch těchto výsledků dosáhli zdokonalením stávající techniky. Další komponenty, které by zvyšovaly náklady, nejsou nutné. „Bosch posouvá hranice technických možností. S nejnovější technologií Bosch budou dieselová vozidla klasifikovány jako vozidla s nízkými emisemi, ale zůstanou i nadále finančně dostupnými, řekl Denner. V této souvislosti šéf společnosti Bosch požaduje větší transparentnost i vzhledem k emisím CO2 ze silničního provozu a vyzývá k budoucímu měření spotřeby a tudíž i zátěže oxidem uhličitým také za skutečných jízdných podmínek na silnici.

Rekordní hodnota: 13 miligramů oxidů dusíku na kilometr ve skutečném provozu

Od roku 2017 požaduje evropská legislativa, aby nové modely osobních automobilů (testované v souladu s RDE tvořených mixem jízd po městě, mimo město a jízd po dálnici) emitovaly maximálně 168 miligramů oxidů dusíku na kilometr, od roku 2020 pak maximálně 120 miligramů. Nicméně už dnes mohou vozidla vybavené diesel technologií Bosch dosahovat rekordních hodnot 13 miligramů na kilometr při RDE jízdách normovaných podle zákona, což je přibližně 10krát méně než limit platný od roku 2020. A dokonce i při obzvlášť obtížných jízdách po městě, jejichž testovací parametry výrazně překračují zákonné požadavky, jsou hodnoty testovacích vozidel Bosch průměrně jenom 40 miligramů na kilometr. Rozhodující technický průlom se vývojářům společnosti Bosch podařil v uplynulých měsících. Výše uvedené hodnoty jsou možné díky kombinaci pokročilé technologie vstřikování, nově vyvinutého systému sání a inteligentního teplotního managementu. Emise oxidů dusíku teď mohou při všech jízdních situacích zůstat pod zákonným limitem – bez ohledu na to, jestli je styl jízdy dynamický nebo pomalý, ať je venku teplota pod nulou nebo panují letní vedra, ať se měří na dálnici nebo ve vlekoucím se městském provozu. „Diesel si udrží své místo v městském provozu, ať už pro řemeslníky nebo lidi dojíždějící za prací,“ zdůraznil Denner.

Důkaz o tomto inovativním pokroku poskytl Bosch při příležitosti velké tiskové konference ve Stuttgartu. Desítky mezinárodních novinářů měly příležitost řídit testovací vozidla vybavené mobilními měřicími přístroji na technicky obzvlášť náročné trase městem. Výsledky novinářů a také ujetou trasu naleznete zde. Protože opatření ke snížení emisí oxidů dusíku nijak výrazně nemění spotřebu, zachovává si diesel svoji komparativní výhodu spotřeby, emisí CO2, a tím menšího dopadu na životní prostředí.

Umělá inteligence pro ještě lepší výkon spalovacího motoru

Avšak ani s tímto technologickým pokrokem není vývoj dieselových motorů u konce. Bosch by chtěl dosažené pokroky dál podpořit umělou inteligencí. Tím se Bosch dostává blíže k dalšímu důležitému cíli: vývoji spalovacího motoru, který s výjimkou CO2 okolní vzduch prakticky nezatěžuje. „Neochvějně věříme, že diesel bude hrát důležitou roli v možnostech mobility zítřka. Než se elektromobilita dostane na masový trh, budeme i nadále potřebovat vysoce efektivní spalovací motory,“ uvedl Denner. Jeho smělý cíl pro vývojáře společnosti Bosch zní: nová generace dieselových a benzinových motorů, které by již neměly významně zatěžovat atmosféru pevnými částicemi a oxidy dusíku. Dokonce ani u Stuttgartské Neckartor, notoricky známé znečištěným ovzduším, by v budoucnu nemělo na spalovací motory připadat více než jeden mikrogram oxidů dusíku na metr krychlový okolního vzduchu – tedy jedné čtyřicetiny, neboli 2,5 procenta aktuálního limitu 40 mikrogramů na metr krychlový.

Bosch chce víc: transparentnost a reálné testování u spotřeby a CO2

Denner navíc požadoval, aby se emise CO2 závislé na spotřebě znovu dostaly více do centra pozornosti. Ani spotřeba vozidel by se v budoucnosti již neměla zjišťovat v laboratořích, ale také v reálných dopravních situacích za provozu. Vytvořila by se tak srovnatelná systematika jako u emisí. „To znamená větší transparentnost pro spotřebitele a větší důslednost pro ochranu klimatu,“ řekl Denner. Navíc by sledování CO2 muselo být také výrazně nad rámec baterie a nádrže: „Potřebujeme transparentní celkovou bilanci CO2 silničního provozu, která nebude měřit jen přímou produkci škodlivin u automobilů, ale do bilance zahrne také emise z výroby paliv a elektrického proudu,“ uvedl Denner. Řidičům elektromobilů by rozsáhlejší studie uhlíkové stopy nabízela realističtější obrázek elektromobility vzhledem k účinku na klima. Dále využití nefosilních paliv by mohlo bilanci CO2 spalovacích motorů zlepšit.

