Suche

Bosch sa na Slovensku zameriava na konektivitu a životné prostredie

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Výročná tlačová konferencia 2019 v Bratislave

  • Konsolidovaný predaj na Slovensku v roku 2018 vo výške 489 miliónov eur.
  • Zvýšená kapacita v závode v Bernolákove, ktorý je zameraný na renováciu alternátorov.
  • Bosch zníži od roku 2020 uhlíkovú stopu na nulu vo všetkých svojich 400 závodoch a pobočkách po celom svete.

Bratislava – Spoločnosť Bosch, popredný svetový dodávateľ technológií a služieb, ukončil fiškálny rok 2018 v Slovenskej republike s konsolidovaným predajom vo výške 489 miliónov eur. Po niekoľkých rokoch stabilného rastu zaznamenal Bosch v roku 2018 pokles predaja na slovenskom trhu približne o 10 percent. „Bosch je na Slovensku dobre etablovaný a pokles predaja bol spôsobený poklesom dopytu v oblasti automobilovej techniky,“ uviedol na výročnej tlačovej konferencii v Bratislave Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group na Slovensku. „Napriek súčasnej náročnej ekonomickej situácii, sme presvedčení o dlhodobom vysokom potenciáli slovenského trhu,“ dodal. V roku 2018 zamestnávala spoločnosť Bosch na Slovensku približne 1 100 ľudí, čo predstavuje stabilný počet zamestnancov. Takmer 850 z nich pracuje vo výrobnom závode BSH Drives and Pumps s.r.o. v Michalovciach. Očakáva sa, že v roku 2019 zostane celkový počet zamestnancov na podobnej úrovni.

Odlišný vývoj v jednotlivých obchodných oblastiach Bosch

Obchodná oblasť Mobility Solutions predstavuje najväčšiu časť predaja v rámci Bosch Group v SR. Zatiaľ čo automobilová prvovýroba je v súčasnosti konfrontovaná s výzvami, divízia Automotive Aftermarket dosiahla pozitívne výsledky a to vďaka rozšíreniu portfólia zariadení na meranie emisií. Divízia predáva náhradné diely a služby a takisto prevádzkuje sieť nezávislých automobilových servisov pod značkou Bosch Car Service. Sieť Bosch na Slovensku pozostáva z 37 autorizovaných servisov.

Bosch zaznamenal silný rast dcérskej spoločnosti Holger Christiansen Production Slovakia s.r.o. v Bernolákove, ktorá je celosvetovo jedinou lokalitou spoločnosti Bosch zameranou na renováciu alternátorov. V roku 2018 došlo k zdvojnásobeniu inštalovanej kapacity na renováciu automobilových alternátorov pre osobné a úžitkové vozidlá pre trhy v Európe, USA a Kanade. Okrem toho Bosch v závode v Bernolákove zaisťuje tiež záručné šetrenie štartérov a alternátorov pre zákazníkov na celom svete.

Vývoj ďalších troch obchodných oblastí spoločnosti Bosch na Slovensku odráža celkový vývoj jednotlivých odvetví v roku 2018. V obchodnej oblasti Energetika a technika budov spoločnosti Bosch si divízia Termotechnika viedla na Slovensku veľmi dobre v časti podnikania zameranej na rezidenčnú oblasť a získala dôležité projekty v komerčnom sektore, ako napríklad projekt Twin City Tower v Bratislave. Nové produkty s možnosťou pripojenia na internet a systémy vykurovania boli úspešne zavedené. Potvrdili stratégiu spoločnosti Bosch v oblasti internetu vecí. Hlavným cieľom je ponúknuť zákazníkom väčší komfort a efektivitu. Napríklad kontrola riadenia vykurovacieho systému Bosch prostredníctvom smartfónu umožňuje monitorovanie spotreby energie. Divízia Termotechnika dosiahla rekordný predaj v oblasti tepelných čerpadiel.

Obchodná oblasť Spotrebný tovar zaznamenala v roku 2018 výborné výsledky. Významnou mierou k nim v krajine prispeli jej dve divízie – BSH domáce spotrebiče a Elektrické náradie. Výrazný nárast zaznamenal najmä predaj elektrického náradia, do ktorého spadajú meracie nástroje a akumulátorové elektrické náradie pre profesionálov. Bolo to aj v dôsledku rozšírenia distribúcie do veľkých internetových obchodov a medzinárodného reťazca obchodov zameraného na výstavbu, dom a záhradu, ktoré v roku 2018 predstavovali nové predajné kanály.

