Suche

Bosch nachádza nové cesty mobility a ochrany životného prostredia

Lucia Jászayová

Lucia Jászayová >

Rekordné obchodné výsledky za rok 2017

  • Úspešný obchodný rok 2017: predaj dosiahol až 78,1 miliardy eur
  • Rekordné výnosy v roku 2017: prevádzkový EBIT 5,3 miliardy eur
  • Predseda predstavenstva spoločnosti Bosch Denner: „Chceme udržovať mobilitu ľudí a zlepšovať kvalitu ovzdušia“
  • Prielom: emisie NOx u dieselových motorov výrazne pod predpísanými limitmi
  • Stratégia: multidoménové ekosystémy IoT

Stuttgart a Renningen, Nemecko – Bosch aj v roku 2018 usiluje o ďalší rast napriek náročným hospodárskym podmienkam. Po dosiahnutí rekordných výsledkov v roku 2017 a vo svetle ekonomických a geopolitických rizík Bosch Group očakáva, že v roku 2018 navýši predaj o 2 až 3 percentá. V prvých troch mesiacoch predaj vygenerovaný spoločnosťou zodpovedal vysokej úrovni za rovnaké obdobie minulého roku, a dokonca sa zvýšil o asi 5 percent po zohľadnení vplyvu výmenných kurzov. „Naša spoločnosť je jedinečná, pokiaľ ide o kombináciu komplexných odborných znalostí o konektivite a širokého priemyselného a produktového know-how. Vďaka tomu má Bosch Group unikátnu predajnú pozíciu,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Bosch Dr. Volkmar Denner počas výročnej tlačovej konferencie v Renningene. Denner vidí zlepšovanie kvality života a prispievanie k priateľskosti voči ekológii a klimatickým podmienkam ako hlavný bod agendy Bosch: „Naše motto 'Stvorené pro život' je našou motiváciou pre vývoj najlepších možných technológií pre ochranu životného prostredia. Chceme udržiavať mobilitu ľudí a súčasne pritom zvyšovať kvalitu ovzdušia.“ Aby sa preprava s nulovými emisiami stala skutočnosťou, investuje spoločnosť ohromné prostriedky, a to ako do zaistenia úspechu elektromobility na trhu, tak i do zdokonaľovania spaľovacieho motora.

„Inovatívna dieselová technológia Bosch“: doteraz nevídané emisie NOx

Spoločnosť Bosch teraz dosiahla prielom v dieselovej technológii: pomocou novej dieselovej technológie vývojári v Bosch úspešne znížili emisie NOx na jednu desatinu zákonom stanoveného limitu. Skúšobné vozidlá vybavené vylepšenou technológiou nevypúšťajú v priemere viac než 13 miligramov NOx na kilometer, čiže omnoho menej než 120 miligramov, ktoré budú povolené po roku 2020. „Diesel má budúcnosť. Zostane neoddeliteľnou súčasťou riešenia mobility zajtrajška,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Bosch.

Rok 2017 v prehľade: rekordný predaj a zisky

Rok 2017 bol pre Bosch mimoriadne dobrý. Spoločnosť dosiahla predaj vo výške 78,1 miliardy eur. To predstavuje nárast o 6,8 percenta, alebo o 8,4 percenta po zohľadnení vplyvu výmenných kurzov, čo celkovo znamená približne 1,2 miliardy eur. K týmto pozitívnym výsledkom prispeli všetky obchodné oblasti. Prevádzkový EBIT (zisk pred zdanením a úrokmi) dosiahol v roku 2017 5,3 miliardy eur, čím došlo v porovnaní s rokom 2016 k zlepšeniu o takmer 17 percent. „Ako predaj, tak aj zisk sú najvyššie v histórií našej spoločnosti. Prevádzkový EBIT navyše rástol vo väčšej miere než predaj,“ uviedol finančný riaditeľ a podpredseda predstavenstva spoločnosti Bosch prof. Stefan Asenkerschbaumer. Prevádzková marža dosiahla 6,8 percenta, čo je o 0,6 percentného bodu viac, než v predchádzajúcom roku. Na vysokej úrovni sa držia tiež výdaje na výskum a vývoj, ktoré v roku 2017 dosiahli 7,3 miliardy eur, alebo inak mierne cez deväť percent z predaja.

