Suche

EICMA 2018: Obchodná oblasť Bosch Two-Wheeler & Powersports naďalej naberá na otáčkach

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

  • Bosch Two-Wheeler & Powersports si ďalej drží rastový kurz: v roku 2018 by mal predaj oproti minulému roku vzrásť o viac ako 20 percent.
  • Dr. Dirk Hoheisel: „Pre získanie vedúceho postavenia na trhu Bosch ženie vpred vývoj a investície do technológií pre motocykle a vozidlá powersports.“
  • Bosch predvádza, ako si asistenčné systémy na báze radaru nachádzajú cestu z auta na motorku.
  • Riadenie bez nehôd: Bosch prichádza s komplexným trojstupňovým bezpečnostným konceptom.
  • Ďalšie informácie o riešeniach Bosch pre motocykle nájdete tu.

Miláno, Taliansko – Obchodná oblasť Bosch Two-Wheeler & Powersports naďalej napreduje. Predpokladá sa, že predaj v tejto oblasti za rok 2018 vzrastie oproti minulému roku až o 20 percent. Podľa odhadov spoločnosti Bosch tak predaje obchodnej oblasti porastú dvakrát rýchlejšie ako samotný trh. Priblížia sa tak k cieľu jednej miliardy eur v roku 2020, generované asistenčnými a pohonnými systémami a systémami elektrifikácie a konektivity. Najdôležitejším trhom v tejto oblasti je pre Bosch India, kde spoločnosť ponúka pohonné a bezpečnostné riešenia pre motocykle. Bosch navyše ďalej investuje do stále rastúceho trhu. Predpokladá sa, že celosvetový dopyt po dvojkolesových vozidlách bude medzi rokmi 2017 až 2022 ročne vzrastať o viac ako 4 percentá a do roku 2022 by mala dosiahnuť počet 122 miliónov vyrobených motocyklov (zdroj: Freedonia). Okrem Indie a Číny patrí k celosvetovo najrelevantnejším trhom juhovýchodná Ázia. Z tohto dôvodu tam spoločnosť Bosch založila vlastný tím, aby mohla ešte lepšie plniť požiadavky miestneho trhu. „Bosch pokračuje vo svojich investíciách do technológií pre motocykle a vozidlá Powersports, čím chce dosiahnuť vedúce postavenie na trhu,“ hovorí Dr. Dirk Hoheisel, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH.

Bez nehôd, bez stresu a bez emisií. To je vízia Bosch pre mobilitu budúcnosti, v ktorej hrajú aj motocykle dôležitú úlohu. Mimoriadny význam má pre Bosch téma bezpečnosti. Faktom ostáva, že motorkári stále patria k najohrozenejším účastníkom na cestách. Riziko usmrtenia pri dopravnej nehode je u nich až 20-krát vyššie ako u vodičov osobných automobilov. Spoločnosť Bosch sa preto zamerala na trojstupňový bezpečnostný koncept:

• Stupeň 1: Stabilizácia motocykla pri brzdení a zrýchľovaní.

• Stupeň 2: Inovatívne senzory umožňujúce zachytenie okolia vozidla a teda aj dôležité asistenčné a bezpečnostné funkcie.

• Stupeň 3: Bezdrôtové prepojenie motocykla s jeho okolím.

