Suche

IAA 2018: Úžitkové vozidlá prinášajú obchodné výhody – Bosch zvyšuje predaj v oblasti mobility

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

  • Obchodná oblasť Mobility Solutions zvyšuje predaj pri každodennom podnikaní o štyri percentá.
  • Podnikanie v oblasti riešenia pre nákladné automobily a terénne vozidlá zaznamenalo nárast medzi siedmimi a ôsmimi percentami.
  • Vízia Bosch: cestná nákladná doprava budúcnosti by mala byť v ideálnom prípade bez emisií, bez nehôd a bez stresu.
  • Člen predstavenstva spoločnosti Bosch Rolf Bulander: „Chceme, aby nákladné vozidlá boli ťahúňmi bremien, ale nie bremenom pre ostatných.“

Stuttgart a Hannover, Nemecko – Bosch je aj naďalej na ceste k rastu: v tomto roku sa očakáva pri každodennom podnikaní v oblasti mobility navýšenie predaja o štyri percentá, čo predstavuje dvakrát rýchlejší rast než pri výrobe automobilov. Za jednou štvrtinou predaja spoločnosti Bosch stojí technológia pre úžitkové vozidlá, a to od dodávok až po štyridsaťtonové nákladné automobily. Zvlášť veľkú rýchlosť nabralo podnikanie spoločnosti v oblasti riešenia pre nákladné automobily a terénne vozidlá, kde sa výsledky pohybujú niekde medzi siedmimi a ôsmimi percentami. Spoločnosť Bosch je aktívna na rastúcom trhu. V roku 2017 vzrástli tržby z predaja ťažkých nákladných vozidiel v Číne takmer o osem percent, v Spojených štátoch o 18 percent a v Indii o 45 percent (zdroj: VDA). „Vzhľadom na to, že sa cestná nákladná doprava vyvíja s cieľom čeliť budúcnosti, ponúka spoločnosť Bosch rovnakou mierou ako obchodnú, tak aj technologickú silu,“ hovorí Dr. Rolf Bulander, predseda obchodnej oblasti Mobility Solutions spoločnosti Robert Bosch GmbH. Jeho hlavnou hnacou silou je podnikanie v oblasti hnacích ústrojenstiev pre úžitkové vozidlá. Len v roku 2017 vzrástli tržby z predaja dieselových vstrekovacích systémov celosvetovo o jednu tretinu a v Číne bol tento nárast ešte rýchlejší. V nasledujúcich rokoch dôjde k stabilizácii tržieb na vysokej úrovni. Bosch má k dispozícii 2 600 inžinierov, ktorí pracujú iba na pohonoch vozidiel budúcnosti. Do konca roka bude obchodná oblasť Mobility Solutions zamestnávať viac ako 54 500 spolupracovníkov z oblasti výskumu a vývoja – čo je o 5 000 viac ako na začiatku roka.

Ochrana klímy, znečistenie ovzdušia, urbanizácia, nedostatok vodičov: odvetvie logistiky čelí množstvu zásadných problémov. A ako by to nestačilo, do roku 2040 dôjde k nárastu cestnej nákladnej dopravy o ďalších 50 percent (zdroj: Shell). „Jednou z najnaliehavejších otázok v prípade dopravnej politiky v súvislosti s nárastom cestnej nákladnej dopravy je to, čo môžeme urobiť, aby sme minimalizovali jej vplyv na životné prostredie, človeka a cestnú sieť,“ hovorí Bulander. Bosch má niekoľko technických riešení, a to nielen pod kapotou – ako napríklad prepojené služby, ktoré idú až za hranice samotných vozidiel. „Chceme, aby nákladné vozidlá boli ťahúňmi bremien, ale nie bremenom pre ostatných,“ uvádza Bulander. Vízia spoločnosti Bosch: cestná nákladná doprava budúcnosti by mala byť v ideálnom prípade v maximálnej možnej miere bez emisií, bez nehôd a bez stresu. Cesta k tomuto cieľu vedie cez elektrifikáciu, automatizáciu a konektivitu pre úžitkové vozidlá.

