Suche

Viac technológií pre lepšie ovzdušie: Bosch pomáha mestám na celom svete v boji proti znečisteniu

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Prebiehajú rokovania so 100 obcami a regiónmi po celej Európe

  • Dr. Volkmar Denner: „Čisté ovzdušie sa týka nás všetkých. V spoločnosti Bosch si uvedomujeme, že aj my máme zodpovednosť v boji proti znečisteniu.“
  • Bosch poskytuje poradenstvo nemeckým a medzinárodným mestám v oblasti riadenia dopravy.
  • Bosch usiluje o to, aby bola mobilita v maximálnej možnej miere bez emisií.
  • Webový špeciál o mestskej mobilite a kvalite ovzdušia je teraz online.

Stuttgart, Nemecko – Na celom svete sa ľudia presúvajú z vidieckych oblastí do miest. Do roku 2050 bude žiť vo veľkomestách viac ako šesť miliárd ľudí, čo je dvakrát viac ako v súčasnosti. Rovnako tak sa strojnásobí objem mestskej dopravy. V neposlednom rade preto, že pokračujúci boom v online obchodovaní bude znamenať ďalší nárast dodávkovej prepravy. Hustejšia populácia a väčšia premávka znamenajú zhoršenie kvality ovzdušia. Na celom svete - od Paríža po Šanghaj, čelia veľkomestá veľkej výzve: zabezpečiť mobilitu pre ľudí, mobilitu tovaru a zároveň zlepšiť kvalitu vzduchu, ktorý dýchame. To nie je ľahká úloha: podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije približne 90 percent svetovej populácie v oblastiach so zlou kvalitou ovzdušia. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) odhaduje, že ekonomický dopad znečistenia ovzdušia stojí celosvetovo okolo 5 biliónov dolárov. Veľký podiel na tejto sume predstavujú rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť. „Čistý vzduch sa týka nás všetkých,“ hovorí Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH. „V spoločnosti Bosch uznávame nielen našu globálnu zodpovednosť za opatrenia v oblasti klímy, ale aj našu miestnu zodpovednosť za boj proti znečisteniu ovzdušia. A aby sme to dosiahli, potrebujeme viac technológií, nie menej. Vďaka technológii, ktorá je „Stvorená pre život“, môžeme pomôcť mestám a urobiť svet lepším miestom.“ To je tiež dôvod, prečo Bosch pracuje nielen pod kapotou motora, ale zameriava sa aj ďalej, aby bola mobilita v maximálnej možnej miere bez emisií. Okrem toho ako zamestnávateľ preberá spoločnosť tiež zodpovednosť za zlepšenie kvality ovzdušia na celom svete.

Pochopenie faktorov ovplyvňujúcich kvalitu ovzdušia: rôzne mestá, rôzne výzvy

Technologický pokrok a politické zmeny stoja za výrazným zlepšením kvality ovzdušia, a to najmä v Európe a v Spojených štátoch. Zlá kvalita ovzdušia nie je spôsobená len emisiami vozidiel. K znečisteniu ovzdušia na celom svete prispievajú rôznou mierou tiež priemysel, poľnohospodárstvo a energetika. Zloženie ovzdušia sa medzi jednotlivými lokalitami výrazne líši – rovnako ako úrovne znečisťujúcich látok vo vzduchu, ako sú častice, ozón, oxid siričitý a oxidy dusíka. Ďalšie faktory ovplyvňujúce kvalitu ovzdušia zahŕňajú chemické procesy v atmosfére vyvolané teplotnými gradientmi, veternými podmienkami a slnečným žiarením. Napríklad slnečné svetlo zvyšuje koncentráciu ozónu a ozón môže reagovať s oxidom dusnatým za vzniku oxidu dusičitého (NO2). Aby bolo možné lepšie porozumieť týmto procesom a zhromaždiť viac údajov o látkach na rôznych miestach mestských oblastí, vyvinula spoločnosť Bosch systém na meranie znečistenia. Táto technológia je inštalovaná v kompaktnom puzdre a teraz sa nachádza v metropolitnej oblasti Stuttgart, Paríži a Marseille. Jej účelom je poskytovať spoľahlivé údaje o kvalite ovzdušia, ktoré potom môžu byť využité napríklad na mapovanie kvality ovzdušia v reálnom čase naprieč mestom a vytvárať tak základ na efektívnejšie riadenie dopravy. Cestná doprava je hlavným zdrojom oxidov dusíka.

Pod kapotou motora: zameranie na emisie oxidu dusičitého a tuhých znečisťujúcich látok

Bosch využíva svoje know-how a značné finančné prostriedky na to, aby automobily spĺňali požiadavky do budúcnosti. To zahŕňa dvojitú stratégiu: pokrok vo vývoji elektromobility a dosiahnutie ďalších zdokonalení spaľovacieho motora. Cieľom je navrhnúť motor s vnútorným spaľovaním, ktorý už nebude znateľne prispievať k znečisteniu ovzdušia v našich mestách. S vývojom novej technológie pre vozidlá s dieselovým pohonom podnikla spoločnosť Bosch v tomto smere dôležitý krok. Táto technológia, ktorá je teraz postupne zavádzaná vo výrobných vozidlách, zníži emisie oxidov dusíka značne pod úroveň budúcich limitov. Inými slovami, emisie oxidov dusíka z nových dieselových vozidiel už nebudú relevantné. Vďaka zavedeniu filtra to už určitý čas platí aj pre emisie častíc z dieselových vozidiel. Bosch usiluje o tento cieľ aj v prípade benzínových motorov a dosahuje dobrý pokrok: úpravy motorov a účinné čistenie výfukových plynov môžu znížiť emisie častíc zhruba o 70 percent, ako stanovuje norma Euro 6d temp. V Európe už Bosch nerealizuje žiadne vývojové práce na benzínových motoroch, ktoré nie sú vybavené filtrom pevných častíc. Zároveň sa spoločnosť snaží minimalizovať emisie častíc z brzdových systémov. V tomto prípade je súčasťou vývoja iDisc, ktorý generuje už len desať percent brzdového prachu generovaného bežným brzdovým kotúčom. Súčasťou vývoja je aj regeneračný brzdový systém, ktorý môže v prípade elektrických vozidiel znížiť prach z bŕzd o viac ako 95 percent.

