Suche

Svetová premiéra: Bosch a Daimler získali povolenie na parkovanie bez vodiča a bez ľudského dozoru

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

  • Automatizované parkovanie v parkovacích domoch je svetovo prvá a plne automatizovaná parkovacia funkcia (SAE úroveň 4) schválená úradmi.
  • Systém bude denne používaný v parkovacích garážach múzea Mercedes-Benz v Stuttgarte.
  • Automatizovaný parkovací systém vyzdvihuje a vracia vozidlo úplne samostatne.
  • Bosch dodáva infraštruktúru, Daimler technológiu pre vozidlá.
  • Zvláštne povolenie vydané regionálnym správnym orgánom Bádenska-Württemberska po posúdení zo strany TÜV Rheinland.

Stuttgart, Nemecko – Spoločnosti Bosch a Daimler dosiahli míľnik na ceste k automatizovanej jazde: obe spoločnosti teraz získali súhlas od príslušných orgánov v Bádensku-Württembersku na ich automatizovaný parkovací systém v garážach múzea Mercedes-Benz v Stuttgarte. Automatizovaný parkovací systém je prístupný prostredníctvom aplikácie v smartfóne a nevyžaduje žiadny bezpečnostný ovládač. To z neho robí prvú plne automatizovanú parkovaciu funkciu bez vodiča SAE úrovne 4 na svete, ktorá bude oficiálne schválená na každodenné použitie.

„Toto rozhodnutie úradov ukazuje, že inovácie akou je automatizované parkovanie v parkovacích domoch, umožní najskôr Nemecko,“ hovorí Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH. „Jazda bez vodiča a parkovanie sú dôležitými piliermi mobility zajtrajška. Automatizovaný parkovací systém je príkladom toho, ako ďaleko sme sa na tejto vývojovej ceste už dostali.“

„Toto schválenie zo strany orgánov Bádenska-Württemberska predstavuje do budúcnosti precedens na získanie súhlasu s parkovacou službou v garážach na celom svete,“ hovorí Dr. Michael Hafner, vedúci technológií v oblasti riadenia a automatizovanej jazdy spoločnosti Daimler AG. „Ako priekopník v oblasti automatizovanej jazdy, dláždi náš projekt cestu pre budúcu sériovú výrobu automatizovaného parkovania v parkovacích domoch.“

Stávka na bezpečnosť: dvaja partneri so spoločným cieľom

Najdôležitejšou prioritou spoločností Bosch a Daimler pre parkovaciu službu bez vodiča bola od samého začiatku bezpečnosť. Vzhľadom na to, že doteraz neexistuje oficiálny schvaľovací proces pre automatizované funkcie riadenia, ktoré nevyžadujú vodiča, dohliadali na projekt od samého začiatku miestne úrady – regionálny správny úrad v Stuttgarte a ministerstvo dopravy Bádenska-Württemberska – spolu s odborníkmi z nemeckej certifikačnej autority TÜV Rheinland. Ich cieľom bolo posúdiť prevádzkovú bezpečnosť automobilovej a parkovacej technológie v garážach.

Výsledkom je komplexná bezpečnostná koncepcia s príslušnými testovacími a schvaľovacími kritériami, ktoré môžu byť uplatnené aj mimo tento pilotný projekt. V tomto koncepte definovali vývojári, akým spôsobom vozidlo bez vodiča deteguje chodcov a ďalšie vozidlá na jeho ceste a spoľahlivosť zastavenia v prípade, že narazí na prekážku. Rovnako nastavili bezpečnú komunikáciu medzi všetkými súčasťami systému a podnikli kroky na zabezpečenie spoľahlivej aktivácie parkovacieho manévru.

Technológia, ktorá umožní parkovania bez vodiča

Vojsť do garáže, vystúpiť a poslať auto na parkovacie miesto jednoduchým ťuknutím na obrazovku smartfónu – automatizované parkovanie nepotrebuje vodiča. Len čo vodič opustí garáž, môže sa tak venovať iným aktivitám, pretože auto samé zaparkuje do vyhradeného priestoru. Neskôr sa auto rovnakým spôsobom vráti do východiskového bodu. Tento proces sa opiera o súhru inteligentnej infraštruktúry garáže, ktorú dodáva automobilová technika Bosch a Mercedes-Benz. Snímače Bosch v parkovacej garáži sledujú koridor a jeho okolie a poskytujú informácie potrebné na navádzanie vozidla. Technológia v automobile prevádza príkazy z infraštruktúry na jazdné manévre. Týmto spôsobom sa môžu autá dokonca samy pohybovať po nájazdoch a výjazdoch medzi jednotlivými podlažiami parkovacej garáže. Ak snímače infraštruktúry zaznamenajú prekážku, vozidlo sa včas zastaví.

Míľniky projektu

Bosch a Daimler začali vyvíjať plne automatizované parkovanie bez vodiča v roku 2015. V lete 2017 ich pilotné riešenie v parkovacej garáži múzea Mercedes-Benz v Stuttgarte dosiahlo dôležitý medzník: verejnosti bolo prvýkrát predstavené automatizované parkovanie v parkovacích domoch v reálnych podmienkach – s vodičmi a bez vodičov za volantom. Po tejto premiére nasledovala intenzívna testovacia a štartovacia fáza. Počnúc rokom 2018 mohli návštevníci múzea využiť parkovaciu službu v priamej prevádzke, za sprievodu vyškoleného bezpečnostného personálu a podeliť sa o svoje skúsenosti. Súčasťou jedného z aspektov pilotného projektu bolo testovanie koncepcií osvetlenia na vozidlách. Tyrkysové osvetlenie znamená, že je vozidlo v automatickom režime jazdy a informuje okoloidúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky o tom, že sa riadi samé. Skúsenosti z týchto skúšok sa odrážajú v nedávno vydanom štandarde SAE 3134. Získanie konečného schválenia zo strany úradov je ďalším významným medzníkom pre spoločnosti Bosch a Daimler: čoskoro budú mať zainteresované strany možnosť zažiť inovatívnu parkovaciu službu v každodennej prevádzke parkovacej garáže múzea Mercedes-Benz bez toho, aby bol potrebný ďalší dozor bezpečnostného vodiča.

Ďalšie informácie:

Bosch and Daimler demonstrate driverless parking in real-life conditions

Kontakt pre novinárov:

Annett Fischer
Tel.: +49 711 811-6286
Twitter: @Annett__Fischer

ZAŽITE BOSCH NA IAA 2019 vo Frankfurte nad Mohanom: vnímať mobilitu a urobiť ju čo možno najbezpečnejšiu, bez emisnií a strhujúcu – to je cieľ spoločnosti Bosch. Z technického hľadiska chce tento poskytovateľ technológií a služieb dosiahnuť tieto ciele prostredníctvom personalizácie, automatizácie, konektivity a elektrifikácie. Na IAA 2019 prezentuje Bosch svoje najnovšie riešenia, vďaka ktorým bude cestná doprava bezpečnejšia a efektívnejšia, sprístupnia mobilitu na vyžiadanie a automobily premenia na osobných asistentov.

TLAČOVÁ KONFERENCIA BOSCH: utorok, 10. septembra 2019, 12:55 až 13:15 (miestneho času): s Dr. Volkmarom Dennerom, predsedom predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH, a Dr. Stefanom Hartungom, vedúcim obchodnej oblasti Mobility Solutions, vo veľtržnom stánku Bosch v hale 8.

Sledujte hlavné témy Bosch IAA 2019 na www.bosch-iaa.com alebo na Twitteri: #BoschIAA

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?