Od spaľovacích motorov po palivové články: Bosch prináša energiu do pohonných jednotiek

Dôležitým medzníkom pre spoločnosť Bosch je zvýšiť účinnosť pohonných jednotiek pre úžitkové vozidlá a znížiť tak spotrebu paliva rovnako ako emisií CO₂ a oxidov dusíka. Aby mohol byť tento cieľ dosiahnutý, pracuje spoločnosť Bosch na ďalšom vývoji ako dieselových, tak aj alternatívnych riešení v oblasti pohonných jednotiek. „Po niekoľko nasledujúcich rokov bude vývoj pohonov pre úžitkové vozidlá zahŕňať množstvo disciplín. Bolo by dobré, keby sme pristupovali k ich elektrifikácii s otvorenou mysľou po technologickej stránke,“ hovorí Bulander. V roku 2025 bude 80 až 90 percent všetkých nákladných vozidiel poháňaných naftou. Ale do roku 2030 bude jedno zo štyroch nových úžitkových vozidiel na celom svete, takmer jedno z troch v Číne, poháňané elektrickou energiou. „Nikto, kto chce ťažkým nákladným vozidlám zaistiť bezpečnú budúcnosť, si nemôže dovoliť vylúčiť možnosť výroby alternatívnych palív s využitím elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, známych ako syntetické palivo,“ uvádza Bulander.

Spoločnosť Bosch si stanovila za cieľ dosiahnuť vedúce postavenie na medzinárodnom trhu s elektromobilitou. S tým cieľom ponúka zodpovedajúce riešenie a disponuje širokým portfóliom pre elektrifikáciu úžitkových vozidiel – napríklad 36-voltové napájacie zdroje pre elektrické nákladné bicykle, elektronickú nápravu pre dodávky a palivové články pre nákladné vozidlá s objemom 40 ton. Posledné spomínané vyvíja Bosch v spolupráci s americkou startupovou spoločnosťou Nikola Motor Company. Okrem toho firma Bosch uzavrela strategické partnerstvo s Weichai Power, čínskym výrobcom motorov pre úžitkové vozidlá, ktorého cieľom je podporiť používanie palivových článkov. Bosch však nezabezpečuje elektrický pohon len v prípade nových vozidiel: ponúka elektromobilitu aj formou dodatočného vybavenia – s elektrifikovanou nápravou, ktorú je možné integrovať do návesov. To znamená, že môžu počas brzdenia generovať elektrickú energiu a privádzať ju do agregátu prívesu. V prípade chladiarenských vozidiel môže ísť podľa prepočtov spoločnosti Bosch o úsporu až 10 000 eur ročne.

Bosch učí nákladné vozidlá riadiť

Ďalšou významnou oblasťou rastu je okrem elektrifikácie automatizácia úžitkových vozidiel. Všetko naznačuje, že v budúcom desaťročí môžeme v oboch oblastiach očakávať dvojciferný rast trhu. Bosch považuje asistenčné systémy pre vodičov za krok k automatizovanému riadeniu. Ak sú súčasťou nehody nákladné automobily, je riziko úmrtia dvakrát vyššie. Pre spoločnosť Bosch je to dostatočný dôvod na použitie asistenčných systémov pre vodičov. Prínosom je uľahčenie života vodičov nákladných vozidiel a zabezpečenie bezpečnejších ciest. Upozornenie na odbočenie, rozpoznanie mŕtveho bodu a systém prediktívneho núdzového brzdenia pomáhajú predchádzať nehodám nákladných automobilov – a Bosch ponúka okrem iného aj potrebné radarové senzory.

Automatizácia riadenia úžitkových vozidiel rieši aj ďalšie výzvy v odvetví dopravy: už dnes je v Spojených štátoch niečo okolo 50 000 autodopravcov a počas nasledujúcich desiatich rokov sa tento počet s najväčšou pravdepodobnosťou strojnásobí. Európa je na tom podobne. V reakcii na túto výzvu spoločnosť Bosch vidí veľký potenciál v automatizácii hub-to-hub: pohyb nákladných vozidiel medzi depami bez vodičov. Táto technológia má potenciál vyriešiť naraz hneď niekoľko problémov v prepravnom priemysle, zvýšiť ekonomickú efektivitu logistických firiem, objem dopravy a bezpečnosť. Platooning, čiže automatizovaná jazda zoskupenia vozidiel do tzv. jazdných čiat, je podľa spoločnosti Bosch logicky ďalším krokom v automatizácii. Ušetria sa tak nielen náklady na pracovnú silu, ale aj palivo. Znamená to však aj to, že legislatíva, technológie a infraštruktúra musia spĺňať prísnejšie požiadavky. V tejto oblasti je spoločnosť Bosch zapojená do významných výskumných projektov EÚ.

