Suche

Popometer pre automatizované vozidlá prichádza z cloudu Bosch

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Spojenie s expertmi z firmy Foreca na predpoveď počasia pre oblasť prediktívnych služieb o stave komunikácií

  • Dirk Hoheisel: „Na nebezpečenstvo upozorníme skôr, než dôjde ku kritickým situáciám.“
  • Základom pre prediktívne služby o stave komunikácií sú údaje o počasí a informácie zo systémov detekcie námrazy.
  • S pribúdajúcim počtom prepojených vozidiel získavame aj viac dát, ktoré službu ďalej zlepšujú.
  • Služba zvyšuje bezpečnosť a dostupnosť funkcií automatizovanej jazdy.
  • Uvedenie služby Bosch pre oblasť stavu vozoviek v širšom meradle sa chystá od roku 2020.

Stuttgart, Nemecko – Cit predstavuje pri riadení automobilu faktor, ktorý by sa nemal podceňovať. Aký je stav cesty? Ako dobre držia pneumatiky? Mať alebo osvojiť si pre toto cit, pomáha vodičom dosiahnuť primeraný a bezpečný spôsob jazdy. Pretekári si pre to už vytvorili vlastný pojem „popometer“. Myslia tým zadnú časť tela, ktorou sedia na sedadle vodiča, a ktorou počas jazdy vycítia kvalitu vozovky. Aj automatizované vozidlá nutne potrebujú informácie o podmienkach na ceste. Bohužiaľ, nemajú pre niečo také cit – alebo až doteraz nemali. Bosch teraz totiž vyvinul popometer aj pre automatizované vozidlá. „Dážď, sneh, ľad – pomocou našich prediktívnych služieb týkajúcich sa stavu komunikácií hlásime nebezpečenstvo dlho pred tým, než dôjde k nejakej kritickej situácii. Využívame na to údaje o počasí od nášho partnera firmy Foreca. Automatizované vozidlo tak úplne presne vie, kde a ako môže autonómne riadiť,“ hovorí Dr. Dirk Hoheisel, člen predstavenstva Robert Bosch GmbH.

Foreca je jedným z popredných svetových poskytovateľov informácií o počasí s dvoma desaťročiami skúseností v oblasti predpovede počasia na komunikáciách. „Spojenie odborných znalostí spoločností Foreca a Bosch povedie k novej ére predpovede o stave vozoviek. Na rozdiel od predpovede počasia v médiách, berú služby Bosch o stave komunikácii do úvahy hneď niekoľko prognostických scenárov,“ hovorí Petri Marjava, obchodný riaditeľ firmy Foreca. Služby o stave vozoviek zvyšujú bezpečnosť a plynulosť jazdy. Navyše sa zvyšuje dostupnosť funkcií automatizovaného riadenia. Bosch plánuje celosvetovo uviesť na trh svoj balíček služieb v roku 2020, spočiatku na základe údajov o počasí. Následne s nárastom počtu prepojených vozidiel na cestách budú pribúdať aj dáta poskytované týmito vozidlami, ktoré budú službu ďalej zlepšovať.

Automatizované vozidlá rýchlo prispôsobia rýchlosť

Až do vysokej úrovne automatizovanej jazdy SAE 4 závisí rozhodnutie o prevzatí riadenia vozidlom na faktoroch, ako sú typ vozovky, rýchlostný rozsah a podmienky prostredia. V prípade budúcich automatizovaných vozidiel bude toto rozhodnutie založené aj na prediktívnych službách o stave vozovky poskytovaných spoločnosťou Bosch. Vďaka ich pomoci automatizované vozidlo včas informuje o tom, aké podmienky prostredia je možné očakávať. To znamená, že bude mať dostatok času na prispôsobenie jazdného štýlu, namiesto toho, aby musel pri prvých známkach zhoršených cestných podmienok predávať úlohy vodičovi. Napríklad v daždi včas prispôsobí svoju rýchlosť tak, aby sa vylúčilo riziko aquaplaningu a bolo možné kedykoľvek bezpečne zastaviť. Bez ohľadu na úroveň automatizácie SAE, je výsledkom bezpečná a zároveň plynulá a pohodlná jazda.

Automatizovaná jazda kedykoľvek a kdekoľvek je to možné

Pri svojich prediktívnych službách predpovede počasia na cestách spolieha Bosch na viacúrovňový koncept. V čase plánovaného uvedenia na trh v roku 2020 nie je možné očakávať, že bude na cestách dostatočný počet prepojených vozidiel. Bosch odhaduje, že v Európe bude potrebných na pokrytie zhruba 80 000 km diaľnic približne 20 miliónov prepojených vozidiel. Z toho dôvodu budú predpovede počasia na cestách spočiatku jediným spoľahlivým zdrojom informácií na vyvodenie správnych záverov o cestných podmienkach, a to najmä vo vidieckych oblastiach s nižšou prevádzkou. Potrebné dáta o počasí na cestách bude Bosch nepretržite získavať od firmy Foreca. Bosch si dôkladne preveril niekoľko popredných poskytovateľov a ukázalo sa, že fínski experti na počasie sú v celosvetovom meradle najpresnejší poskytovatelia údajov o počasí na cestách. Čím presnejšie bude možné nebezpečné podmienky predvídať a lokalizovať, tým jednoduchšie bude možné udržať maximálnu dostupnosť funkcií automatizovanej jazdy. Vďaka celosvetovej referenčnej meracej flotile a metódam strojového učenia, dokážu Bosch a Foreca spoločne optimalizovať bezpečnosť a dostupnosť modelov počasia cestnej premávky. Týmto spôsobom obe spoločnosti dosiahli úroveň bezpečnosti, ktorá bude nevyhnutná pre životne dôležité systémy, ako je automatizované riadenie.

Zásahy ESP umožňujú stanoviť koeficient trenia

S dostatočným počtom prepojených vozidiel na cestách bude Bosch môcť doplniť svoje prediktívne služby o stave vozoviek dátami z vozidiel. Tieto údaje budú zahŕňať informácie uložené na CAN zbernici – teda centrálnej dátovej sieti vozidla: Aká je teplota vnútri aj mimo vozidla? Sú v prevádzke stierače čelného skla? Vďaka konektivite nezostanú tieto dáta nevyužité, ale nájdu si cez príslušný back-endový server výrobcu vozidla svoju cestu do cloudu Bosch. Bosch navyše vyhodnotí pravidelné zásahy protišmykového ESP systému. Pomocou matematických metód môžu inžinieri zmerať koeficient trenia povrchu vozovky na každom kolese, rovnako ako aj jeho stav. Keď sa všetky tieto dáta skombinujú a inteligentne vyhodnotia, tak výsledkom je balík inteligentných služieb Bosch – a upokojujúci pocit, že ste v dobrých rukách.

Kontakt pre novinárov:

Robert Bosch GmbH

Jörn Ebberg

Tel.: +49 711 811-26223

Foreca Ltd.

Petri Marjava

Tel.: +49 176 46149012

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?