Suche

Bosch otvára IT kampus v Stuttgarte-Feuerbachu

Lucia Jászayová

Lucia Jászayová >

Centrum pre rozvoj digitálnych obchodných modelov

  • IT kampus je novým sídlom globálneho IT spoločnosti Bosch
  • Hnacia sila rastu: IT smeruje od nákladového faktora k základným kompetenciám
  • Kampus poskytne vysoko atraktívne pracovné prostredie pre IT a softvérových expertov
  • Prof. Asenkerschbaumer: „Nový kampus je jasnou ukážkou nášho vzťahu k Stuttgartu ako technologickému sídlu.“
IT campus

Stuttgart, Nemecko – Svojím novým IT kampusom v Stuttgarte-Feuerbachu otvára Bosch Group centrum kompetencií, ktoré je venované koordinácii globálnych IT aktivít spoločnosti Bosch. Približne 2 000 zo 7 500 pracovníkov jednotky pracuje v najmodernejšom kampuse, ktorého cieľom je ďalšie zrýchlenie transformačného procesu spoločnosti Bosch v IoT spoločnosť. „Produkty prepojené s webom a služby založené na dátach ešte silnejšie prispievajú k nášmu rastu. S tým sa zároveň mení úloha, ktorú hraje naše IT.

V minulosti sa naša jednotka zameriavala hlavne na expanziu globálnej IT infraštruktúry Bosch, na podporu používateľov, poskytovanie PC a monitorov. Teraz však jej úlohy stále viac zahŕňajú presadzovanie a podporu inovatívnych IT a softvérových riešení,“ hovorí prof. Stefan Asenkerschbaumer, miestopredseda predstavenstva Robert Bosch GmbH, ktorý je taktiež zodpovedný za IT. „Kampus je naším novým centrom pre rozvoj digitálnych obchodných modelov. Spája v sebe to najlepšie z obidvoch svetov: výrobky a skúsenosti technologickej spoločnosti, ktorá je tu už mnoho desaťročí, a dynamiku mladej IT spoločnosti. Nový kampus je aj jasným dôkazom našich záväzkov voči Stuttgartu.“

Transformácia IT u firmy Bosch: rýchlejšie projekty, kratšia doba uvedenia na trh „Naše IT smeruje od nákladového faktora k základným kompetenciám. Stáva sa súčasťou výrobku a služieb s ním súvisiacich“ hovorí Dr. Elmar Pritsch, informačný riaditeľ a šéf IT spoločnosti Robert Bosch GmbH. Spoločnosť si stanovila cieľ do roku 2020 vyrábať každý nový elektronický výrobok prepojený a rozvíjať s tým súvisiace služby. Pre ešte jednoduchšie dosiahnutie tohto cieľa bude každá obchodná oblasť v budúcnosti odovzdávať svoje digitálne aktivity do rúk riaditeľa digitalizácie (Chief Digital Officer), ktorý bude spolupracovať so svojím IT partnerom u firmy Bosch na zavádzaní nových inovačných projektov, ktoré budú následne realizovať globálne prepojené tímy. Úzky vzťah medzi IT a špecializovanými oddeleniami napomôže ďalšiemu urýchleniu rozvoja obchodných modelov založených na dátach a zníži čas uvádzania na trh.

Motto kampusu: zameranie na zákazníka, tím a zamestnancov

Architektúra a zariadenie IT kampusu odráža jasné zameranie na zákazníkov, tímy a zamestnancov. „Všetko je zamerané na vývoj najlepších riešení pre našich zákazníkov. To vyžaduje, aby pracovníci nášho kampusu mali inšpirujúce pracovné prostredie, prístup k vybaveniu a metodikám špecifickým pre IT, a k najmodernejšiemu hardvéru a softvéru,“ vysvetľuje Pritsch. „Kampus zároveň poskytuje novým pracovníkom vysoko atraktívne pracovné prostredie. Len v mojom oddelení sme v posledných mesiacoch obsadili približne 500 pozícií, mnohé z nich v novom stredisku kompetencií.“

Prvý kľúč k úspechu: inšpirujúce pracovné prostredie Päťposchodová budova s fascinujúco zakrivenou sklenenou fasádou bola navrhnutá podľa koncepcie inšpirujúcich pracovných podmienok (IWC), ktorá sa už osvedčila v iných závodoch Bosch. Výsledkom sú otvorené kancelárie kampusu so zónami pre tímovú a individuálnu prácu, vrátane kreatívne koncipovaných priestorov pre workshopy (so simulovaným prostredím džungle, pláže či hôr), flexibilných stolov pre skupinovú prácu a tradičných zasadačiek a konferenčných miestností. Pre úlohy vyžadujúce sústredenie boli okrem pracovných stolov vytvorené špeciálne priestory na sústredenie a telefonovanie, ktoré nie sú pridelené jednotlivým pracovníkom. Koncepcia IWC taktiež vyžaduje komunikačné a odpočinkové zóny, ako je vidieť na prítomnosti spoločenských miestností, relax zón a svetlej a vzdušnej kaviarni, kde je jedlo pripravované priamo pred zamestnancami.

Druhý kľúč k úspechu: vybavenie a metodiky špecifické pre IT Už vo vstupnej hale kampusu je zjavné, že sa tu kladie dôraz na bity a bajty: veľkoplošná obrazovka s faktami a číslami týkajúcimi sa IT v spoločnosti Bosch spoločne so 128 interaktívnymi mini obrazovkami a exponátmi zoznamuje s inovatívnymi riešeniami, na ktorých IT špecialisti pracujú spoločne s kolegami z obchodných oblastí Bosch. Pracovníci môžu pre svoje projekty využívať tiež štúdio používateľských skúseností (UX). S využitím jednoduchých prototypov môžu pracovníci už v ranných štádiách projektov spolupracovať so zákazníkmi a používateľmi na vyhodnotení, či je navrhované riešenie krokom správnym smerom, vychádzajúcim z inovačnej metódy dizajnového myslenia, ktorá je v IT svete bežná, a zahŕňa porozumenie potrebám zákazníkov v tvorivých a štruktúrovaných procesoch, rýchlo generuje vysoký počet nápadov a testuje ich priamo na budúcich používateľoch.

Tretí kľúč k úspechu: najmodernejší hardvér a softvér Bosch v novom IT kampuse masívne investoval do vybavenia pracovných staníc, ktoré zahŕňa najnovšie zariadenie, napríklad špičkové notebooky a smartfóny, konferenčné a komunikačné nástroje, ako je Skype for Business, a kompletnú komunikačnú infraštruktúru pre bezproblémovú tímovú prácu naprieč hranicami štátov, časových zón a divízií. IT priestor poskytuje pracovníkom možnosť mať prehľad o celej ponuke hardvéru a softvéru a získať rady odborníkov.

Fotografie: #336959, #693288, #1243984, #1243985, #1243986, #1243987, #1243988, #1243989, #1243990, #1243991, #1243992, #1243993, #1243994, #1243995, #1243996

Kontakt pre novinárov:

Nicole Neuer

Tel.: +49 711 811-11390

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?