Suche

Výročná tlačová konferencia 2016: V nadväznosti na rekordný rok pokračuje Bosch v raste - Služby stále viac doplňujú výrobkové portfólio

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

  • 2015: 2015: rekordný obrat vo výške 70,6 miliárd eur
  • 2015: výsledok z prevádzkovej činnosti sa vyšplhal o 24 percent na 4,6 miliárd eur
  • 2016: očakáva sa nárast o 3 až 5 percent
  • Široké výrobkové portfólio je základom pre rozvoj obchodu so službami
  • Prepojený priemysel: úspora nákladov a predaja, každý za jednu miliardu eur
  • Možnosť uplatnenia pre 14 000 vysokoškolákov

Stuttgart a Renningen, Nemecko – V nadväznosti na rekordný rok 2015 chce spoločnosť Bosch i v tomto roku pokračovať v rastovom trende. Napriek vyhliadkam na utlmenie ekonomiky a geopolitickej neistote očakáva svetový dodávateľ technológií a služieb v roku 2016 nárast svojich tržieb o 3 až 5 percent. Bosch chce pokračovať v raste rýchlejšie, než budú rásť jeho kľúčové trhy. Pokiaľ bude v prvom štvrťroku pokračovať spomalenie v určitých regiónoch a na niektorých trhoch, nárast obratu sa bude nachádzať na spodnej hranici uvedenej škály. V prostredí utlmenej ekonomickej aktivity prvého štvrťroku 2016 zaznamenal Bosch nárast ročného obratu približne 3 percent; po očistení o vplyv výmenných kurzov približne 4 percentá.

Firma tento rast dosiahla napriek minuloročnému silnému nominálnemu rastu v prvom štvrťroku 2015. „Plánujeme nárast nielen v oblasti inovatívnych produktov, ale taktiež inovatívnych služieb,“ uviedol Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch na výročnej tlačovej konferencii vo výskumnom centre Bosch v Renningene . Ďalej doplnil: „Stále viac používame prepojené služby vybudované na pevných základoch podnikania s hardvérom.“ Spoločnosť Bosch pri tom nevyužíva iba výhody technologickej všestrannosti, ale taktiež svoje znalosti širokej škály priemyslu a odbornosť. Ako Denner vysvetlil: „V budúcnosti Bosch nebude so svojimi zákazníkmi v kontakte iba prostredníctvom áut a kuchýň. Prepojené služby im budú stálym spoločníkom v mnohých aspektoch ich každodenných životov.“

Obchodný rok 2015: rekordné obchodné výsledky a tržby

V roku 2015 dosiahla spoločnosť Bosch historicky najvyššie tržby, a to vo výške 70,6 miliárd eur. Plne dokončená akvizícia dvoch bývalých päťdesiatpercentných spoločných podnikov BSH Hausgeräte GmbH a Robert Bosch Automotive Steering GmbH priniesla nárast tržieb o 22 miliárd eur; respektíve 44 percent. Bosch v minulom roku zaznamenal preukázateľný rast. Porovnaním údajov vychádzajúcich z porovnateľného základu vzrástli tržby o 10 percent. Po očistení dát o vplyv výmenných kurzov vzrástli tržby o 3,8 percent. Okrem oblasti Priemyselných technológií zaznamenali všetky sektory dvojciferný rast a v roku 2015 zlepšili svoje hospodárske výsledky. Obdobne zaznamenali nárast výsledky spoločnosti Bosch ako celku. Ako dodávateľ technológií a služieb dosiahla spoločnosť zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 4,6 miliárd eur, čo zodpovedá EBIT marži 6,5 percent. To znamená, že medziročne vzrástol zisk pred úrokmi a zdanením o 0,9 miliárd eur, čo zodpovedá približne 24 percentnému medziročnému rastu.

