Suche

Výročná tlačová konferencia 2018 v Bratislave

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Bosch na Slovensku zaznamenal stabilný rast - Pozitívny vývoj vo všetkých štyroch obchodných oblastiach

  • Konsolidovaný predaj na Slovensku v roku 2017: 549 miliónov eur
  • Bosch oslavuje 25. výročie návratu do Slovenskej republiky
  • Divízie Mobility Solutions a Termotechnika hlavnými ťahúňmi predaja
  • Prielom: dieselové NOx emisie omnoho nižšie ako legálne stanovené limity

Bratislava – Bosch, popredný svetový dodávateľ technológií a služieb, ukončil fiškálny rok 2017 v Slovenskej republike s konsolidovaným predajom v hodnote 549 miliónov eur – čo predstavuje nárast o 1,3 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom. „Slovensko je pre Bosch aj naďalej dôležitým trhom. Teší ma, že môžeme osláviť 25. výročie návratu Bosch na Slovensko ako dobre zavedená spoločnosť so sľubnými vyhliadkami do budúcnosti. S ohľadom na investičné projekty v automobilovom odvetví a nové služby založené na internete vecí očakávame nárast dopytu po našich produktoch a službách,“ uviedol Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group v Slovenskej republike, počas výročnej tlačovej konferencie konanej pri príležitosti otvorenia kongresu Techsummit v Bratislave. „V jednej línii s týmito očakávaniami sa naši experti zúčastňujú na kongrese Techsummit a predstavujú portfólio Bosch v oblasti mestskej mobility, ako aj v Priemysle 4.0,“ dodal Šlachta. Počet zamestnancov Bosch na Slovensku bol v roku 2017 stabilný – približne 1 100. Takmer 900 z nich pracuje vo výrobnom závode BSH Drives and Pumps v Michalovciach. Aj v roku 2018 by malo toto číslo zostať na obdobnej úrovni.

Pozitívny vývoj naprieč všetkými obchodnými oblasťami Bosch

Obchodná oblasť Mobility Solutions zostáva aj naďalej dôležitým ťahúňom rastu a pokračuje vo svojich silných obchodných výsledkoch z predchádzajúcich rokov v Slovenskej republike. Tak ako prvovýbava, rovnako aj predaj v oblasti automotive aftermarket prispeli na Slovensku k pozitívnemu vývoju. Divízia Automotive Aftermarket ponúka náhradné automobilové diely a služby a pod značkou Bosch Car Service taktiež prevádzkuje sieť 35 autorizovaných servisov. V oblasti opráv dieselových systémov, pod hlavičkou Bosch Diesel Service, pôsobia 4 špecializovaní partneri zaoberajúci sa najmä opravami vstrekovacích injektorov a vysokotlakových čerpadiel Common Rail. Dcérsky výrobný závod Holger Christiansen v Bernolákove, jeden z dvoch miest Bosch celosvetovo, kde dochádza k renovácii alternátorov v Európe, zaznamenal rast. V roku 2017 došlo v rámci tohto výrobného závodu k renovácii zhruba 200 000 alternátorov pre osobné automobily a úžitkové vozidlá určených pre európsky, americký a kanadský trh. Navyše sa v Bernolákove venujú aj prešetrovaniu záruk štartérov a alternátorov pre zákazníkov z celého sveta.

Vývoj ostatných troch obchodných oblastí Bosch na Slovensku odráža celkový vývoj jednotlivých priemyselných odvetví za rok 2017. V obchodnej oblasti Energetika a technika budov sa divízii Termotechnika na Slovensku darilo ešte lepšie, rástla rýchlejšie ako slovenský trh a divízia získavala väčší podiel na trhu. „Naša stratégia ponuky väčšieho množstva vykurovacích systémov s pripojením na internet odštartovaná pred dvomi rokmi sa ukázala byť úspešná,“ uviedol Šlachta. Divízia Termotechnika sa tiež významným spôsobom venovala predaju tovarov z kategórie obnoviteľných zdrojov a zaznamenala výrazný nárast predaja. „Práve predaj zariadení z tejto obnoviteľnej kategórie, ako napríklad tepelné čerpadlá, sa stáva prioritou číslo jeden, ak chceme byť lídrom na trhu. Aj v tejto kategórii je samozrejmosťou pripojenie na internet,“ dodal Šlachta. V minulom roku zaznamenala divízia výrazný úspech aj v oblasti priemyselných kotlov.

