Suche

Automatizované, prepojené a elektrifikované: Bosch si razí novú cestu v nákladnej doprave

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Inovácie od Bosch sa budú dať vidieť na IAA 2018

  • Nákladná doprava zajtrajška bude bez nehôd, stresu a emisií
  • Prepojené služby zjednodušujú život vodičom nákladných automobilov a špecialistom na logistiku
  • Asistenčné systémy vodičov nákladných vozidiel zaisťujú vyššiu bezpečnosť na cestách
  • Nové hnacie ústrojenstvá robia nákladné automobily efektívnejšími

Hannover a Stuttgart, Nemecko – Znižovanie nákladov, zlepšovanie logistických reťazcov a uľahčenie života vodičov: Bosch zlepšuje efektivitu a bezpečnosť v logistike automatizovanou technológiou, prepojením a elektrifikáciou nákladných vozidiel. Na 67. ročníku IAA Commercial Vehicles v Hannoveri predstavuje dodávateľ technológií a služieb inovácie pre nákladnú dopravu zajtrajška. Bosch môžete nájsť v stánku A01 v hale 16.

Nové prepojené služby zjednodušujú život vodičom nákladných automobilov a špecialistom na logistiku

Platforma na prepojenie cloudových služieb: Bosch využíva novú platformu na prepojenie nákladných vozidiel po celú dobu ich životnosti, počas ktorej poskytuje technologický základ pre cloudové služby, ako prediktívnu diagnostiku a bezdrôtové aktualizácie softwaru. Platforma má dve hlavné zložky: základným softwarovým modulom je zabezpečené komunikačné rozhranie medzi vozidlom, cloudom a službami, zatiaľ čo modul na správu dát umožňuje výrobcom nákladných vozidiel alebo správcom vozového parku zhromažďovať údaje o vozidle, analyzovať ich a udržiavať software vozidla priebežne aktualizovaný.

Prediktívna diagnostika: Prestoje vozidla sú zvyčajne neplánované, čo má najmä v prípade nákladných vozidiel často za následok významné ekonomické škody. Prediktívna diagnostika od Bosch registruje a vyhodnocuje stavy komponentov a systémov vozidla a nepretržite ich odosiela do cloudu. Na základe týchto údajov je možné poruchy často predvídať a riešiť ich tak včas. To znižuje náklady na údržbu a servis nákladných vozidiel. Navyše nižší počet porúch zvyšuje mieru ich dostupnosti.

Elektronický horizont: V budúcnosti bude elektronický horizont od spoločnosti Bosch inteligentnejší každou jazdou. Táto služba vychádza z máp s vysokým rozlíšením s topografickými údajmi pre plánovanú trasu. Manažment motora a prevodovky následne tieto údaje zohľadňuje pri voľbe najefektívnejšej možnej stratégie riadenia a ďalej znižuje spotrebu. Elektronický horizont je k dispozícii už niekoľko rokov, avšak až teraz ho Bosch vylepšuje. V budúcnosti bude funkcia určovať, či informácie uložené v mape súhlasia so skutočnými podmienkami na ceste. Ak napríklad kamera vozidla deteguje značku obmedzenia rýchlosti na ceste, ktorá uvádza obmedzenie na 30 km/h, ale mapa uvádza 50 km/h, navigačný systém nákladného vozidla sa naučí novú rýchlosť. V budúcnosti bude táto informácia zdieľaná s ostatnými nákladnými automobilmi prostredníctvom cloudu. Inteligentný elektronický horizont je pripravený na uvedenie do produkcie začiatkom roka 2019.

Monitorovanie nákladu: Kde je môj tovar teraz a čo sa s ním deje? To sú otázky, ktoré si kladú ako špecialisti na logistiku, tak aj zákazníci. Transport Data Logger od Bosch poskytuje odpovede na tieto otázky a spriehľadňuje dodávateľský reťazec tovaru. Malá krabička s rozmerom asi 10 centimetrov štvorcových s integrovanými senzormi monitoruje prepravu citlivého tovaru. Počas prepravy meria teplotu, vlhkosť, náklon a otrasy. Namerané hodnoty sú následne zdokumentované a zobrazené v aplikácii pre inteligentný telefón alebo tablet. Pri prekročení niektorých hodnôt spustí aplikácia poplach a potenciálne poškodenie tovaru je možné zistiť včas. Dokonca je možné určiť osobu, ktorá za poškodenie zodpovedná.

Centrálna brána: Centrálna brána riadi výmenu údajov medzi ECU vo vozidlách a okolitým svetom naprieč všetkými zbernicovými systémami. Je teda hlavným komunikačným uzlom prepojených nákladných vozidiel. Moderné prenosové a šifrovacie technológie zaisťujú vysokú mieru bezpečnosti pre výmeny údajov. Pomocou firewallov alebo systémov detekcie narušiteľov, vyvinutých dcérskymi spoločnosťami ETA a ESCRYPT spoločnosti Bosch, zamedzujú neoprávnenému prístupu do siete vozidiel.

