Suche

Prielom: Nová dieselová technológia Bosch ponúka riešenie problému s oxidmi dusíka

Lucia Jászayová

Lucia Jászayová >

Šéf spoločnosti Bosch Denner požaduje transparentnosť aj vzhľadom na spotrebu paliva a CO2 emisií

  • Rekordná hodnota: 10-krát menej NOx ako limit stanovený od roku 2020
  • Nová technológia Bosch zachováva výhodu spotreby a taktiež menší dopad na životné prostredie
  • Denner: „Diesel má budúcnosť. Emisie už čoskoro nebudú problémom.“
  • Spaľovacie motory vybavené umelou inteligenciou: takmer bez vplyvu na kvalitu ovzdušia
  • Výzva pre politikov: spotreba paliva by mala byť meraná priamo na cestách a emisie skúmané analýzou životného cyklu WTW (Well-To-Wheel)

Stuttgart a Renningen, Nemecko - „Diesel má budúcnosť. Dnes chceme ukončiť debatu o konci dieslov, a to s konečnou platnosťou.“ Týmito slovami oznámil šéf spoločnosti Bosch Dr. Volkmar Denner, pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie spoločnosti, rozhodujúci prielom v dieselovej technológii. Novinka firmy Bosch môže podporiť výrobcov v tak drastickom znížení emisií oxidov dusíka z vozidiel, že už dnes budú dodržiavať limity stanovené pre budúcnosť. Taktiež pri testovaní v bežnej premávke (Real Driving Emissions) sú emisie z vozidiel vybavených novou dieselovou technológiou Bosch nielen výrazne pod hodnotami aktuálnych limitov, ale aj pod limitmi, ktoré budú platiť až od roku 2020. Vývojári spoločnosti Bosch dosiahli tieto výsledky zdokonalením súčasnej techniky. Ďalšie komponenty, ktoré by zvyšovali náklady, nie sú nevyhnutné. „Bosch posúva hranice technických možností. S najnovšou technológiou Bosch budú dieselové vozidlá klasifikované ako vozidlá s nízkymi emisiami, ale aj naďalej zostanú finančne dostupné,“ povedal Denner. V tejto súvislosti šéf spoločnosti Bosch požaduje väčšiu transparentnosť aj vzhľadom k emisiám CO2 z cestnej premávky a vyzýva k budúcemu meraniu spotreby, a teda aj produkcii oxidu uhličitého za skutočných jazdných podmienok na cestách.

Rekordná hodnota: 13 miligramov oxidov dusíka na kilometer v reálnej premávke

Od roku 2017 požaduje európska legislatíva, aby nové modely osobných automobilov (testované v súlade s RDE tvorených mixom jázd po meste, mimo mesto a jázd po diaľnici) emitovali maximálne 168 miligramov oxidov dusíka na kilometer, od roku 2020 potom maximálne 120 miligramov. Avšak už dnes môžu vozidlá vybavené dieselovou technológiou Bosch dosahovať rekordné hodnoty 13 miligramov na kilometer pri RDE jazdách normovaných podľa zákona, čo je približne 10-krát menej než limit platný od roku 2020. A dokonca aj pri obzvlášť náročných jazdách po meste, ktorých testovacie parametre výrazne prekračujú zákonné požiadavky, sú priemerné hodnoty testovacích vozidiel Bosch iba 40 miligramov na kilometer. Rozhodujúci technologický prielom sa vývojárom spoločnosti Bosch podaril v uplynulých mesiacoch. Vyššie uvedené hodnoty sú možné vďaka kombinácii pokročilej technológii vstrekovania, novo vyvinutého systému satia a inteligentného teplotného managementu. Emisie oxidov dusíka môžu teraz pri všetkých jazdných situáciách zostať pod zákonným limitom – bez ohľadu na to, či je štýl jazdy dynamický alebo pomalý, či vonku mrzne alebo panujú letné horúčavy, či sa meria na diaľnici alebo vo vlečúcej sa mestskej premávke. „Diesel si udrží svoje miesto v mestskej premávke, či už u remeselníkov alebo ľudí dochádzajúcich za prácou,“ zdôraznil Denner.

