Suche

Polovodiče – trh budúcnosti: Bosch rastie rýchlejšie ako trh

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Hnacia sila v automobilovom priemysle

  • Jens Fabrowsky: „Pokiaľ ide o polovodiče pre vozidlá, máme jedinečnú výhodu: Bosch je jedinou spoločnosťou, ktorá je rovnako doma ako v automobilovom, tak aj polovodičovom priemysle.“
  • Elektrifikácia a automatizované riadenie prispievajú k rastu podnikania spoločnosti Bosch v oblasti polovodičov.
  • Každé nové vozidlo v sebe má v priemere deväť čipov Bosch.
  • Na veľtrhu electronica 2018 predstavil Bosch množstvo inovácií z oblasti polovodičov.

Reutlingen, Nemecko – Už nejakú dobu platí, že sa žiadne auto nezaobíde bez polovodičov. Tieto drobné čipy sú kľúčovou technológiou moderného sveta a hlavnými komponentmi elektrických systémov – a to aj vo vozidlách. Regulujú hnacie ústrojenstvo a manipuláciu s vozidlom, informujú navigačný systém, kam smeruje vozidlo, a v prípade potreby dávajú airbagom signál k ich aktivácii. Bosch vyrába polovodiče už viac ako 45 rokov a je jedným z popredných svetových výrobcov pre aplikácie mobility. „Napriek ich dlhej histórii sú polovodiče predovšetkým budúcnosťou. Tieto komponenty sú pre modernú mobilitu kľúčové a len ťažko si bez nich predstavíme súčasné automobily,“ hovorí Jens Fabrowsky, člen predstavenstva divízie Bosch Automotive Electronics. V roku 2016 v sebe malo celosvetovo každé novoregistrované vozidlo v priemere viac ako deväť čipov Bosch. „Pokiaľ ide o polovodiče pre automobily, máme jedinečnú výhodu: Bosch je jedinou spoločnosťou, ktorá je rovnako doma ako v automobilovom, tak aj polovodičovom priemysle,“ uvádza Fabrowsky. V roku 2018 bolo každé nové vozidlo vybavené polovodičmi v hodnote 370 dolárov (zdroj: ZVEI) a vďaka nárastu elektrifikácie a automatizácie sa očakáva, že dopyt po čipoch bude v nasledujúcich rokoch naďalej stúpať.

Odbor číslo jedna: polovodiče pre automobilový priemysel

Celosvetovo sa hodnota trhu s polovodičmi odhaduje na niekoľko miliárd: spoločnosť Gartner, ktorá sa zameriava na výskum trhu, očakáva, že v roku 2018 dosiahnu tržby v oblasti polovodičov celosvetovo 451 miliárd dolárov. Len do roku 2019 porastie tento trh ročne o viac ako 5 percent (zdroj: PwC). „Obchodovanie s polovodičmi spoločnosti Bosch rastie rýchlejšie ako trh,“ hovorí Fabrowsky. Odborom číslo jedna na trhu s polovodičmi je výroba čipov pre vozidlá. Bosch vyrába inteligentné vozidlá od roku 1970, keď ich začala vybavovať integrovanými obvodmi pre špecifické aplikácie (ASICs = Application-specific integrated circuits). Vo vozidlách sú čipy vystavené silným vibráciám a extrémnym teplotám, ktoré sú niekedy hlboko pod nulou až výrazne nad 100 stupňov Celzia. To si vyžaduje vyššie nároky na odolnosť týchto špeciálnych komponentov. Vyvíjanie polovodičov, ktoré zvládnu odolávať takému namáhaniu počas celej životnosti vozidla, je intenzívny proces. A práve tu Bosch ťaží zo svojej dvojitej úlohy: zatiaľ čo ostatné firmy sú schopné spracovávať z polovodičov zhromaždené informácie, Bosch vie uplatniť aj svoje hlboké porozumenie ich fyzikálnym princípom a spôsobu, akým zhromažďovať dáta a nakoniec ich integrovať do systémov vozidiel. „Naše komplexné skúsenosti v oblasti polovodičov nám pomáhajú nielen pri vývoji nových automobilových funkcií, ale aj pri vylepšovaní samotných čipov,“ uvádza Fabrowsky. Bosch vlastní viac ako 1 500 patentov a patentových prihlášok na vývoj a výrobu svojich polovodičov.