Vrcholná disciplína IoT: multidoménové ekosystémy

Žiadna iná spoločnosť neponúka toľko riešení konektivity v reálnom svete ako Bosch: okrem inteligentnej mobility medzi ne patria oblasti ako napríklad prepojená výroba (Industry 4.0), inteligentné mesto a nemôžme zabudnúť ani na inteligentnú domácnosť. Doposiaľ spoločnosť Bosch prakticky realizovala 170 vlastných projektov IoT, ktoré sa zameriavajú na základné výzvy, ako napríklad rast populácie, urbanizácia a klimatické zmeny. V roku 2017 spoločnosť predala približne 38 miliónov výrobkov s podporou pripojenia na internet, zhruba o 40 percent viac než v roku 2016. Bosch dnes zamestnáva viac než 25 000 softvérových inžinierov, z nich viac než sa 4 000 zaoberá vývojom riešení pre internet vecí. Spoločnosť čím ďalej, tým viac vidí budúce obchodné príležitosti, ktoré vyplývajú z digitalizácie celých ekosystémov. Home Connect – najväčší ekosystém IoT pre domáce spotrebiče – prijalo už 28 partnerov z odvetvia. Aplikáciu Home Connect je možné využiť na ovládanie všetkého – od kávovaru až po práčky.

Bosch odhalil významný potenciál v multidoménových ekosystémoch, ktoré prepájajú rôzne odvetvia, ako napríklad „Logistika 4.0“. Tieto ekosystémy spájajú riešenia pre výrobné procesy, stavebné služby, bezpečnosť a mobilitu – všetky oblasti, na ktorých sa Bosch aktívne účastní. Ako zdôraznil Volkmar Denner: „Multidoménové ekosystémy sú vrcholná disciplína IoT. Žiadna iná spoločnosť nie je kvalifikovaná na to ich realizovať viac než Bosch. Konkurenčná výhoda, ktorú ponúka naša diverzifikácia, nebola nikdy väčšia.“

Elektromobilita: snaha o vedúce postavenie na trhu

Bosch neúnavne pracuje na dosiahnutí prielomu v oblasti elektromobility. V roku 2017 získal 20 kontraktov na výrobu elektrických pohonných systémov v celkovej hodnote 4 miliardy eur. Od roku 2020 Bosch očakáva nástup masového trhu s elektrickými vozidlami a dal si za cieľ stať sa na tomto trhu vedúcim hráčom. Toto už platí pre Čínu, kde Bosch spolupracuje so start-upovou spoločnosťou z USA Nikola Motor Company a s najväčším svetovým výrobcom motorov pre úžitkové vozidlá, čínskou firmou Weichai Power, s cieľom podporiť používanie palivových článkov v úžitkových vozidlách. Okrem podnikania v oblasti komponentov vidí firma Bosch sľubnú budúcnosť tiež v službách založených na internetovom prepojení, ako je napríklad nedávno uvedený system!e, ktorý zlepšuje životaschopnosť elektrickej jazdy.

Automatizované riadenie: od predaja súčiastok až po systémové riešenia

Bosch tiež výrazne pokročil v prechode na automatizovanú jazdu. Už v roku 2019 očakáva v oblasti asistenčných systémov pre vodičov dosiahnutie predaja vo výške dvoch miliárd eur. Bosch rastie rýchlejšie než trh, ktorý v tomto roku očakáva nárast vo výške 20 percent. Napríklad u predaja radarových a video senzorov Bosch sa očakáva nárast o 40 percent. „Viac automatizácie znamená väčšiu technickú zložitosť. V budúcnosti už našim zákazníkom nebudú stačiť len samotné komponenty, ale budú potrebovať riešenie typu „všetko v jednom“. To je ďalšia oblasť, v ktorej sú naše systémové odborné znalosti výhodou,“ uviedol Denner. Na riešeniach automatizovanej jazdy pracuje vo firme Bosch v súčasnosti asi 4 000 inžinierov, čo je o 1 000 viac než pred rokom.