Dôkaz o tomto inovatívnom pokroku poskytol Bosch pri príležitosti veľkej tlačovej konferencie v Stuttgarte. Desiatky medzinárodných novinárov mali možnosť šoférovať testovacie vozidlá vybavené mobilnými meracími prístrojmi na obzvlášť technicky náročnej trase mestom. Výsledky novinárov a taktiež prejdenú trasu nájdete tu. Pretože opatrenia na zníženie emisií oxidov dusíka nijako výrazne nemenia spotrebu, zachováva si naftový motor svoju komparatívnu výhodu spotreby, emisií CO2, a tým menšieho dopadu na životné prostredie.

Umelá inteligencia pre ešte lepší výkon spaľovacieho motora

Avšak ani s týmto technologickým pokrokom nie je vývoj dieselových motorov na konci. Bosch by chcel dosiahnuté pokroky ďalej podporiť umelou inteligenciou. Tým sa Bosch dostáva bližšie k ďalšiemu dôležitému cieľu: vývoju spaľovacieho motoru, ktorý s výnimkou CO2 okolitý vzduch prakticky neznečisťuje. „Neochvejne veríme, že naftový motor bude hrať dôležitú rolu v možnostiach mobility zajtrajška. Kým sa elektromobilita dostane na masový trh, budeme aj naďalej potrebovať vysoko efektívne spaľovacie motory,“ uviedol Denner. Znenie jeho odvážneho cieľa pre vývojárov spoločnosti Bosch je: nová generácia dieselových a benzínových motorov, ktoré by už nemali významne zaťažovať atmosféru pevnými časticami a oxidmi dusíka. Dokonca ani pri Stuttgartskej Neckartor, notoricky známej znečisteným ovzduším, by v budúcnosti nemalo na spaľovacie motory pripadať viac ako jeden mikrogram oxidov dusíka na meter kubický okolitého vzduchu – teda jednej štyridsiatiny, respektíve 2,5 percenta z aktuálneho limitu 40 mikrogramov na meter kubický.

Bosch chce viac: transparentnosť a reálne testovanie spotreby a CO2

Denner naviac požadoval, aby sa emisie CO2 závislé na spotrebe znovu dostali viac do centra pozornosti. Ani spotreba vozidiel by sa v budúcnosti nemala viac zisťovať v laboratóriách, ale taktiež v reálnych dopravných situáciách. Vytvorila by sa tak porovnateľná systematika ako pri emisiách. „To znamená väčšiu transparentnosť pre spotrebiteľov a väčšiu dôslednosť pri ochrane ovzdušia,“ povedal Denner. Navyše by sledovanie CO2 muselo byť tiež výrazne nad rámec batérie a nádrže: „Potrebujeme transparentnú celkovú bilanciu CO2 cestnej premávky, ktorá nebude merať len priamu produkciu škodlivín automobilov, ale do bilancie zahrnie aj emisie z výroby palív a elektrického prúdu,“ uviedol Denner. Vodičom elektromobilov by rozsiahlejšia štúdia uhlíkovej stopy ponúkla realistickejší obraz elektromobility vzhľadom na účinok na klímu. Ďalej využitie nefosílnych palív by mohlo bilanciu CO2 spaľovacích motorov zlepšiť.

