Suche

Aktualizácie sú jednoduché rovnako, ako pri inteligentných telefónoch

Lucia Jászayová

Lucia Jászayová >

Bosch s aktualizáciami over-the-air bezpečne aktualizuje automobily

  • Automatizovaná parkovacia služba založená na smartfóne uvedená ako pilotný projekt v parkovacej garáži múzea Mercedes-Benz
  • Bosch dodáva infraštruktúru; automobilová technológia je od firmy Daimler
  • Parkovanie bez vodiča šetrí čas a znižuje stres

Stuttgart, Nemecko – Manuálne parkovania je minulosťou. V parkovacej garáži múzea Mercedes-Benz v Stuttgarte sa vďaka firmám Bosch a Daimler automatizované parkovanie stalo skutočnosťou. Pomocou povelu prostredníctvom smartfónu môžu teraz vodiči automaticky zaparkovať autá na pridelených miestach bez toho, že by museli dohliadať na ich pohyb. Automatizované parkovanie je dôležitým medzníkom na ceste k autonómnemu riadeniu. Pilotné riešenie v parkovacej garáži múzea Mercedes-Benz je vôbec prvým svetovým riešením založeným na infraštruktúre pre úplne automatizovanú parkovaciu službu v reálnych podmienkach, či už s vodičom za volantom alebo bez neho. Od začiatku roku 2018 budú mať návštevníci možnosť zažiť si túto pohodlnú službu v garážach múzea na vlastnej koži a ušetriť tak čas, ktorý by strávili parkovaním.

„Autonómne riadenie sa k nám blíži väčšou rýchlosťou, než si mnohí z nás uvedomujú. Parkovanie bez vodiča v múzeu pôsobivo demonštruje, o akú pokročilú technológiu ide,“ povedal Dr. Michael Hafner, vedúci vývoja automatizovaného riadenia a aktívnej bezpečnosti divízie Cars spoločnosti Mercedes-Benz. „Vďaka využitiu infraštruktúry inteligentných parkovacích garáží a ich prepojeniu s vozidlami sme dali parkovaniu bez vodiča reálnu podobu oveľa skôr, než sa očakávalo,“ uviedol Gerhard Steiger, prezident divízie Bosch Chassis Systems Control.

Ako mávnutím čarovného prútika: automatická jazda na parkovacie miesto a späť

Pomocou aplikácie v smartfóne si ktokoľvek môže zarezervovať vozidlo. Cesta začína v okamihu, kedy sa vozidlo automaticky presunie do priestoru pre vyzdvihnutie. Vrátenie vozidla je rovnako jednoduché: zákazník ho nechá na výstupnom mieste v garáži a vráti ho pomocou aplikácie v smartfóne. Len čo inteligentný systém parkovacej garáže vozidlo rozpozná, auto sa rozbehne a je navedené na pridelené miesto.

Toto parkovanie bez vodiča je možné vďaka súhre medzi infraštruktúrou inteligentných parkovacích garáží dodávanou firmou Bosch a automobilovou technológiou Mercedes-Benz. Senzory nainštalované v parkovacej garáži monitorujú pri navádzaní vozidla jazdný koridor a jeho okolie. Technológia vo vozidle bezpečným spôsobom prevádza príkazy od infraštruktúry parkovacej garáže do jazdných manévrov a v prípade potreby vozidlo včas zastaví. Senzory pre infraštruktúru parkovacích garáží a komunikačné technológie sú od firmy Bosch. Daimler zaisťuje súkromnú parkovaciu garáž múzea a pilotné vozidlá. Spoločne s firmou Bosch definuje rozhranie medzi infraštruktúrou a vozidlom a realizuje potrebné úpravy senzorovej technológie a softvéru vozidiel.

Prvé prevádzkové schválenie pre parkovanie bez vodiča na svete

Po premiére bude nasledovať intenzívna fáza testovania a spúšťania. Na projekt od samého začiatku dozerali miestne úrady – regionálny správny úrad v Stuttgarte a ministerstvo dopravy Bádenska-Württemberska – a odborníci z TÜV (Technischer Überwachungs-Verein = Technické kontrolní sdružení) Rheinland, s cieľom posúdiť prevádzkovú bezpečnosť technológie pre automatizované parkovanie a parkovacie garáže. Možnosť ponuky technológie parkovania bez vodiča zákazníkom čaká ešte na konečné schválenie zo strany regulačných orgánov a verejnosť bude môcť využívať automatizované parkovanie v parkovacích garážach múzea Mercedes-Benz vôbec prvý krát na svete od začiatku roku 2018. Vďaka tomu získajú Bosch a Mercedes-Benz skúsenosti v tom, ako si používatelia poradia s automatizovaným obslužným parkovaním. Súčasné parkovacie garáže je taktiež možné dodatočne vybaviť technológiou infraštruktúry. Pre prevádzkovateľov parkovacích garáží bude parkovanie bez vodiča znamenať efektívnejšie využitie dostupných parkovacích miest: na rovnakej ploche môže byť zaparkovaných až o 20 percent viac vozidiel.

Kontakt pro novinárov:

Jörn Ebberg

Tel.: +49 711 811-26223

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?