Digitálne bočné zrkadlá a displeje zlepšujú zážitok z jazdy a zvyšujú bezpečnosť

Digitálne bočné zrkadlá: Kamerový systém digitálnych zrkadiel vyvinutý spoločnosťami Bosch a Mekra Lang pre bočné spätné zrkadlá vstúpi do výroby v roku 2019. Nahradí dve veľké zrkadlá na vonkajšej strane kabíny vozidla za video senzory, ktoré znižujú aerodynamický odpor a znižujú spotrebu paliva až o 2 percentá. Záznamy z kamier sú zobrazované v reálnom čase na monitoroch s vysokým rozlíšením v kabíne vodiča. Systém upravuje zobrazenie na monitore podľa situácie: dlhý pohľad na diaľnici, široký zorný uhol v mestskej premávke a vysoký kontrast pri jazde v noci. A vďaka kamerovému systému EasyFit od Bosch je možné existujúce vozové parky nákladných vozidiel digitálnymi bočnými zrkadlami dodatočne vybaviť. Systém vychádza zo štyroch kamier s ultraširokým zorným uhlom, ktoré zobrazujú 360° pohľad z bezprostredného okolia vozidla.

Digitálna prístrojová doska: Na zabezpečenie jednoduchej a nerušivej prevádzky stále sa rozširujúceho prepojenia, asistentov vodiča a funkcií infotainmentu v nákladných vozidlách, prenáša Bosch do kabíny digitálne prístrojové dosky. Okrem bežného ukazovateľa rýchlosti jazdy bude displej zobrazovať informácie o funkcii, grafiku plánovania trasy a záznamy z cúvacej kamery alebo zariadenia s nočným videním, ktorých priorita bude nastavená podľa jazdnej situácie. Vodičom sú zobrazované vždy presne tie informácie, ktoré v danom okamihu potrebujú, čo znižuje zložitosť a umožňuje im sa plne sústrediť na riadenie.

Asistenčné systémy vodičov zvyšujú pôžitok z jazdy a zvyšujú bezpečnosť nákladných vozidiel

Upozornenie na odbočenie: Najmä v centrách miest musia vodiči nákladných vozidiel sledovať dopravu, semafory a dopravné značky a zároveň dávať pozor na chodcov a cyklistov. V budúcnosti im bude upozornenie na odbočenie pomáhať s vyhýbacími manévrami za zložitých situácií. Radarové senzory detegujú prechádzajúcich chodcov a cyklistov v dostatočnom predstihu a varujú vodičov nákladných vozidiel o hroziacej zrážke, ktorí tak majú možnosť rýchlo brzdiť alebo sa vyhnúť.

Rozpoznanie mŕtveho bodu: Či už v meste alebo na diaľnici, často je pre vodičov nákladných vozidiel ťažké udržiavať si prehľad o dianí po stranách a uhlopriečne za nimi. Rozpoznanie mŕtveho uhla využíva radarové senzory na monitorovanie okolia vedľa vozidla, na detegovanie ostatných používateľov ciest a na varovanie vodiča. Táto funkcia taktiež vodiča varuje o bezprostrednej zrážke v prípade zmeny jazdného pruhu.

Prediktívne núdzové brzdenie: Systémy na automatické núdzové brzdenie pre nákladné vozidlá sú povinné v krajinách EÚ od jesene 2015 pre všetky nákladné automobily s celkovou hrubou hmotnosťou vozidla prekračujúcou 8 ton. Riešenie od Bosch využíva kombináciu viacúčelovej kamery a radarových senzorov, ktoré sú nainštalované na prednej strane nákladného vozidla. Radarový senzor deteguje predmety pred vozidlom a určuje ich rýchlosť a ich polohu vzhľadom na vozidlo. Ak hrozí riziko kolízie, systém vodiča upozorní. Ak vodič nereaguje, systém automaticky spúšťa manéver núdzového brzdenia.

Asistenti jazdy v jazdnom pruhu: Asistenti využívajú údaje z kamery na zabezpečenie, aby nákladné vozidlo neúmyselne neopustilo svoj jazdný pruh. Asistent jazdy pred opustením jazdného pruhu upozorní vodiča na nebezpečenstvo opustenia jazdného pruhu napríklad vibráciami volantu. Asistent jazdy v jazdnom pruhu udržuje vozidlo v jazdnom pruhu implementáciou drobných zásahov do riadenia.

