Suche

IAA 2017: Nové koncepcie mobility – Podnikanie Bosch ťaží z výhod premeny mobility

Lucia Jászayová

Lucia Jászayová >

Dve miliardy eur z predaja v oblasti automatizovaného šoférovania

  • Nárast predaja spoločnosti Bosch v oblasti mobility v roku 2017 o 7 percent
  • Predseda predstavenstva spoločnosti Bosch Denner: „Nejde len o výrobu lepších automobilov, ale aj o prehodnotenie mobility. Čo sa týka mobility dneška a zajtrajška, je Bosch v dobrej forme.“
  • Podiel elektromobility na trhu aj naďalej rastie

Stuttgart a Frankfurt, Nemecko – V oblasti transformácie mobility je Bosch hnacou silou. So svojimi riešeniami pre cestnú premávku budúcnosti rastie Bosch už teraz dvojnásobnou rýchlosťou než samotný trh. V roku 2017 sa očakáva nárast predaja v obchodnej oblasti Mobility Solutions o 7 percent – na približne 47 miliárd eur. V rovnakom období vzrastie celosvetová výroba automobilov len o 2,8 percenta. „Naše podnikanie v automobilovom priemysle stále rastie a bude aj naďalej silnieť. To nás stavia do dobrej pozície v rámci mobility zajtrajška,“ hovorí Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch. V súčasnej dobe rastie najmä obchod s asistenčnými systémami, ktoré sú predchodcami automatizovanej jazdy. V tejto oblasti dosahuje rast trhu až 25 percent a v spoločnosti Bosch je dokonca vyšší. Už v roku 2019 zaznamená tento dodávateľ technológií a služieb predaj v oblasti asistenčných systémov pre šoférov vo výške 2 miliárd eur. Do konca roka sa počet spolupracovníkov vo výskume a vývoji v oblasti Mobility Solutions zvýši takmer o 10 percent – na 48 000 ľudí. Technicky, cesta k mobilite bez nehôd, stresu a emisií vedie cez automatizáciu, elektrifikáciu a konektivitu. „Nejde len o výrobu lepších áut. Potrebujeme nové koncepty mobility,“ dodáva predseda predstavenstva spoločnosti Bosch.

Riešenia Bosch pre premávku bez nehôd, stresu a emisií

Či už sa jedná o dopravné zápchy, nehody, znečisťovanie ovzdušia alebo klimatické zmeny – Bosch už má k dispozícii riešenia a služby, ktoré riešia súčasné a budúce výzvy cestnej premávky. „Pokiaľ chceme zostať mobilnými aj v budúcnosti, musíme zmeniť mobilitu dneška,“ hovorí Denner. Jednou z dôležitých úloh súčasnosti je zlepšenie kvality ovzdušia v mestách. V tejto otázke hodlá Bosch ponúknuť pomocnú ruku, a to vylepšením spaľovacieho motora i zvýšením úsilia v oblasti elektromobility. V rámci prebiehajúcej diskusie o zákaze šoférovania a budúcnosti spaľovacích motorov tak Denner uvádza: „Pre nás to nie je jedno alebo druhé. Chceme udržať naše technologické možnosti otvorené a nechceme sa obmedzovať len na jednu cestu.“ Pokiaľ ide o emisie a imisie zo spaľovacích motorov, významný pokrok je možné dosiahnuť prostredníctvom syntetických palív. Tie sa vyrábajú aj vďaka obnoviteľným zdrojom energie a môžu zo spaľovacích motorov urobiť CO2 neutrálne motory. Okrem iného je syntetické palivá možné navrhnúť aj tak, aby ich spaľovanie prebiehalo prakticky bez sadzí. Týmto spôsobom je možné znížiť náklady na úpravu výfukových plynov. „Syntetické palivá je možné využívať prostredníctvom existujúcich čerpacích staníc, a čo je najdôležitejšie, aj pri už existujúcich motoroch. Ich pozitívny dopad je omnoho rýchlejší než úplná premena infraštruktúry a vozového parku,“ hovorí Denner.

Podiel elektromobility na trhu aj naďalej rastie. Vďaka novej e-náprave Bosch sú elektrické pohonné jednotky účinnejšie a pre výrobcov automobilov nákladovo efektívnejšie – a tým aj pre každého, kto chce jazdiť na elektrický pohon. V oblasti použitia pre ľahkú elektromobilitu vyvinula spoločnosť Bosch flexibilný a ľahko škálovateľný 48-voltový pohonný systém založený na už vo výrobe vyskúšaných a otestovaných komponentoch. Bosch zaujíma vedúce postavenie v Číne – najväčšom svetovom trhu s elektromobilitou. V Európe je Bosch dodávateľom pohonných systémov pre najväčší vozový park elektromobilov – StreetScooter nemeckej pošty.