Za kapotou motora: porozumenie, plánovanie a riadenie mestskej premávky

Aktivity spoločnosti Bosch zamerané na zlepšovanie kvality ovzdušia presahujú kapotu motora. „Zameriavame sa na celkový obraz,“ hovorí Denner, „a pozeráme sa na dlhodobé trendy v oblasti mobility, a to najmä v mestských oblastiach.“ Bosch teraz vedie rokovania s viac ako 100 obcami a regiónmi v celej Európe. Cieľom je zlepšiť kvalitu ovzdušia. Na základe zrýchlenia a brzdného správania v prípade jednotlivých vozidiel môže spoločnosť Bosch spoľahlivo odvodiť správanie celého vozového parku na ceste a následne aj celkové emisie z prevádzky. Bosch preto teraz zhromažďuje anonymné údaje v Stuttgarte a v susedných mestách, aby určil, akým spôsobom sa musí zmeniť doprava, aby sa znížili emisie. Na tomto základe Bosch poskytuje mestám poradenstvo v oblasti plánovania a riadenia dopravy. Napríklad v Stuttgarte, na najrušnejšom dopravnom uzle v Nemecku, spoločnosť Bosch ukázala, že pri udržiavaní stáleho toku dopravy je možné znížiť emisie vozidiel až o 20 %. To je len jeden z mnohých smerov, ktorým sa Bosch v súčasnosti zaoberá. Ďalším je spustenie služby COUP na zdieľanie e-skútrov. Táto dcérska firma spoločnosti Bosch prevádzkuje kombinovaný park 5 000 elektrických skútrov a poskytuje mobilitu bez emisií pre ľudí v Berlíne, Paríži a Madride. Bosch tiež používa na zlepšovanie kvality ovzdušia čisto softvérové riešenia. Aplikácia Triffix od startupu firmy Bosch rovnakého mena poskytuje informácie o smerovaní z A do B v reálnom čase vrátane alternatívnych trás, a to priamo zo strediska riadenia dopravy. Vďaka tomu pomáha zabrániť spomaľovaniu a zastaveniu mestskej premávky.

Zodpovednosť zo strany zamestnávateľa: riadenie mobility pre zamestnancov

Najlepším spôsobom, ako zabrániť zastaveniu premávky, je úplne zabrániť preťaženiu. To je základný princíp systému riadenia mobility, ktorý Bosch praktizuje u svojich zamestnancov. Len v samotnej metropolitnej oblasti Stuttgart prejde približne 50 000 zamestnancov spoločnosti Bosch dohromady viac ako 1,5 milióna kilometrov denne – a to ide len o jednu osminu celosvetového počtu zamestnancov. Riešením je použitie kyvadlových autobusov, vďaka ktorým sa eliminuje značná časť týchto individuálnych ciest. Bosch používa kyvadlovú dopravu nielen v Stuttgarte, ale aj v Istanbule (Turecko), Curitibe a Campinase (Brazília) a Changshe, Pekingu, Šanghaji a Su-Čou (Čína). Napríklad v Šanghaji prepravuje desať diaľkových a sedem autobusov na krátke vzdialenosti viac ako 1 000 cestujúcich denne. Ďalšou alternatívou je využívanie platformy SPLT pre zdieľanú jazdu, ktorú spoločnosť Bosch prevzala v roku 2018. Táto platforma bola nedávno zavedená v Mexiku a teraz je využívaná v metropolitnej oblasti Stuttgart. Okrem toho je zamestnancom spoločnosti Bosch ponúkaná možnosť práce z domu alebo z výhodnejšieho miesta firmy. Ako ukazuje rozsiahly prístup spoločnosti Bosch, bude potrebné množstvo opatrení k celkovému zlepšeniu kvality ovzdušia. Jedine prijatím takýchto stratégií budú mestá na celom svete schopné znovu ľahko dýchať a naďalej poskytovať svojim rozrastajúcim sa populáciám vysokú kvalitu života.

Kontakt pre novinárov:

Jörn Ebberg
Tel.: +49 711 811-26223
Twitter: @joernebberg

ZAŽITE BOSCH NA IAA 2019 vo Frankfurte nad Mohanom: vnímať mobilitu a urobiť ju čo možno najbezpečnejšiu, bez emisní a strhujúcu – to je cieľ spoločnosti Bosch. Z technického hľadiska chce tento poskytovateľ technológií a služieb dosiahnuť tieto ciele prostredníctvom personalizácie, automatizácie, konektivity a elektrifikácie. Na IAA 2019 prezentuje Bosch svoje najnovšie riešenia, vďaka ktorým bude cestná doprava bezpečnejšia a efektívnejšia, sprístupnia mobilitu na vyžiadanie a automobily premenia na osobných asistentov.

TLAČOVÁ KONFERENCIA BOSCH: utorok, 10. septembra 2019, 12:55 až 13:15 (miestneho času): s Dr. Volkmarom Dennerom, predsedom predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH, a Dr. Stefanom Hartungom, vedúcim obchodnej oblasti Mobility Solutions, vo veľtržnom stánku Bosch v hale 8.

Sledujte hlavné témy Bosch IAA 2019 na www.bosch-iaa.com alebo na Twitteri: #BoschIAA

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?