Suche

Automatizované riadenie v meste: Bosch a Daimler stavajú na AI platformu od Nvidia

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

  • Bosch a Daimler používajú AI procesory a software platformy Drive Pegasus americkej spoločnosti Nvidia, zameriavajúcej sa na výpočtové technológie.
  • Úplne automatizované riadenie bez vodiča v meste si vyžaduje všestrannú, redundantnú systémovú architektúru a maximálnu úroveň funkčného zabezpečenia.
  • Algoritmy pre pohyb vozidla tvoria Bosch a Daimler pomocou strojového učenia.
  • Súbor riadiacich jednotiek pre automatizované riadenie v mestskej premávke zvláda stovky biliónov výpočtových operácií za sekundu.

Stuttgart – Automatizované vozidlá sú komplexné jazdiace počítače. Tento výrok platí najmä vtedy, keď sa majú samostatne pohybovať taktiež v mestskej premávke a využíva sa veľké množstvo rôznych senzorov prostredia. Pri svojej spolupráci zameranej na vysoko automatizované riadenie bez vodiča teraz spoločnosti Bosch a Daimler definovali nevyhnutnú výpočtovú silu pre svoj riadiaci systém. K tomu si títo partneri vybrali ako dodávateľa potrebnej platformy umelej inteligencie americkú spoločnosť Nvidia, zameriavajúcu sa na výpočtové technológie. Umelá inteligencia (artificial inteligence = AI) je dôležitým stavebným prvkom pre súbor niekoľkých riadiacich jednotiek pre úplne automatizované vozidlá bez vodiča. K objemu dodávky od Nvidia patrí okrem takzvanej platformy Drive Pegasus s výkonnými AI procesormi taktiež operačný softvér. V ňom sa pomocou strojového učenia spracovávajú algoritmy pre pohyb vozidla vytvorené spoločnosťami Bosch a Daimler. Súbor riadiacich jednotiek dosahuje celkovú výpočtovú kapacitu v ráde stoviek biliónov výpočtových operácií za sekundu. To zodpovedá výkonu minimálne šiestich prepojených, vysoko moderných počítačových pracovísk. Okrem toho môžu Bosch a Daimler využívať kompetencie Nvidia pri vývoji platformy.

Vyhodnotenie údajov zo senzorov prebieha v zlomkoch sekundy

Automatizované riadenie v meste si vyžaduje všestrannú, redundantnú systémovú architektúru a maximálnu úroveň funkčného zabezpečenia. Tieto požiadavky musí spĺňať aj súbor riadiacich jednotiek, na ktorý pri automatizovanom riadení v meste pripadá veľké množstvo práce. Tu sa napríklad spájajú informácie z rôznych senzorov prostredí s radarovou, video, lidarovou a ultrazvukovou technikou. Jeden video senzor, ako napríklad stereo videokamera Bosch, vytvorí napríklad len za jeden prejdený kilometer 100 gigabajtov dát. Súbor riadiacich jednotiek spája dáta zo všetkých senzorov prostredí – taktiež sa tomu hovorí fúzia senzorových dát – v zlomkoch sekundy ich vyhodnotí a v nadväznosti na to naplánuje dráhu vozidla. To je porovnateľné s rýchlosťou bolestivého podnetu u človeka, ktorý potrebuje približne 20 až 500 milisekúnd na to, aby sa dostal do mozgu. Bosch a Daimler prinášajú do vývoja funkčne zabezpečených systémov dlhoročné skúsenosti. Pre dosiahnutie maximálnej bezpečnosti a spoľahlivosti sa vykonávajú nevyhnutné výpočtové operácie paralelne v rôznych spínacích obvodoch. V nepravdepodobnom prípade poruchy je tak možné bleskovo využiť tieto paralelné výsledky výpočtov.

Integrácia súboru riadiacich jednotiek do chladiaceho okruhu batérii

Kvôli vysokej výpočtovej kapacite a veľkému množstvu vykonávaných výpočtových operácií sa musí súbor riadiacich jednotiek chladiť. Bosch a Daimler preto vytvorili efektívny koncept chladenia, založený na chladení kvapalinou. Ako cieľové vozidlá pre spoločne vyvíjaný systém riadenia pre vysoko automatizované riadenie bez vodiča v mestskom prostredí plánuje Mercedes-Benz vozidlá poháňané elektrickými batériami. Tie už majú integrovaný chladiaci systém, čo pre inžinierov znamená, že vďaka zabudovaniu súboru riadiacich jednotiek do pokročilých chladiacich okruhov batérii, môžu využívať túto technológiu naplno.

Zamestnanci spoločností Bosch a Daimler sedia vedľa seba pri pracovnom stole

Spoločnosti Bosch a Daimler oznámili v apríli 2017 svoju spoluprácu v oblasti vysoko automatizovaného riadenia a vozidiel bez vodiča v mestskom prostredí. Partneri spoločne vyvíjajú systém riadenia. Pomocou neho by vozidlá mali byť schopné sa úplne automatizovane pohybovať v mestskej premávke. Cieľom je dostať túto techniku do série začiatkom budúcej dekády. Spolupráca prebieha v aglomerácii Stuttgart a v Silicon Valley. Zamestnanci obidvoch podnikov pritom spolupracujú vždy na jednej ploche – takpovediac vedľa seba pri pracovnom stole. To umožňuje rýchlu a efektívnu výmenu informácií nad rámec jednej pracovnej oblasti a urýchľuje rozhodovanie.

Fotografie: #1375274, #988876

Kontakt pre novinárov:

Jörn Ebberg,

Tel.: +49 711 811-26223

Twitter: @joernebberg

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?