S parkovaním bez šoféra dláždi Bosch cestu k autonómnemu šoférovaniu

V spoločnosti Bosch nadobúda automatizované šoférovanie stále konkrétnejšiu podobu. Spoločne s firmou Daimler uvedie najväčší svetový dodávateľ pre automobilový priemysel na začiatku budúceho desaťročia do ulíc vysoko automatizované vozové parky zdieľaných automobilov. To prispeje k zlepšeniu cestnej premávky a zvýšeniu bezpečnosti. Podľa svetového prieskumu by auto, ktoré samo šoféruje a uľahčuje šoférom ich úlohy s premávkou, uvítala polovica všetkých spotrebiteľov. Bosch už uskutočnil prvé kroky smerom k autonómnemu riadeniu: od začiatku roka 2018 si automobily v parkovacích garážach múzea Mercedes-Benz v Stuttgarte nájdu parkovacie miesto aj bez šoféra a zaparkujú sa. Tým sa znižuje stres a dochádza k efektívnejšiemu využitiu parkovacieho priestoru – na rovnakom priestore môže byť zaparkovaných až o 20 percent viac vozidiel. Toto automatizované parkovanie v parkovacích domoch je možné vďaka inteligentnej infraštruktúre dodávanej spoločnosťou Bosch. „Bosch dokáže viac, než len vyrábať autá. Využívame celý rad technológií, aby sme zaviedli inovatívne riešenia v oblasti mobility do praxe,“ hovorí Denner.

Tak jednoduché ako použitie inteligentného telefónu: aktualizácie softvéru z cloudu Bosch

Tento prístup platí aj pre pripojenie. V nasledujúcich piatich rokoch vzrastie trh s prepojenou mobilitou každoročne o takmer 25 percent. To znamená, že celosvetový predaj vzrastie zo 47 na 140 miliárd eur (zdroj: PwC). Bosch disponuje potrebnými skúsenosťami z oblasti senzorov, softvéru a služieb, a to vo väčšom rozsahu než akákoľvek iná spoločnosť. Dokonca už teraz je 1,5 milióna vozidiel pripojených pomocou softvéru Bosch IoT. Konektivita vozidiel umožňuje mnoho služieb z oblasti mobility. Z automobilov sa stanú osobní asistenti. „ ‚Obyčajné šoférovanie‘ je minulosťou. Vďaka prepojeniu vozidiel s inteligentnými domácnosťami a kanceláriami ich meníme na tretí obytný priestor miesto“ hovorí Denner. Už čoskoro bude konektivita znamenať, že vozidlá digitálne vybavia schôdzku v autoservise, a to vďaka novej službe od spoločnosti Bosch – „softvér over-the-air“ (softvér bezdrôtovo). To umožní bezpečnú a spoľahlivú aktualizáciu dát vozidiel, rovnako ako je to dnes v prípade inteligentných telefónov. A bude možné stiahnuť si aj ďalšie funkcie, ako napríklad nástroj na vyhľadávanie parkovacieho miesta. Pomocou bezdrôtového softvéru budú mať šoféri možnosť rekonfigurovať svoje vozidlá aj v budúcnosti. V prípade spoločnosti Bosch nekončí konektivita u kapoty. Vďaka službám, ako napríklad Coup – revolučnému riešeniu zdieľania skútrov, ktoré v súčasnosti hýbe ulicami Berlína a Paríža – sa zo spoločnosti Bosch stáva poskytovateľ služieb mobility. Štúdie odhadujú, že trh so službami mobility celosvetovo každoročne vzrastie o 28 percent (zdroj: McKinsey).

Kontakt pre novinárov:

Automatizácia: Jörn Ebberg, +49 711 811-26223

Konektivita: Annett Fischer, +49 711 811-6286

Elektrifikácia: Florian Flaig, +49 711 811-6282

Úžitkové vozidlá, jednostopé vozidlá, start-ups: Inga Ehret, +49 711-811 16476

POZRITE sa na ďalšie zaujímavosti Bosch z IAA 2017 na www.bosch-iaa.de a na Twitteri: #BoschIAA

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?