Prepojené riadenie: vstup do podnikania v oblasti zdieľanej jazdy

Prepojená mobilita je ďalším trhom, kde Bosch očakáva významné obchodné aktivity. Podľa predpokladov dosiahne celosvetovo do roku 2022 hodnota tohto trhu 140 miliárd eur. Do roku 2025 bude na cestách po celom svete prepojených viac než 450 miliónov vozidiel. Firma Bosch vstúpila do podnikania v oblasti zdieľanej jazdy prostredníctvom akvizície americkej start-upovej spoločnosti Splitting Fares (SPLT). Start-up SPLT a viac než 20 ďalších poskytovateľov služieb mobility bolo spojených v novej divízii Connected Mobility Solutions. Tá zahŕňa aj službu zdieľania e-skútrov COUP, ktorá čoskoro rozšíri svoju obchodnú činnosť aj do Madridu v Španielsku.

Výsledky za rok 2017 podľa obchodných oblastí

Všetky obchodné oblasti zaznamenali v roku 2017 zvýšenie predaja: Mobility Solutions zvýšilo svoj predaj o 7,8 percenta (9,4 percenta po zohľadnení vplyvu výmenných kurzov) na 47,4 miliardy eur. To je trojnásobok miery rastu celosvetového automobilového priemyslu. Do predaja bol započítaný naposledy tiež príspevok divízie Bosch Štartéry a alternátory, ktorá bola koncom roku 2017 predaná. Prevádzková marža činila 7,3 percenta, čo je o jeden percentuálny bod viac než v predchádzajúcom roku. V obchodnej oblasti Spotrebný tovar sa predaj vyšplhal na 18,4 miliardy eur. To predstavuje nárast o 4,5 percenta, alebo o 6,7 percenta po zohľadnení vplyvu výmenných kurzov. Prevádzková marža činila 8,1 percenta. Priemyslová technika zvýšila svoj predaj o 7,8 percenta na 6,8 miliardy eur, alebo o 9,2 percenta po zohľadnení vplyvu výmenných kurzov. Prevádzková marža činila 3,3 percenta, čo je o 2,1 percentuálneho bodu viac než v predchádzajúcom roku. Obchodná oblasť Energetika a technika budov dosiahla predaj vo výške 5,4 miliardy eur, čo zodpovedá nárastu o 4,1 percenta, alebo o 5,8 percenta po zohľadnení vplyvu výmenných kurzov. Prevádzková marža činila 4,4 percenta.

Výsledky za rok 2017 podľa regiónov

Skupina spoločností Bosch Group dosiahla v roku 2017 v Európe predaj vo výške 40,8 miliardy eur. To predstavuje nárast o 5,6 percenta, alebo 6,6 percenta po zohľadnení vplyvu výmenných kurzov. Spoločnosť ťaží z oživenia významných západoeurópskych trhov a z dobrého hospodárskeho vývoja v Nemecku. Došlo tiež k výraznému nárastu predaja vo východoeurópskych krajinách, ako sú Rusko, Rumunsko a Turecko. Silný rast zaznamenala takisto Ázia-Pacifik vrátane Afriky. Predaj vzrástol o 13,5 percenta (16,5 percenta po zohľadnení vplyvu výmenných kurzov) na 23,6 miliardy eur. Po zohľadnení vplyvu výmenných kurzov zostal predaj v Severnej Amerike na úrovni predchádzajúceho roka. Kvôli nižšej produkcii v automobilovom sektore a negatívnemu dopadu vplyvu výmenných kurzov predaj poklesol o 2 percentá na 12,1 miliardy eur. V Južnej Amerike naopak došlo k výraznému nárastu predaja o 16,4 percenta (13,2 percenta po zohľadnení vplyvu výmenných kurzov) na 1,6 miliardy eur.

Počet zamestnancov: pokračujúci dopyt po odborníkoch z oblasti IT a softvéru

K 31. decembru 2017 zamestnávala skupina spoločností Bosch Group po celom svete okolo 402 000 pracovníkov. To predstavuje medziročný nárast o 12 900 spolupracovníkov. Nábor bol obzvlášť silný v oblasti Ázia-Pacifik a v strednej a východnej Európe. V Nemecku sa počet pracovníkov rozrástol o zhruba 3 700 ľudí na celkových 137 700 zamestnancov. V roku 2018 bude Bosch usilovať o získanie viac vyškolených odborníkov a vedúcich pracovníkov, so zvláštnym zamarením na IT a softvérové inžinierstvo.

Kontakt pre novinárov:

Sven Kahn, Tel.: +49 711 811-6415

Nicole Neuer, Tel.: +49 711 811-11390

René Ziegler, Tel.: +49 711 811-7639

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?