Systémy riadenia Bosch pre nákladné vozidlá ukazujú cestu vpred

Servotwin: Systém elektrohydraulického riadenia Bosch Servotwin zvyšuje účinnosť a vybavenie ťažkých nákladných vozidiel. Ponúka na rýchlosti závislú podporu riadenia a spotreba paliva je nižšia ako v prípade čisto hydraulického riadenia. Vďaka elektronickému rozhraniu je systém riadenia súčasne základom pre asistenčné funkcie vodiča, ako napríklad asistenta jazdy v jazdnom pruhu alebo kompenzácie bočného vetra. Systém riadenia nájde uplatnenie v mnohých oblastiach vrátane samoriadiaceho Actrosu od Mercedes-Benz.

Riadenie zadnej nápravy: Systém elektrického riadenia zadnej nápravy (eRAS = electric rear-axle steering system) umožňuje nákladným vozidlám s tromi alebo viacerými nápravami využívať prednú a zadnú nápravu na riadenie. Vďaka tomu sa polomer otáčania zmenšuje a znižuje sa opotrebenie pneumatík. Na základe uhla natočenia kolesa prednej nápravy, prenášaného zbernicou CAN, systém riadenia určuje optimálny uhol natočenia kolesa zadnej nápravy. Po prejdení zákruty systém taktiež vykoná vyrovnanie kolies. eRAS spotrebováva energiu iba vtedy, keď dochádza k riadeniu vozidla.

Bosch elektrifikuje nákladné vozidlá

Nákladná trojkolka s 48 V hnacím ústrojenstvom: Ľahké elektromobily na dvoch, troch alebo štyroch kolesách hrajú stále väčšiu úlohu v rýchlej a flexibilnej preprave tovaru v mestách. 48 V hnací mechanizmus od Bosch sa taktiež používa na napájanie nákladných trojkoliek, ktoré dopravné služby využívajú v poslednej míli dopravy listov a balíkov na cieľové adresy v mestách.

Nákladné elektrobicykle: Nákladné elektrobicykle berú mestá útokom a vďaka nim je doprava potravín a malých zásielok rýchla a flexibilná. Hnací mechanizmus elektrobicykla Performance Line od Bosch poháňa nákladné bicykle pri maximálnom krútiacom momente 63 Nm, čo zaručuje výkonný štart, a to aj v kopcovitých oblastiach mesta. Vďaka druhej batérii a za priaznivých podmienok je na týchto bicykloch možné prejsť až 180 km – aj pri naložení. Nyon, palubný počítač, vyhľadá najrýchlejšiu trasu a zobrazuje používateľom aktuálny čas, rýchlosť, odporúčanú zmenu prevodu, dojazd, vzdialenosť a aktuálny stav nabitia batérie.

Elektrická náprava prívesu: Pri brzdení, vďaka elektrickej náprave, už nedochádza k strate energie, ale k jej ukladaniu do vysokonapäťovej batérie, odkiaľ je ju možné znovu použiť na celé množstvo aplikácií, ako napríklad prevádzkové chladenie kompresorov prívesov alebo pri spúšťaní stavebných vozidiel. V porovnaní s bežnými dieselovými pohonnými jednotkami prívesu dokáže elektrická náprava prívesu ušetriť ročne až 9 000 litrov paliva. Taktiež uľahčuje diaľkovo riadené elektrické riadenie, napríklad v priestoroch dopravných spoločností alebo v prístavoch. Na jej implementáciu dodáva Bosch osvedčené dielce, ktoré sú kompaktné a ľahko dostupné, ako napríklad invertor, ECU a riadiacu jednotku vozidla. K dispozícii je samostatný motorový generátor určený na inštaláciu ako celý elektromotor, alebo je možné na nápravu integrovať jednotlivé aktívne komponenty – rotor, stator a vysielač uhlového otočenia.

Manažment tepla elektromobilov: Bosch využíva inteligentný manažment tepla na zvýšenie dojazdu elektromobilov až o 25 percent, pretože selektívna distribúcia teploty v batérii zlepšuje jej účinnosť. Systém manažmentu tepla Bosch umožňuje tiež jednotlivým komponentom hnacej jednotky pracovať v rámci svojho optimálneho rozpätia teplôt a systém vždy smeruje teplo a chlad do interiéru elektromobilov všade tam, kde je to potrebné.

Bosch zvyšuje účinnosť hnacej jednotky pre nákladné automobily

Spracovanie výfukových plynov: Systémy vstrekovania AdBlue v spojení s katalyzátormi selektívnej katalytickej redukcie (SCR = selective catalytic reduction) podporujú komplexné spracovanie výfukových plynov. To zohráva hlavnú úlohu pri dodržiavaní zákonných emisných limitov výfukových plynov nákladných vozidiel. Dávkovací systém Denoxtronic 2.2 evo ponúka možnosť flexibilnej konfigurácie a úsporami paliva sa rýchlo vypláca. Pre ľahké úžitkové vozidlá ponúka Bosch mimoriadne kompaktnú verziu Denoxtronic 6-5. Verzia 6-HD s dávkovaním až 15 kg/h je zvlášť vhodná pre vysokovýkonné motory ťažkých nákladných vozidiel.

