Suche

Bosch predstavuje elektromobilitu pre návesy

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

K dispozícii aj ako riešenie dodatočného vybavenia

  • Inteligentná, elektrifikovaná náprava rekuperuje energiu pri brzdení
  • Elektrické chladiarenské návesy: výrazne tichšie, úspora až 9 000 litrov paliva a tým aj CO2
  • Vďaka elektrickej energii sú návesy nezávislé: dôležitý krok smerom k automatizovanému parkovaniu

Bosch elektrifikuje návesy ťahačov a umožňuje tak prenikanie elektromobility aj do súčasných návesov. Na medzinárodnej automobilovej výstave IAA Commercial Vehicles v Hannoveri predstaví spoločnosť Bosch elektrifikovanú nápravu, ktorú je možné integrovať do návesov. Cieľom je integrovanie elektrického stroja do náprav návesov namiesto ich voľného otáčania, ako to bolo až doteraz. To znamená, že môžu počas brzdenia generovať elektrickú energiu a privádzať ju do pohonnej jednotky prívesu. V prípade chladiarenských návesov môže ísť o úsporu až 10 000 eur ročne. Ak je chladiaca jednotka prevádzkovaná s takto vyrobenou energiou, je možné podľa prepočtov spoločnosti Bosch ušetriť až 9 000 litrov nafty ročne. Ďalšie palivo pomôže ušetriť funkcie elektrického rozjazdu a zrýchlenia. Všetky úspory paliva znižujú aj emisie CO2. Ďalšia výhoda, a to najmä v prípade dodávok do mestských supermarketov, spočíva v tom, že sú elektrické chladiace jednotky o poznanie menej hlučné, než jednotky poháňané naftou. Dodávky skoro ráno alebo neskoro večer tak už nemusia nikoho rušiť.

„Bosch premieňa zadné nápravy nákladných automobilov na elektrické a inteligentné. Naše riešenie elektrifikácie je nákladovo efektívne a je príkladom toho, ako môže elektromobilita fungovať aj v prípade kamiónovej dopravy,“ hovorí Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva Robert Bosch GmbH. Okrem toho je elektrická náprava dôležitým krokom k automatickému parkovaniu prívesov na parkoviskách logistických firiem. Pridaním hnacieho ústrojenstva k náprave sa dosiahne možnosť pohybovania prívesom po parkovisku bez ťažného vozidla.

Bosch ponúka túto technológiu ako pre nové prívesy, tak aj ako riešenie formou dodatočného vybavenia. Potenciálny záujem je obrovský. Len v Európe je každoročne registrovaných zhruba štvrť milióna prívesov s celkovou hmotnosťou viac ako 10 ton. Jeden z piatich je vybavený chladiacou jednotkou.

Rekuperácia energie: komponenty osobných automobilov pracujú prerušovane

Na rozdiel od mnohých ďalších projektov úžitkových vozidiel sa inžinieri spoločnosti Bosch spoliehajú na dielce osobných automobilov pre elektrifikovanú nápravu. Elektromotorom SMG180 sú napríklad vybavené stovky tisíc hybridných a elektrických vozidiel na celom svete, vrátane StreetScooters nemeckej pošty. Na rozdiel od elektromobilov pracujú motory v elektrifikovanej náprave iba prerušovane, čo znamená, že štartujú iba vtedy, keď môžu rekuperovať energiu. Deje sa tak napríklad pri jazde z kopca alebo pri brzdení. V dôsledku tejto rekuperácie, ktorá je v prípade osobných automobilov zavedenou technológiou, nedochádza pri brzdení k strate energie, ale k jej ukladaniu vo vysokonapäťovej batérii. Elektrická energia tak môže byť privádzaná do motora pri rozbiehaní do kopca, alebo môže poháňať chladiacu jednotku prívesu a tým ušetriť značné množstvo paliva. Táto aplikácia založená na potrebách má ďalšiu výhodu: keďže sú elektromotory väčšinou neaktívne a získavajú energiu alebo poskytujú podporu pri rozbiehaní alebo stúpaní len na niekoľko sekúnd alebo minút za hodinu, je možné v tomto prípade použiť výrazne lacnejšie a sériovo vyrábané diely pre osobné automobily. Motory majú stále dostatočný výkon na to, aby zabezpečili pohyb prívesu alebo poskytli podporu pri štartovaní nákladných vozidiel.