Digitálne prepojené logistické riešenia – od diaľnice až k domovým dverám

Pre Bosch predstavuje konektivita novú efektivitu pre dopravné systémy – a tým aj úľavu pre naše preťažené cesty a rovnako tak aj logistické firmy. Pokiaľ ide o logistiku budúcnosti, spoločnosť Bosch môže prispieť dvojakou technickou odbornosťou: na jednej strane širokou znalosťou oblasti úžitkových vozidiel a na druhej strane dôkladnou odbornosťou v oblasti IoT. „Bosch umožňuje digitálne prepojené logistické riešenia, a to od diaľnice až k domovým dverám,“ uvádza Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH zodpovedný za sektor úžitkových vozidiel. Dnes je takmer každé nové vozidlo v Európe a v Spojených štátoch súčasťou internetu. V tejto súvislosti spoločnosť Bosch dodáva výrobcom nákladných automobilov telematické platformy, vďaka ktorým sú možné napríklad aktualizácia softvéru alebo prediktívna diagnostika, čo tiež otvára nové obchodné možnosti v oblasti prepojených služieb. Už teraz servisné strediská spoločnosti využívajú relevantné senzorové systémy na monitorovanie stavu zvlášť kritických dodávok tovaru vrátane životne dôležitých výrobkov, ako je napríklad krvná plazma – a to nepretržite. Riadiace strediská každoročne monitorujú takmer 40 000 nákladných vozidiel prepravujúcich náklady vysokej hodnoty. Bosch využíva Internet vecí tiež na automatizáciu sledovania dodávok: senzory na tovare a kontajneroch prenášajú do cloudu informácie o polohe, teplote a vibráciách.

Prvotné skúsenosti v odbore ukazujú, že tieto logistické riešenia v reálnom čase znamenajú, že dispečeri môžu znížiť mieru svojho úsilia pri vyhľadávaní a inventarizácii o viac ako polovicu. Okrem toho zvyšujú dostupnosť opakovane použiteľných kontajnerov až o 30 percent. Cieľom spoločnosti Bosch je, aby konektivita znamenala vyššiu produktivitu cestnej nákladnej dopravy a zároveň zníženie zaťaženia cestnej siete. „Či už ide o elektrifikáciu, automatizáciu alebo konektivitu, riešenia spoločnosti Bosch pomáhajú zabezpečiť, aby cestná nákladná doprava nenarazila na hranice rastu,“ uvádza Heyn.

Fotografie: #1092493, #1163827, #1287729, #1361006, #1452642, #1462165, #1466863, #1467014, #1467188, #1467189, #1467190, #1467191, #1467192, #1467193, #1467214, #1467213

Kontakt pre novinárov:

Inga Ehret

Tel.: +49 711 811-16476

Twitter: @BoschPresse

BOSCH NA MEDZINÁRODNEJ AUTOMOBILOVEJ VÝSTAVE IAA COMMERCIAL VEHICLES 2018

Tlačová konferencia: Streda, 19. septembra 2018, od 13:20 do 13:40, s Dr. Rolfom Bulanderom, predsedom obchodnej oblasti Mobility Solutions a Dr. Markusom Heynom, členom predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH, v stánku Bosch A01 v hale 16.

Sledujte hlavné témy Bosch IAA 2018 na www.bosch-iaa.com alebo na Twitteri: #BoschIAA.

Panelové diskusie s expertami spoločnosti Bosch na New Mobility World Forum, pavilón 11, sekcia D:

  • Streda, 26. septembra, 10:00 – 11:00: Prezentácia „The enhancement of automated driving (and AI)“ s Johannesom-Jörgom Rugerom, vedúcim sekcie Commercial Vehicle and Off-Road
  • Štvrtok, 27. septembra, 11:15 – 12:15: Panelová diskusia „Aftermarket – more than just repair and maintenance“
  • Štvrtok, 27. septembra, 14:30 – 15:30: Prezentácia a diskusia „Masters of digitalization: digitizing businesses and mobility ecosystems“ s Dr. Rainerom Kallenbachom, prezidentom divízie Connected Mobility Solutions

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?