Závod na výrobu domácich spotrebičov v Michalovciach, ktorý vyrába energeticky účinné elektromotory a čerpadlá, reštrukturalizoval svoje výrobné portfólio a čelil poklesu dopytu z dôvodu náročných ekonomických podmienok. Vďaka rozšíreniu vývoja elektroniky sa počet zamestnancov vo vývoji zvýšil na takmer 170 technikov. Závod je známy svojimi odbornými znalosťami v oblasti vibrácií, akustiky a simulácie, ktoré umožňujú optimalizáciu parametrov hluku a vibrácií pri širokom spektre domácich spotrebičov a ďalších výrobkov Bosch, t. j. chladničiek, vysávačov a automobilových dielov.

Aj divízia Obalová technika zaznamenala na slovenskom trhu nárast. Valicare s.r.o, spoločný podnik Bosch a Heitec AG, v ktorom je Bosch vlastníkom 51 percent, ponúka široké spektrum služieb založených na vysoko odborných a obsiahlych znalostiach pre priemyselné podniky, a to najmä pre farmaceutických výrobcov a výrobcov strojov a zariadení na výrobu zdravotníckych pomôcok, ktorých výroba prebieha v súlade s „Good Manufacturing Practice“. V uplynulom roku spoločnosť zaznamenala nárast služieb vo všetkých oblastiach činnosti, najmä v oblasti validácie aseptických baliacich zariadení, validácie počítačových systémov, kvalifikácie výrobných zariadení pre pevné formy a kvalifikácie strojov na montáž vstrekovacích zariadení na lieky. Okrem toho, spoločnosť dosiahla stabilný a mierny rast v oblasti vytvárania technickej a výrobnej dokumentácie pre zariadenia v regulovanom priemysle.

Bosch Group: výhľad do roku 2019: opatrenia v oblasti klímy a kvality ovzdušia

V roku 2019 Bosch Group predpokladá utlmenie globálneho ekonomického vývoja. Napriek náročnému prostrediu v priemyselných odvetviach a regiónoch, ktoré sú pre Bosch dôležité, spoločnosť očakáva, že jej predaj v tomto roku mierne prekoná úroveň za rok 2018. Bez ohľadu na tento krátkodobý výhľad, Bosch Group zintenzívňuje svoje úsilie v boji proti zmene klímy a zlepšovanie kvality ovzdušia. „Zmena klímy nie je sci-fi; naozaj sa to deje. Ak máme brať Parížsku dohodu vážne, potom je potrebné vnímať opatrenia v oblasti klímy nielen ako dlhodobé úsilie. Treba konať tu a teraz,“ povedal na výročnej tlačovej konferencii v nemeckom Renningene Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH. „Sme tiež odhodlaní plniť verejný dopyt po dobrej kvalite ovzdušia v mestách. Ako líder v oblasti inovácií chceme dodávať technologické riešenia ekologických problémov.“

To je tiež dôvod, prečo Bosch zintenzívňuje svoje už tak úspešné úsilie v oblasti znižovania emisií CO2. „Budeme prvou veľkou priemyselnou spoločnosťou, ktorá realizuje ambiciózny cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu za zhruba jeden rok,“ uviedol Denner. „Od roku 2020 bude všetkých 400 pobočiek Bosch na celom svete uhlíkovo neutrálnych.“ Na druhej strane Bosch sleduje ambiciózny cieľ, pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia: „Chceme znížiť znečistenie ovzdušia z prevádzky na takmer nulové hodnoty. Pozeráme sa preto ďalej, než len za kapotu auta,“ uviedol Denner. Na ceste za dosiahnutím tohto cieľa bude spoločnosť spoliehať na tri kľúčové aspekty: vyvíja technológie pohonov s nízkymi emisiami, spolupracuje s obecnými zastupiteľstvami na projektoch podpory stabilnej prevádzky a vo svojich vlastných pobočkách zavádza systém riadenia mobility spoločnosti.

Kontakt pre novinárov:

Kristína Gáliková
Tel.: +420 731 668 776
E-mail: Kristina.Galikova@cz.bosch.com

Bosch na Slovensku pôsobí od roku 1993. V roku 2019 dosiahol na slovenskom trhu obrat vo výške 475 miliónov eur a zamestnával 1 025 zamestnancov (k 31. 12. 2019). Spoločnosť na Slovensku pôsobí v troch lokalitách, z nich dve sú výrobné závody a zastúpená je svojimi štyrmi obchodnými oblasťami – Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar, Energetika a technika budov.

Viac informácií na www.bosch.sk, www.bosch-press.sk.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?