Automatizované parkovanie v depe: elektromotor je neoceniteľným pomocníkom

Elektrifikovaná náprava je navyše neoceniteľným pomocníkom pri automatizovanom riadení – príves sa môže nezávisle pohybovať po depe len v prípade, že je do nápravy namontovaný motor. „Vďaka elektrifikovanej náprave od spoločnosti Bosch môžu byť prívesy nezávislé. Elektrifikáciou nápravy podniká Bosch dôležitý krok k automatizovanému parkovaniu v nákladných depách,“ hovorí Heyn. Taktiež uľahčujú diaľkovo ovládané elektrické riadenie na neverejných miestach, ako sú napríklad priestory prepravných spoločností alebo prístavy. Až doteraz sa museli s touto úlohou vysporiadať vodiči sami alebo to za nich spravila špeciálna posunovacia jednotka pre príves. Teraz však robí elektromotor z návesu nezávislé vozidlo, ktoré zvládne prejsť krátke vzdialenosti. Pomocou prídavných senzorov pripojených k návesu a nainštalovaných na rôznych miestach v depe budú návesy s tovarom môcť zaparkovať samy.

Elektrifikovaná náprava: Otázky a odpovede

Aké súčasti sú potrebné na elektrifikáciu nápravy?

Bosch dodáva invertor a príslušnú riadiacu jednotku vozidla (VCU = Vehicle control unit). Samostatný motorgenerátor (SMG = Separate motor generator) je k dispozícii na inštaláciu ako kompletný elektromotor, prípadne je možné do nápravy integrovať aktívne komponenty – rotor, stator a resolver. Potrebný je aj akumulátorový systém na ukladanie energie.

Koľko elektrifikovaná náprava stojí?

Bosch nemôže poskytnúť presnú sumu. Spoločnosť však predpokladá, že by sa počiatočná investícia mala vrátiť najneskôr po dvoch rokoch prevádzky. Spoločnosť Bosch je presvedčená o reálnosti tohto cieľa najmä s ohľadom na to, aký potenciál úspor predstavuje toto riešenie v prípade použitia napríklad v chladiarenských prívesoch.

Aké bude typické použitie elektrifikovanej nápravy?

Najpravdepodobnejšou voľbou v súčasnosti budú chladiarenské nákladné vozidlá, a to najmä pre dodávky potravín v mestských oblastiach. Elektricky poháňané chladiace agregáty sú zo strednodobého hľadiska nielen hospodárnejšie, ale aj o poznanie menej hlučné. A nebude dochádzať k emisiám zo spaľovacích motorov. Veľký záujem je tiež z radov zákazníkov zo stavebného priemyslu, a to predovšetkým o funkciu asistencie pri štartovaní v prípade výkopových jám, a to najmä v blatistých podmienkach.

Ako dosiahnete svoj odhad v úspore paliva?

Dieselový motor, ktorý v súčasnej dobe poháňa chladiacu jednotku, a ktorý je úplne nahradený elektrickou energiou, spotrebuje dva až tri litre nafty za hodinu. Na tomto základe je ročná spotreba približne 9 000 litrov. Okrem toho sa predpokladajú úspory vyplývajúce z elektrickej asistencie poskytovanej pri štartovaní, zrýchlení a stúpaní. Táto úspora navyše môže predstavovať až štyri percentá.

Prečo Bosch uprednostňuje nápravu s dvoma elektromotormi?

Dva elektromotory môžu rekuperovať výrazne viac energie a ponúkajú ďalší značný prínos v podobe relatívne nízkych nákladov, čo predstavuje väčšie úspory. Okrem toho je náprava s dvoma motormi lepšia z hľadiska automatického manévrovania v depe: s elektromotorom na oboch koncoch nápravy sa výrazne znižuje polomer otáčania návesu. Pokiaľ si zákazník želá ušetriť náklady, je možná elektrifikácia aj s jedným motorom.

Kontakt pre novinárov:

Inga Ehret

Tel.: +49 711 811-16476

Twitter: @BoschPresse

BOSCH NA MEDZINÁRODNEJ AUTOMOBILOVEJ VÝSTAVE IAA COMMERCIAL VEHICLES 2018

Tlačová konferencia: Streda, 19. septembra 2018, od 13:20 do 13:40, s Dr. Rolfom Bulanderom, predsedom obchodnej oblasti Mobility Solutions a Dr. Markusom Heynom, členom predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH, v stánku Bosch A01 v hale 16.

Sledujte hlavné témy Bosch IAA 2018 na www.bosch-iaa.com alebo na Twitteri: #BoschIAA.

Panelové diskusie s expertami spoločnosti Bosch na New Mobility World Forum, pavilón 11, sekcia D:

  • Streda, 26. septembra, 10:00 – 11:00: Prezentácia „The enhancement of automated driving (and AI)“ s Johannesom-Jörgom Rugerom, vedúcim sekcie Commercial Vehicle and Off-Road
  • Štvrtok, 27. septembra, 11:15 – 12:15: Panelová diskusia „Aftermarket – more than just repair and maintenance“
  • Štvrtok, 27. septembra, 14:30 – 15:30: Prezentácia a diskusia „Masters of digitalization: digitizing businesses and mobility ecosystems“ s Dr. Rainerom Kallenbachom, prezidentom divízie Connected Mobility Solutions

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?