Suche

Bezpečné automatizované riadenie od spoločnosti Bosch: Záleží na každom centimetri

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Riešenia Bosch pre presnú lokalizáciu

  • Dr. Dirk Hoheisel: „Iba kombinácia hardvéru, softvéru a služieb vedie k bezpečnému automatizovanému riadeniu.“
  • Presná lokalizácia automatizovaných vozidiel je kritická pre bezpečnosť.
  • Pohybový a polohový senzor Bosch dokáže presne a spoľahlivo určiť polohu vozidla.
  • Prístup Bosch slúži ako redundantný systém na lokalizáciu vozidiel.
  • Webový špeciál o lokalizácii automatizovaných vozidiel.
CES 2019

Stuttgart – Automatizované riadenie, to je viac než len senzory, riadiace jednotky a značná výpočtová sila. Je potrebné tiež celé množstvo inteligentných služieb, bez ktorých by nikdy nebolo možné autonómne riadenie vozidiel. „Služby sú pre automatizované riadenie minimálne rovnako dôležité ako hardvér a softvér,“ hovorí Dr. Dirk Hoheisel, člen predstavenstva spoločnosti Bosch. „Musíme súčasne sledovať všetky tri zložky, aby sme automatizovane jazdiace autá bezpečne a spoľahlivo dostali na naše cesty.“ Bosch venuje toľko úsilia pri dosahovaní prelomu v automatizovanom riadení ako takmer žiaden iný globálny dodávateľ technológií a služieb v automobilovom priemysle. V týchto snahách preto vytvára integrované riešenia. To sa napríklad prejavuje v prípade bezpečnostno-kritickej témy lokalizácie. Automaticky riadené vozidlá môžu bezpečne jazdiť len vtedy, keď budú v každom okamihu na centimeter presne vedieť, kde sa nachádzajú. Bosch preto ponúka celosvetovo bezkonkurenčný lokalizačný balík. Spoločne jeho hardvér, softvér a služby slúžia ako redundantný systém na presné určenie polohy vozidla.

Hardvér: Bosch vyvinul vlastný pohybový a polohový senzor

Spoločnosť Bosch vyvinula senzor, ktorý umožňuje automatizovaným vozidlám presne určiť ich polohu: pohybový a polohový senzor. Ten disponuje aj vysokovýkonnou prijímacou jednotkou pre signály Globálneho satelitného navigačného systému (GNSS = Global Navigation Satellite System). Je to nevyhnutné na určenie absolútnej polohy automatizovaného automobilu. Výzva určovania polohy pomocou satelitov spočíva v nepresnosti dát. Satelity GNSS lietajú po svojich dráhach vo vzdialenosti 25 000 kilometrov od Zeme rýchlosťou 4 000 metrov za sekundu. Keďže signály smerujú k Zemi, musia prejsť ionosférou a vrstvami mrakov v troposfére, ktoré tak rozptýlia signály, čo môže viesť k nepresnosti dát. Pre súčasné navigačné systémy to síce stačí, ale pre automatizované riadenie už nie. Bosch preto siaha po korekčných dátach rôznych poskytovateľov a v roku 2017 na tento účel s partnermi založil joint venture Sapcorda. Pomocou siete presne vymeraných referenčných staníc na Zemi, môžu títo poskytovatelia korigovať nepresnosti informácií o polohe GNSS. Do automobilu sa dáta korekcie dostanú cez cloud alebo geostacionárne satelity. Okrem signálov GNSS získava pohybový a polohový senzor ďalšie informácie: vďaka senzorom počtu otáčok kolesa a senzora uhla natočenia, ktoré sú podobné ľudskému hmatovému zmyslu, rozpozná, kam a akou rýchlosťou auto ide. Pohybový a polohový senzor navyše disponuje integrovanou inerciálnou senzorikou – porovnateľnou s rovnováhou u ľudí. Rovnako ako sa ľudia môžu pohybovať pomocou hmatového zmyslu a rovnováhy, vie senzor úplne presne, kam vozidlo ide.