Kodex vývoje produktů: etika technologického vývoje

Denner, který je ve vedení společnosti Bosch odpovědný také za výzkum a včasný vývoj, představil široké veřejnosti také „kodex vývoje produktů“. V něm firma formulovala mantinely pro vývoj produktů Bosch: zaprvé je striktně zakázáno zapojení funkcí, které automaticky rozpoznají testovací cykly. Zadruhé se produkty Bosch nesmí optimalizovat pro testové situace. Zatřetí produkty Bosch mají při běžném, denním využití co možná nejlépe chránit lidský život a být šetrné k životnímu prostředí a ke zdrojům. „Navíc je princip legálnosti a naše motto ,Stvořeno pro život‘ normou pro naše chování. Ve sporném případě jsou hodnoty Bosch nadřazené přání zákazníka,“ vysvětlil Denner. Bosch se tak například v Evropě již od poloviny roku 2017 nepodílí na zákaznických projektech pro benzinové motory, u kterých není naplánovaný žádný filtr pevných částic. Jako součást největšího školicího programu ve více než 130leté historii firmy bude do konce roku 2018 vyškoleno na nový kodex 70 000 zaměstnanců, většinou z úseků výzkumu a vývoje.

Technické otázky a odpovědi k nové dieselové technologii Bosch

Čím nová dieselová technologie vyniká?

Pro snižování emisí oxidů dusíku u dieselových vozidel byly doposud kritické dva vlivy. Jedním je styl řízení. Technologické řešení Bosch je rychle reagující systém sání. Čím je způsob jízdy dynamičtější, tím dynamičtější musí být i recirkulace výfukových plynů. To je možné mimo jiné také díky RDE optimalizovaným turbodmychadlům, která reagují rychleji než ty konvenční. A s kombinací vysokotlaké a nízkotlaké recirkulace výfukových plynů je systém sání ještě flexibilnější. Řidič se tak může rychle rozjíždět, aniž by silně narůstaly emise. Stejně tak důležitý je i vliv teplot. Pro optimální konverzi oxidů dusíku musí být výfukové plyny horké přes 200 stupňů – což je teplota, která právě při jízdách po městě často není dosažena. Zde Bosch vsadil na promyšlený tepelný management dieselového motoru. Ten teď aktivně řídí teplotu emisí: výfukový systém tedy zůstává tak teplý, aby pracoval ve stabilním teplotním rozmezí a emise zůstaly na nízké úrovni.

Kdy bude tato technologie zralá pro sériovou výrobu?

Nový dieselový pohon Bosch je založený na komponentech dostupných na trhu. Zákazníkům je tudíž k dispozici v podstatě okamžitě a může být zakomponována do plánovaných projektů.

Proč jsou jízdy po městě náročnější než jízdy mimo město nebo po dálnici?

Pro optimální konverzi oxidů dusíku musí být výfukové plyny horké přes 200 stupňů – což je teplota, která právě při jízdách po městě často není dosažena. Důvodem toho jsou zácpy nebo provoz „stop-and-go“, které nechají výfukový systém vychladnout. Nový tepelný management Bosch tuto nevýhodu vyrovnává tím, že aktivně řídí teplotu výfukových plynů.

Je pro řízení teplot ve výfukové části zapotřebí dodatečný ohřívač na bázi 48 voltů nebo srovnatelné dodatečné konstrukční prvky?

Nový dieselový pohon Bosch je založený na komponentech dostupných na trhu a není odkázaný na dodatečnou 48 voltovou palubní síť.

Bude diesel kvůli nové technologii Bosch výrazně dražší?

Dieselová technologie společnosti Bosch je založená na dílech používaných již dnes v sériově vyráběných vozidlech. Rozhodující pokrok je založený na nové kombinaci existujících opatření. Nejsou nutné žádné dodatečné hardwarové komponenty. Snížení emisí tak nebude mít na cenovou dostupnost dieselových vozidel vliv.

Přijde diesel kvůli nové technologii o svoji výhodu spotřeby paliva a s tím spojenou klimatickou výhodu?

Ne, vývojáři měli jasný cíl snížit emise oxidů dusíku a zároveň zachovat komparativní výhodu CO2. Diesel si tak zachová svoji výhodu v ochraně klimatu.

Kontakt pro novináře:

Florian Flaig

Tel.: +49 711 811-6282

Mobility Solutions je největší obchodní oblastí Bosch Group. Podle předběžných údajů dosáhl její prodej v roce 2018 částky 47 miliard eur, což odpovídá podílu 60 % na celkovém prodeji skupiny. Díky tomu je Bosch Group jedním z největších dodavatelů automobilového průmyslu. Mobility Solutions sleduje vizi mobility, která je bez nehod, bez emisí a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastech automatizace, elektrifikace a konektivity. Pro zákazníky jsou tak výsledkem integrovaná řešení mobility. Mezi hlavní obchodní oblasti patří: vstřikovací technika a vedlejší agregáty pro spalovací motory, rozmanitá řešení pro elektrifikaci pohonu, bezpečnostní systémy pro automobily, asistenční systémy a funkce pro automatizované řízení, technika pro uživatelsky přívětivé informační a zábavní systémy a komunikaci přesahující rámec vozidla, servisní koncepty, jakož i technika a služby pro obchod s motorovými vozidly. Bosch přinesl důležité inovace v automobilové technice, například elektronické řízení motoru, stabilizační systém ESP nebo systém přímého vstřikování nafty common rail.

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 410 000 lidí (k 31. 12. 2018). Podle předběžných údajů dosáhl prodej firmy za rok 2018 hodnoty 77,9 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“.

Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 69 500 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 125 lokalitách po celém světě.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPresse.

Stále hledáte něco?