Elektromobilita a asistenčné systémy pre vodičov zvyšujú dopyt

Existujúce portfólio polovodičov spoločnosti Bosch sa zameriava na mikroelektromechanické systémy (MEMS = MicroElectroMechanical Systems), čipy so vstavanou inteligenciou ASIC pre elektronické riadiace jednotky vozidiel a výkonové polovodiče. Bez poslednej spomínanej položky by neboli hybridné a elektrické vozidlá, pretože regulujú elektromotor a zaisťujú čo najefektívnejšie využívanie batérie. „Výkonová elektronika hybridných a elektrických vozidiel je pre Bosch hnacou silou rastu,“ uvádza Fabrowsky. Okrem elektrifikácie si vďaka silnému nárastu dopytu po asistenčných systémoch vodičov nachádza svoju cestu do automobilov stále viac čipov s množstvom funkcií. Čipy so vstavanou „inteligenciou“, známe ako ASIC, sú prispôsobené konkrétnej aplikácii; napríklad pri signalizácii pre airbagy vo vozidle v prípade nutnosti ich aktivácie. Tieto čipy riadia manipuláciu s cieľom zabezpečiť nepretržite bezpečnú jazdu. Zosilňujú tiež meraný signál z radarových snímačov tak, aby varovanie o vzdialenosti celý čas spoľahlivo fungovalo. „Rozvoj asistenčných systémov a automatizovaného riadenia je možný len vďaka pokroku v mikroelektronike,“ hovorí Fabrowsky. Mikroelektromechanické systémy Bosch (MEMS), sú zmyslovými orgánmi moderných vozidiel. Riadiace jednotky poskytujú vozidlu dôležité informácie, ktoré sa týkajú ich manipulácie, ako je napríklad brzdenie a zrýchlenie vozidla alebo klzká vozovka. Elektronický stabilizačný program (ESP) využíva tieto informácie na to, aby udržal vozidlá, nákladné automobily a dokonca aj motocykle bezpečne v jazdnej dráhe a v správnom pruhu.

MEMS senzory informujú bežcov o spálených kalóriách

Ako kľúčová technológia pre Internet vecí (IoT = Internet of Things) sa použitie polovodičov spoločnosti Bosch pohybuje ďaleko za hranicami vozidiel. Senzory Bosch sú vo viac ako polovici inteligentných telefónov na celom svete. Sú takisto nenahraditeľné v prípade fitness náramkov, dronov, herných konzol a aplikácií pre inteligentné domácnosti. Pokiaľ ide o MEMS senzory, Bosch je priekopníkom a popredným svetovým výrobcom. Pred viac ako 20 rokmi tento dodávateľ technológií a služieb sám vyvinul proces výroby polovodičov, na celom svete známy ako „Bosch Process“.

Jedna miliarda eur pre jeden z najvyspelejších európskych závodov na výrobu kremíkových doštičiek

Bosch podporuje svoju stratégiu rastu v oblasti polovodičov najväčšou jednorazovou investíciou v histórii spoločnosti: spoločnosť investovala približne jednu miliardu eur do nového závodu na kremíkové doštičky v Drážďanoch, v ktorom by sa mali začať od roku 2021 vyrábať 300 mm doštičky. V porovnaní so zavedenou výrobou menších 150 a 200 mm doštičiek možno s touto 300 mm technológiou dosiahnuť oveľa väčší efekt z hľadiska úspor. Vo vysoko automatizovanej výrobe čipov, na pozíciách plánovania, riadenia a kontroly výroby bude pracovať 700 zamestnancov. Po závode v Reutlingene bude závod v Drážďanoch druhým závodom spoločnosti Bosch na výrobu kremíkových doštičiek v Nemecku. Cieľom spoločnosti je rozšíriť výrobnú kapacitu a naďalej tak zvyšovať svoju konkurencieschopnosť na svetových trhoch.

Kontakt pre novinárov:
Annett Fischer
Tel.: +49 (711) 811-6286
E-mail: Annett.Fischer@de.bosch.com
Twitter: @Annett__Fischer

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?