Suche

Štúdia Bosch: „Efekt prepojených vozidiel 2025“

Lucia Jászayová

Lucia Jászayová >

Zachraňovanie životov a predchádzanie nehodám: nie, nejde o super hrdinu v kostýme, ale o prepojený automobil v roku 2025. Spoločnosť Bosch, spoločne s inštitútom pre výskum Prognos, nazrela do budúcnosti a uskutočnila hodnotenie prepojených vozidiel a ich vlastností, ktoré budú schopné zvládnuť v tej dobe pomocou už rozšírených technológií: vysoko automatizované šoférovanie, asistenti núdzového brzdenia a integrácia inteligentných telefónov. V štúdii zameranej na Nemecko, USA a Čínu, sa zistilo, že v roku 2025 budú mať dôsledky prepojenia zreteľný dopad na každého vodiča. „V dnešnej dobe sú počítače, inteligentné telefóny a internet súčasťou každodenného života našej spoločnosti. To isté bude v roku 2025 platiť aj pre prepojené vozidlá,“ hovorí Dr. Dirk Hoheisel, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH.

Stručný pohľad na najzaujímavejšie a najvzrušujúcejšie fakty a čísla uskutočnenej štúdie:

• Asistenti pohotovostnej služby

V roku 2025 by mohli prepojené asistenčné systémy zachrániť 11 000 životov, z toho až 300 v Nemecku (USA: 4000, Čína: 7000). Okrem toho môže byť každoročne zabráneným spolu viac než 260 000 nehodám, ktoré končia zranením (Nemecko: 30 000, USA: 210 000, Čína: 20 000) – toto číslo sa rovná počtu nehôd, ku ktorým dôjde v Berlíne v priebehu dvoch rokov.

• Pohoda namiesto rozčuľovania sa v dopravnej zápche

Pre ľudí v Nemecku, ktorí veľa šoférujú, môže automatizovaná jazda predstavovať úsporu až 95 hodín ročne – dosť času na pohodlný maratón všetkých plánovaných ôsmych sérií seriálu „Game of Thrones“.

• Na Venušu a späť

Technológie prepojeného parkovania by mohli ušetriť 480 miliónov kilometrov prejdenej vzdialenosti (tak ďaleko je to zo Zeme na Venušu a späť). Napríklad, pri hľadaní miesta na zaparkovanie hlásia autá voľné miesta a vedú vodiča priamo k nim. V súčasnej dobe prejdú vodiči v Nemecku pri hľadaní každého parkovacieho miesta priemerne jeden kilometer – čo spôsobuje ďalšie dopravné zápchy a zvyšovanie emisií.

• Nižšie náklady pre každého majiteľa vozidla

Prepojené asistenčné systémy ušetria až 4,43 miliárd eur na materiálových nákladoch a škodách spôsobených nehodou. Zo 450 miliónov eur ušetrených v Nemecku (USA: 3,6 miliárd dolárov, Čína: 380 miliónov dolárov), je 100 miliónov eur následkom samotnej integrácie inteligentného telefónu. To predstavuje obrovské úspory nielen pre poisťovne, ale aj pre peňaženku každého majiteľa jednotlivého vozidla.

• Úspory v oblasti životného prostredia

Nemecký národný park v Schwarzwalde dokáže za viac než tri roky spracovať 400 000 metrických ton CO2 – to je rovnaké množstvo, aké budú funkcie prepojenej mobility schopné ušetriť v roku 2025. Ako je to možné? Vysoko automatizované vozidlá potrebujú menej paliva, a technológie na zjednodušenie vyhľadávania parkovania znížia premávku, a tým aj výsledné emisie.

Metodika štúdie:

Bosch a Prognos ešte pred naplánovaním výsledných efektov posúdili dvanásť technológií súkromnej osobnej prepravy a ich rozšírenosť v Nemecku, v Spojených štátoch, ale aj vo veľkých mestách Číny do roku 2025. Model vychádza z medzinárodných štatistík o vývoji vozových parkov, z údajov o nehodách, aktuálneho výskumu, ako aj z odhadov odborníkov zo spoločností Bosch a Prognos.

Ďalšie informácie o štúdii a hodnotených technológiách:

http://www.bosch-mobility-solutions.com/en/highlights/connected-mobility/con-nected-car-2025

http://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/bosch-study-shows-more-safety-more-efficiency-more-free-time-with-connected-mobility-82818.html

Kontakt pre novinárov:

Inga Ehret

Telefón: +49 711 811-16476

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?