Suche

Bosch a Daimler: Metropola v Kalifornii sa stane pilotným mestom pre automatizované riadenie

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

  • Úplne automatizované riadenie bez vodiča v mestskej premávke vyžaduje maximálnu úroveň funkčného zabezpečenia.
  • Bosch a Daimler disponujú know-how od jednotlivých súčastí cez celé vozidlo, až po model pre prevádzkovateľa.
  • V metropole v Silicon Valley bude v roku 2019 spustený prvý pilotný projekt pre testy Bosch a Daimler.
  • Americká spoločnosť zameriavajúca sa na technológie Nvidia dodá platformu pre AI algoritmy spoločnosti Bosch a spoločnosti Daimler.

Stuttgart – Bosch a Daimler zrýchľujú vývoj úplne automatizovaného riadenia bez vodiča (SAE Level 4/5) pre mestskú premávku a so vztýčenou hlavou udávajú smer. Partneri si zvolili Kaliforniu ako pilotný región pre prvú testovaciu flotilu. V druhom polroku 2019 budú Bosch a Daimler ponúkať zákazníkom na vybraných trasách v kalifornskej metropole linkovú dopravu automatizovanými vozidlami. Ako prevádzkovateľ tejto testovacej flotily a služby mobility založenej na aplikáciách sa predpokladá Daimler Mobility Services. Pilotný projekt ukáže, ako je možné inteligentne prepojiť služby mobility ako car-sharing (car2go), ride-hailing (mytaxi) a multimodálne platformy (moovel) pre utváranie budúcnosti mobility. Okrem toto sa spoločnosti Bosch a Daimler rozhodli pre americkú spoločnosť Nvidia, zameriavajúcu sa na výpočtové technológie, ako dodávateľa platformy pre umelú inteligenciu ako súčasť ich súboru riadiacich jednotiek.

Pre spoločný vývoj systému riadenia pre úplne automatizované vozidlá bez vodiča sa Bosch a Daimler spoliehajú na svoje odborné znalosti v oblasti automobilového priemyslu zhromažďované po mnoho desaťročí, aby priniesli vyspelé a bezpečné inovácie na trh. Obidve firmy sa pritom riadia spoločnou filozofiou: „Rozhodujúce je zaviesť bezpečný, spoľahlivý a vyspelý systém,“ hovorí Dr. Michael Hafner, vedúci oblasti automatizovaného riadenia Daimler AG. „Bezpečnosť je na prvom mieste a ťahá sa u nás ako červená niť všetkými aspektmi a vývojovými krokmi na ceste k zavedeniu do série. V prípade pochýb má dôkladnosť prednosť pred rýchlosťou.“

„Vývoj automatizovaného riadenia na úrovni pripravenej do sériovej výroby je ako desaťboj“, hovorí Dr. Stephan Hönle, viceprezident obchodnej oblasti pre automatizované riadenie v spoločnosti Robert Bosch GmbH. „Nestačí byť dobrý len v jednej alebo v dvoch oblastiach. Človek musí, tak ako my, zvládať všetky disciplíny. Len potom sa podarí dostať automatizované riadenie bezpečne na cesty a do miest.“

Vyhodnotenie dát zo senzorov prebieha v milisekundách

Pre úplne automatizované riadenie bez vodiča v mestskom prostredí je rozhodujúce spoľahlivé rozoznávanie okolia vozidla pomocou najrôznejších senzorov. Nutnosť analyzovať a interpretovať veľké množstvá takto získaných dát v najkratšom možnom čase a ich prevedenie na jazdné povely predpokladá enormný výpočtový výkon – úplne automatizované vozidlo bez vodiča sa stále viac stáva pohybujúcim sa superpočítačom. Úplne automatizované riadenie bez vodiča v mestskej premávke zároveň vyžaduje všestrannú, redundantnú systémovú architektúru a maximálnu úroveň funkčného zabezpečenia. Pre dosiahnutie tohto zabezpečenia sa vykonávajú nevyhnutné výpočtové operácie paralelne v rôznych spínacích obvodoch. V prípade potreby je tak možné bleskovo využiť tieto paralelné výsledky výpočtov.

Bosch a Daimler preto stavajú u svojho systému riadenia okrem iného taktiež na súbor riadiacich jednotiek tvorený niekoľkými jednotlivými riadiacimi jednotkami. Americká spoločnosť Nvidia, zameriavajúca sa na výpočtové technológie, dodáva pre tento účel potrebnú platformu, na ktorej budú prebiehať algoritmy pre umelú inteligenciu (artificial inteligence = AI) pre pohyb vozidla vytvorené spoločnosťami Bosch a Daimler. Súbor riadiacich jednotiek spája dáta zo všetkých senzorov s radarovou, video, lidarovou a ultrazvukovou technikou (fúzia senzorových dát), v priebehu milisekúnd ich vyhodnotí a naplánuje dráhu vozidla. Celkovo dosahuje súbor riadiacich jednotiek výpočtovú kapacitu v ráde stoviek biliónov výpočtových operácií za sekundu. To je toľko, koľko ešte pred pár rokmi dosiahlo niekoľko vozidiel triedy S dovedna.