Kódex vývoja produktov: etika technologického vývoja

Denner, ktorý je vo vedení spoločnosti Bosch zodpovedný taktiež za výskum a včasný vývoj, predstavil širokej verejnosti aj „kódex vývoja produktov“. V ňom firma formulovala mantinely pre vývoj produktov Bosch: po prvé je striktne zakázané zapojenie funkcií, ktoré automaticky rozpoznajú testovacie cykly. Po druhé, produkty Bosch sa nesmú optimalizovať pre testovacie situácie. Po tretie, produkty Bosch majú pri bežnom, dennom využití čo možno najlepšie chrániť ľudský život a byť šetrné k životnému prostrediu a k zdrojom. „Navyše je princíp legálnosti a naše motto ,Stvorené pre život‘ normou pre naše správanie. V spornom prípade sú hodnoty Bosch nadradené želaniu zákazníka,“ vysvetlil Denner. Bosch sa tak napríklad v Európe už od polovice roka 2017 nepodieľa na zákazníckych projektoch pre benzínové motory, pri ktorých nie je naplánovaný žiaden filter pevných častíc. Ako súčasť najväčšieho školiaceho programu vo viac ako 130-ročnej histórii firmy bude do konca roka 2018 vyškolených na nový kódex 70 000 zamestnancov, väčšinou z úsekov výskumu a vývoja.

Technické otázky a odpovede k novej dieselovej technológii Bosch

Čím nová dieselová technológia vyniká?

Pre znižovanie emisií oxidov dusíka u dieselových vozidiel boli dosiaľ kritické dva faktory. Jedným je štýl riadenia. Technologické riešenie Bosch je rýchle reagujúci systém satia. Čím je spôsob jazdy dynamickejší, tým dynamickejšia musí byť aj recirkulácia výfukových plynov. To je možné okrem iného vďaka RDE optimalizovaným turbodúchadlám, ktoré reagujú rýchlejšie ako tie konvenčné. A s kombináciou vysokotlakovej a nízkotlakovej recirkulácie výfukových plynov je systém satia ešte flexibilnejší. Vodič sa tak môže rýchlo rozbiehať bez toho, aby silne narastali emisie. Rovnako dôležitý je aj vplyv teplôt. Pre optimálnu konverziu oxidov dusíka musia byť výfukové plyny horúce viac než 200 stupňov – čo je teplota, ktorá práve pri jazdách po meste často nie je dosiahnutá. Tu Bosch stavil na premyslený tepelný management dieselového motoru. Ten teraz aktívne riadi teplotu emisií: výfukový systém teda zostáva tak teplý, aby pracoval v stabilnom teplotnom rozmedzí a emisie zostali na nízkej úrovni.

Kedy bude tato technológia zrelá na sériovú výrobu?

Nový dieselový pohon Bosch je založený na komponentoch dostupných na trhu. Zákazníkom je teda k dispozícii v podstate okamžite a môže byť zakomponovaný do plánovaných projektov.

Prečo sú jazdy po meste náročnejšie ako jazdy mimo mesto alebo po diaľnici?

Pre optimálnu konverziu oxidov dusíka musia byť výfukové plyny horúce viac než 200 stupňov – čo je teplota, ktorá práve pri jazdách po meste často nie je dosiahnutá. Dôvodom toho sú zápchy alebo premávka „stop-and-go“, ktorá necháva výfukový systém vychladnúť. Nový tepelný management Bosch túto nevýhodu vyrovnáva tým, že aktívne riadi teplotu výfukových plynov.

Je pre riadenie teplôt vo výfukovej časti potrebný dodatočný ohrievač na báze 48 voltov alebo porovnateľné dodatočné konštrukčné prvky?

Nový dieselový pohon Bosch je založený na komponentoch dostupných na trhu a nie je odkázaný na dodatočnú 48 voltovú palubnú sieť.

Bude naftový motor kvôli novej technológii Bosch výrazne drahší?

Dieselová technológia spoločnosti Bosch je založená na dieloch používaných už dnes v sériovo vyrábaných vozidlách. Rozhodujúci pokrok je založený na novej kombinácii existujúcich opatrení. Nie sú nutné žiadne dodatočné hardvérové komponenty. Zníženie emisií tak nebude mať na cenovú dostupnosť dieselových vozidiel vplyv.

Príde naftový motor kvôli novej technológii o svoju výhodu spotreby paliva a s tým spojenú klimatickú výhodu?

Nie, vývojári mali jasný cieľ znížiť emisie oxidov dusíka a zároveň zachovať komparatívnu výhodu CO2. Naftový motor si tak zachová svoju výhodu pri ochrane klímy.

Kontakt pro novinárov:

Florian Flaig

Tel.: +49 711 811-6282

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?