Modulárny systém common-rail: Modulárny vstrekovací systém common-rail (CRSN = common-rail injection system) pre nákladné vozidlá a využitie mimo diaľnice zaručuje efektívny prívod paliva do dieselových motorov. Využiť ho možno v zostavených komponentoch v rôznych konfiguráciách až do ôsmich valcov a s výkonom až 850 kW. V závislosti na segmente a trhu je systém schopný vydržať až 1,6 milióna kilometrov v diaľničnej prevádzke alebo 15 000 prevádzkových hodín mimo diaľnice.

V porovnaní s konvenčnými systémami dokáže znížiť spotrebu paliva až o 1 percento – v prípade ťažkého nákladného vozidla to zodpovedá úsporám až 450 litrov nafty za rok. Systém je tiež určený na elektrifikáciu hnacej jednotky.

Základný systém common-rail: Základné systémy common-rail so systémovým tlakom až 2 000 bar pre stredné a ťažké nákladné vozidlá, ale aj na jazdy mimo diaľnice, sú dokonale prispôsobené požiadavkám rozvíjajúcich sa trhov. Okrem iného systém obsahuje široké produktové spektrum olejom mazaných čerpadiel a základných vstrekovačov. Nakoľko je štandardizovaný, sú systémová integrácia, kalibrácia a validácia v prípade nových aplikácií rýchle a účinné.

Variabilné olejové čerpadlo: Existujúce olejové čerpadlá fungujú pri nemennom tlaku oleja a zaisťujú tak trvalé mazanie motora a chladenie piestov. Nové riešenie Bosch pre nákladné automobily dokáže upraviť zdvihový objem, a tak v každom momente privádza úplne presné požadované množstvo oleja. Vďaka tomu si vyžaduje v určitých fázach prevádzky menej krútiaceho momentu a spotreba paliva je tak až o 1 percento nižšia. Variabilné olejové čerpadlo vychádza z princípu využívajúceho niekoľko lopatiek a je k dispozícií v troch verziách: s olejovou vaňou, v kompaktnej prednej verzii a ako kryt motora.

Hnacie mechanizmy na zemný plyn: Predpovede vývoja globálneho trhu na nadchádzajúce roky uvádzajú dvojciferný nárast v prípade vozidiel na zemný plyn, a to najmä vďaka ich nižšiemu množstvu vylúčených emisií oxidu uhličitého a častíc v porovnaní s kvapalnými palivami, na základe čoho sú tieto vozidlá pri jazde menej hlučné. Portfólio Bosch zahŕňa ECU, komponenty na vstrekovanie paliva, manažment vzduchu a celé množstvo senzorov. Tieto komponenty sú výkonné a kompaktné a v praxi sa osvedčujú už mnoho rokov.

Bosch premieňa oddiely pre cestujúcich v autobusoch na centrá zábavy

Séria zábavných systémov pre autobusy: Nová séria zábavných systémov pre autobusy od Bosch prináša moderné multimédiá a prepojenú technológiu do segmentu autobusov. Všetky systémové komponenty, ako napríklad monitory s vysokým rozlíšením a centrálna palubná doska, sú prepojené prostredníctvom Ethernet AVB. AVB je skratkou pre audio/video mostík – prenosovú technológiu, ktorá zaručuje neprerušené a synchronizované audio-video podanie v automobilovom segmente, a to aj v prípade filmov vo vysokom rozlíšení (HD). Nové vedenie Ethernet je veľmi ľahké a šetrí cenný inštalačný priestor vo vozidle.

Palubná doska pre autobusy: Centrálna palubná doska pre autobusy umožňuje vodičom autobusov vidieť všetky dôležité informácie ako na dlani, zatiaľ čo dotyková obrazovka im umožňuje ovládať integrované navigačné mapy a zábavu v oddiele pre cestujúcich. Integrácia mySPIN pre inteligentné telefóny poskytuje prístup k aplikáciám. Všetky funkcie je možné ovládať hlasom. Uskutočňovanie telefónnych hovorov zabezpečuje integrované handsfree zariadenie.

Fotografie: #419930, #419933, #419936, #419942, #546312, #1092493, #1235165, #1285607, #1285611, #1404248, #1404249, #1404259, #1405104, #1405785, #1435834

Kontakt pre novinárov:

Jörn Ebberg, Tel.: +49 711 811-26223, Twitter: @joernebberg

Inga Ehret, Tel.: +49 711 811-16476

Annett Fischer, Tel.: +49 711 811-6286, Twitter: @Annett__Fischer

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?