Metropola v Kalifornii sa stane pilotným mestom pre automatizovanú testovaciu flotilu

Súbor riadiacich jednotiek bude taktiež použitý vo flotilových vozidlách, s ktorými Bosch a Daimler vyjdú v druhom polroku 2019 na kalifornské cesty. A ešte viac: obaja partneri budú zákazníkom na vybraných trasách v metropole San Francisco Bay v Silicon Valley ponúkať automatizovanú linkovú dopravu. Skúšobná prevádzka poskytne informácie o tom, ako sa dajú úplne automatizované vozidlá bez vodiča integrovať do multimodálnej dopravnej siete. Mnohé mestá stoja pred početnými výzvami, ktoré stále viac zaťažujú súčasný dopravný systém. Tento test má ukázať, ako by táto nová technológia mohla slúžiť ako možné riešenie tejto výzvy.

Riadenie bez vodiča zatraktívňuje mestskú mobilitu

Pomocou svojej spolupráce pri vývoji úplne automatizovaného riadenia bez vodiča v mestskom prostredí, ktorá bola zahájená v apríli 2017, chcú Bosch a Daimler zlepšiť dopravnú premávku v mestách, zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a poskytnúť dôležitý stavebný prvok pre dopravu budúcnosti. Táto technológia zvyšuje okrem iného atraktívnosť car-sharingu. Navyše ľuďom umožní čo najlepšie využiť čas strávený vo vozidle a otvára napríklad aj pre osoby bez vodičského preukazu nové možnosti mobility.

Vozidlo príde k vodičovi, nie vodič k vozidlu. V rámci stanoveného mestského územia si budú môcť používatelia smartfónom pohodlne objednať auto car-sharingu alebo vozidlo, ktoré okolo nich bez vodiča práve prechádza. Projekt zjednocuje najmä expertízu v celkovej oblasti vozidiel a mobility jedného zo svetovo vedúcich prémiových výrobcov so systémovými a hardvérovými kompetenciami jedného z celosvetovo najväčších dodávateľov. Takto vznikajúce synergie pritom cielia na čo možno najrýchlejšie a zabezpečené zavedenie technológie do výroby.

Zamestnanci spoločností Bosch a Daimler zdieľajú spoločné pracovné prostredie

Zamestnanci spoločností Bosch a Daimler spolupracujú v tímoch v dvoch regiónoch: v aglomerácii Stuttgart v Nemecku a v okolí Sunnyvale v Silicon Valley južne od San Francisca v USA. Zamestnanci obidvoch podnikov pritom zdieľajú jedno pracovné prostredie. To umožňuje rýchlu a efektívnu výmenu informácií nad rámec jednej pracovnej oblasti a urýchľuje rozhodovanie. Zároveň majú prístup k celému know-how svojich kolegov v materských spoločnostiach. Obidvaja partneri financujú vývoj rovnakým dielom.

Zamestnanci vo vzájomnej spolupráci vyvíjajú koncepty a algoritmy pre úplne automatizovaný systém riadenia bez vodiča. Úlohou spoločnosti Daimler je dostať systém riadenia do auta. Podnik pre tento účel taktiež poskytne nevyhnutné vývojové vozidlá, skúšobné zariadenia a neskôr taktiež vozidlá testovacej flotily. Bosch je zodpovedný za komponenty špecifikované v priebehu vývoja (senzory, akčné členy a riadiace jednotky). Na skúšanie partneri využívajú svoje laboratóriá a skúšobné zariadenia, ako aj svoje príslušné testovacie areály v Immendingene a Boxbergu. Mercedes-Benz navyše vlastní už od roku 2014 povolenie testovať automatizované vozidlá v regióne Sunnyvale/Kalifornia. Porovnateľné povolenie má podnik od roku 2016 taktiež pre región Sindelfingen/Böblingen. Bosch sa stal celosvetovo prvým dodávateľom, ktorý začiatkom roka 2013 testoval automatizované riadenie na verejných komunikáciách v Nemecku a v USA.

Fotografie: #1401830, #1402999

Kontakt pre novinárov:

Jörn Ebberg,

Tel.: +49 711 811-26223

Twitter: @joernebberg

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?