Softvér: inteligentné algoritmy Bosch zisťujú polohu vozidla

Signály GNSS o polohe, korekčné údaje a informácie z inerciálnej senzoriky, ako aj zo senzorov počtu otáčok kolies a senzora uhlu natočenia, sa spájajú v pohybovom a polohovom senzore. Na presnú lokalizáciu automatizovaných vozidiel však samotné informácie nestačia. Až ich spracovanie pomocou inteligentného softvéru umožní vysoko presné určenie polohy, na ktoré sa automatizované vozidlo môže spoľahnúť dokonca v okolí niekoľkých metrov a na základe ktorých môže prijímať rozhodnutia o svojich jazdných manévroch. Automatizované vozidlo je primárne lokalizované na základe korigovaných signálov GNSS. Ak by satelitné spojenie vypadlo, napríklad pri vjazde auta do tunela, dokáže pohybový a polohový senzor na niekoľko sekúnd zachovať určenie polohy automatizovaného vozidla. Poloha vozidla sa potom ďalej vypočítava relatívne k poslednej známej absolútnej informácii o polohe. Ak je signál GNSS prerušený dlhšiu dobu a určenie polohy pomocou pohybového a polohového senzora už nie je možné, má automatizovaný automobil k dispozícii radarový cestný odtlačok Bosch ako presnú informáciu na lokalizáciu.

Služby: radarový cestný odtlačok Bosch je založený na senzoroch okolitého prostredia

Radarový cestný odtlačok Bosch je lokalizačná služba na báze máp, založená na senzorike okolitého prostredia súčasných a budúcich vozidiel. Službu ponúka Bosch zároveň s riešením lokalizácie pomocou pohybového a polohového senzora. Kombináciou satelitne podporovanej zostavy prostredníctvom pohybového a polohového senzora s lokalizačnou službou radarového cestného odtlačku na báze máp spĺňa spoločnosť Bosch vysoké bezpečnostné požiadavky. V prípade radarového cestného odtlačku Bosch, zachytávajú videosenzory a radarové senzory na palube idúceho vozidla stacionárne znaky na cestách a vedľa nich, ako napríklad značenie jazdných pruhov, dopravné značky a zvodidlá. Radarové senzory pritom majú veľkú výhodu. Na rozdiel od kamery dokážu zachytiť prvky na ceste aj v tme alebo za zlej viditeľnosti. Okrem toho majú vyšší dosah záznamu. Prostredníctvom komunikačného modulu vo vozidle sa informácie o situácií na cestách a pri cestách dostanú do cloudu. Funkcie sa používajú na generovanie nezávislej mapy, ktorá po častiach tvorí celistvú vysoko presnú mapu. Automatizované vozidlá evidujú cestné prvky a porovnávajú, či sa nimi rozpoznané dopravné značky alebo zvodidlá zhodujú s tými, ktoré sú uložené v mape. Toto porovnanie umožňuje automobilom, aby sa samy lokalizovali v jazdnej dráhe - vzhľadom k vysoko presnej mape - a to na centimeter presne.

Bosch na CES 2019

  • TLAČOVÁ KONFERENCIA: Pondelok, 7. januára 2019, 9:00–9:45 miestneho času v hoteli Mandalay Bay, South Convention Center, 2. poschodie; Mandalay Bay Ballrooms B, C & D

  • STÁNOK: Utorok až piatok, 8. až 11. januára 2019 v Central Hall, stánok #14020

  • SLEDUJTE to najdôležitejšie od spoločnosti Bosch na CES 2019 na Twitteri: #BoschCES

Kontakt pre novinárov:
Jörn Ebberg
Tel.: +49 711 811-26223
E-mail: Joern.Ebberg@de.bosch.com
Twitter: @joernebberg

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?