Obchodná oblasť Spotrebný tovar zaznamenala v roku 2017 pozitívny vývoj. Divízia Elektrické náradie dosiahla na Slovensku opäť nárast, vďaka produktom pre profesionálnych používateľov ako sú akumulátorové náradie a meracie prístroje. Spoločnosti Bosch sa takisto podarilo výrazne rozšíriť distribúciu profesionálneho náradia jeho uvedením do sortimentu 18 prevádzok medzinárodných obchodných reťazcov po celom Slovensku, zameraných na stavbu, dom a záhradu. Výsledok výrobného závodu na domáce spotrebiče v Michalovciach, ktorý produkuje energeticky efektívne elektrické pohony, sa za minulý rok zvýšil približne o 6 %. Podiel zamestnancov vývoja naďalej rastie najmä vďaka expanzii vývoja elektroniky a prekročil hranicu dvadsiatich percent z celkového počtu zamestnancov. Závod v Michalovciach je známy svojou odbornou znalosťou v oblasti vibrácii, akustiky a simulácií umožňujúcich optimalizáciu hluku a vibrácií parametrov širokého spektra domácich spotrebičov a iných produktov firmy Bosch, ako napríklad chladničky, vysávače a automobilové súčiastky.

Čo sa týka Priemyselnej techniky, slovenský trh rástol aj v tejto oblasti. Taktiež spoločnosť Valicare s.r.o., joint venture spoločností Bosch a Heitec AG, v ktorej Bosch vlastní 51 percent, poskytuje spektrum expertných činností a vedomostí priemyselným spoločnostiam, predovšetkým farmaceutickým výrobcom a výrobcom strojov a zariadení pre zdravotnícke pomôcky, ktorí vyrábajú v súlade s pravidlami „Good Manufacturing Practice“. V uplynulom roku spoločnosť zaznamenala nárast služieb najmä v oblasti validácie počítačových riadiacich systémov pre plniace linky injekčných liekových foriem a kvalifikácií strojov pre montáž liekových injektorov.

Bosch Group: Globálna stratégia a obchodný plán na rok 2018

Bosch sa aj v roku 2018 usiluje o ďalší rast napriek náročným hospodárskym podmienkam. Po dosiahnutí rekordných výsledkov v roku 2017 a vo svetle ekonomických a geopolitických rizík, Bosch Group očakáva, že v roku 2018 navýši predaj o 2 až 3 percentá. V prvých troch mesiacoch predaj vygenerovaný spoločnosťou zodpovedal vysokej úrovni za rovnaké obdobie minulého roka, a dokonca sa zvýšil o asi 5 percent po zohľadnení vplyvu výmenných kurzov. „Naša spoločnosť je jedinečná, pokiaľ ide o kombináciu komplexných, odborných znalostí o konektivite a širokého priemyselného a produktového know-how. Vďaka tomu má Bosch Group unikátnu predajnú pozíciu,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Bosch Dr. Volkmar Denner počas výročnej tlačovej konferencie v Renningene. Denner vidí zlepšovanie kvality života a prispievanie k priateľskosti voči ekológii a klimatickým podmienkam ako hlavný bod agendy Bosch: „Naše motto 'Stvorené pro život' je našou motiváciou pre vývoj najlepších možných technológií pre ochranu životného prostredia. Chceme udržiavať mobilitu ľudí a súčasne pritom zvyšovať kvalitu ovzdušia.“ Aby sa preprava s nulovými emisiami stala skutočnosťou, investuje spoločnosť ohromné prostriedky, a to ako do zaistenia úspechu elektromobility na trhu, tak i do zdokonaľovania spaľovacieho motora. Spoločnosť Bosch teraz dosiahla prielom v dieselovej technológii: pomocou novej dieselovej technológie vývojári v Bosch úspešne znížili emisie NOx, a to masívne. Skúšobné vozidlá vybavené vylepšenou technológiou nevypúšťajú v priemere viac než 13 miligramov NOx na kilometer. „Dieselové motory majú budúcnosť. Zostanú neoddeliteľnou súčasťou riešenia mobility zajtrajška,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Bosch. (Viac informácii o tejto pokrokovej technológii nájdete tu.)

Kontakt pre novinárov:

Pavel Roman

Tel: +420 261 300 595

Bosch na Slovensku pôsobí od roku 1993. V roku 2019 dosiahol na slovenskom trhu obrat vo výške 475 miliónov eur a zamestnával 1 025 zamestnancov (k 31. 12. 2019). Spoločnosť na Slovensku pôsobí v troch lokalitách, z nich dve sú výrobné závody a zastúpená je svojimi štyrmi obchodnými oblasťami – Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar, Energetika a technika budov.

Viac informácií na www.bosch.sk, www.bosch-press.sk.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?