Bosch učí motocykle vidieť a cítiť

Bosch výrazne zvyšuje bezpečnosť jazdy na dvoch kolesách s asistenčnými systémami, ako sú ABS a kontrola stability MSC. Podľa poznatkov z výskumu nehôd Bosch, by sa dalo len pomocou samotného MSC zabrániť približne jednej tretine dopravných nehôd motocyklov. A teraz ide Bosch ešte o krok ďalej – konkrétne s novým bezpečnostným balíkom pre jednostopové motorové vozidlá, ktorý tvoria adaptívna regulácia vzdialenosti a rýchlosti, výstraha pred kolíziou a asistent pre mŕtvy uhol. Podľa odhadov Bosch z výskumu nehôd by mohli tieto asistenčné systémy na báze radaru zabrániť každej siedmej dopravnej nehode motocykla. Elektronickí pomocníci sú stále pozornejší a v krízovej situácii reagujú dokonca rýchlejšie ako človek. Technický základ, ktorý sa za tým skrýva pozostáva z kombinácie radarového senzora, brzdného systému, riadenia motora a rozhranie medzi šoférom a vozidlom (HMI = Human Machine Interface). Radar ako „zmyslový orgán“ motocykla umožňuje nové asistenčné a bezpečnostné funkcie pre motocykle a poskytuje presný obraz okolia vozidla. Asistenčné funkcie sa tak už nestarajú len o bezpečnosť, ale zabezpečujú aj väčšiu radosť z jazdy a pohodlia, pretože uľahčujú prácu vodičovi. „Motorka budúcnosti musí byť schopná vidieť a cítiť,“ hovorí Geoff Liersch, vedúci obchodnej oblasti Two-Wheeler & Powersports spoločnosti Bosch.

Väčšia bezpečnosť, viac radosti z jazdy

Samotné asistenčné systémy však nestačia na zvýšenie bezpečnosti jazdy na motorke. Vízia Bosch: nedopustiť, aby došlo ku vzniku dopravnej nehody. Podľa odhadov z výskumu nehôd Bosch by sa dalo pomocou komunikácie medzi motorkou a autom zabrániť jednej tretine nehôd na motocykloch. Vozidlá v okruhu niekoľkých stoviek metrov si pri tom až desaťkrát za sekundu vymieňajú informácie o type vozidla, rýchlosti, polohe a smere jazdy. To znamená, že dávno pred tým, než sa motorka dostane do zorného poľa vodičov automobilov, technológia spoločnosti Bosch ich informuje o tom, že sa blíži motocykel. To umožňuje lepšiu a predvídavú jazdu. „Chceme dosiahnuť, aby bola jazda na motorke bezpečnejšia bez toho, aby bola ohrozená radosť z jazdy,“ hovorí ďalej Geoff Liersch. Pokiaľ sa ani napriek tomu nedá zabrániť nehode, systém pošle na eCall tiesňové volanie, aby bolo možné čo najrýchlejšie sa postarať o zranených.

Elektromobilita pre mesto budúcnosti

Okrem bezpečnosti predstavuje ďalšiu veľkú výzvu pre motocyklový trh urbanizácia. Už dnes žije 55 percent svetovej populácie v mestách. Podľa prognóz OSN by to v roku 2050 malo byť až 70 percent. To znamená, že s rastúcou populáciou sa zhusťuje doprava a vznikajú tiež problémy, ako dopravné zápchy, hluk a emisie. Špeciálne pre mestskú mobilitu spoločnosť Bosch vyvinula vzájomne zladený 48-voltový systém tvorený motorom, riadiacou jednotkou, batériou, nabíjačkou a displejom. Systém pre dve, tri alebo štyri kolesá je použiteľný pre všetky triedy vozidiel v rozsahu od 0,25 do 20 kilowattov. Navyše, súvisiaca aplikácia zobrazuje údaje o vozidle, ako je napríklad stav nabitia. Ďalej umožňuje komunikáciu medzi vozidlom a vodičom a tiež prístup k sociálnym sieťam. Ľahké elektromobily tiež hrajú stále väčšiu úlohu pri dodávkach tovaru, aby bol v mestskom prostredí dodaný rýchlo a flexibilne. Bosch poháňa svojím 48-voltovým pohonným systémom trojkolku Cargo od Ligier. Kuriéri tak dodávajú listy a balíky na „poslednú míľu“ až do cieľa.

Kontakt pre novinárov:
Inga Ehret
Tel.: +49 711 811-16476
E-mail: Inga.Ehret@de.bosch.com

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?