Na EBIT v roku 2015 mali pozitívny dopad mimoriadne udalosti. Tie však priniesli taktiež zodpovedajúce množstvo negatívnych účinkov. Neočakávané vplyvy súviseli s prvou kompletnou konsolidáciou firiem Automotive Steering a BSH Hausgeräte a opatreniami, ktoré ošetrujú právne riziká. „Naším cieľom je vyvíjať inovácie, ktoré pomôžu aktívne vytvárať naše trhy,“ dopĺňa predseda predstavenstva Robert Bosch GmbH. „Naše obchodné výsledky v roku 2015 ukazujú, že táto stratégia sa vypláca. V roku 2016 budeme pokračovať v jej rozvoji.“ I napriek záťaži spojenej s reštrukturalizáciou a vyššími investíciami, ktoré zaisťujú budúcnosť firmy, si Bosch v roku 2016 kladie za cieľ udržať stabilitu príjmov.

Služby budúcnosti doplňujúce širokú hardvérovú základňu

Medzi strategické ciele Bosch patrí uvažovanie nad rámec hardvérových produktov pre prepojený svet a zameranie sa na všetky aspekty riešení služieb pomocou týchto výrobkov prepojených v internete vecí. V oblasti konektivity hrajú rolu „3 S“: senzor , softvér a služby. „Služby sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania. Po predaji hardvéru by mal nasledovať predaj doplnkových služieb,“ uvádza Denner. Pri vývoji a zavádzaní služieb prepájajúcich svet, je široké portfólio spoločnosti Bosch určitou výhodou, rovnako ako kompetencie v oblasti softvéru a senzorov. Denner k tomu poznamenal, že „Bosch je schopný prepájať celú radu vecí a domén tak, ako to žiadna iná spoločnosť nedokáže – automobily a domácnosti , dokonca i celé mestá.“ Takmer 50 percent všetkých tried elektronických produktov spoločnosti Bosch je založených na webových technológiách. Bosch plánuje postupne rozšíriť tieto služby do všetkých štyroch obchodných oblastí.

Prepojený priemysel: Úspory nákladov a predaj presahujú každé zvlášť miliardu eur

Vo svete prepojeného priemyslu, taktiež známeho pod pojmom Priemysel 4.0 ,čerpá Bosch výhody v prvom rade z praktických skúseností, ktoré získava využívaním vlastných riešení v rámci Priemyslu 4.0 vo svojich 250 výrobných závodoch. Firma je schopná využívať tieto domáce skúsenosti v službách pre tretie strany. Medzi takéto produkty patrí Production Performance Manager, ktorý zobrazuje výrobné dáta v reálnom čase a samostatne iniciuje procesy údržby. Do roku 2020 očakáva Bosch dosiahnutie 1 miliardy eur úspor nákladov vďaka riešeniam prepojeného priemyslu a ďalšiu 1 miliardu eur z predaja týchto riešení. „Široký záber spoločnosti Bosch a jej medzinárodné pôsobenie tvoria dobrú východziu pozíciu, vďaka ktorej môžeme prepojiť rozsiahle odvetvia automobilového priemyslu, ako i malosériovú oblasť strojárenstva – v Ázii, Európe a Amerike,“ uviedol Denner.

Service Solutions: medziročný rast o 15 percent

Novo vytvorená divízia Bosch Global Service Solutions zaznamenala veľký rast. Približne 6 000 pracovníkov tejto divízie pracuje na projektoch, medzi ktoré patria podpora obchodných transakcií v rôznych odvetviach alebo spracovanie volania eCall v mene výrobcov automobilov. V roku 2015 sa divízia Global Service Solutions zaoberala viac než 120 miliónmi zákazníckych hovorov od viac než 1 000 spoločností v 30 štátoch, čo je o 30 miliónov viac než v roku 2013. Bosch očakáva rast tejto divízie približne o 15 percent v každom roku.

Inteligentné domácnosti: nové produkty na jeseň 2016

Rastúca konektivita bude uľahčovať život a prispeje taktiež k pohodlnejšiemu životu domácností. Bosch uviedol na trh začiatkom roka Smart Home System, ponúkajúci jednoduché a efektívne riešenie pre inteligentné domácnosti. Ďalšie produkty pre tento systém budú nasledovať v roku 2016. Jedným z nich je dymový alarm, ktorý okrem svojej obvyklej funkcie zaisťuje taktiež bezpečnosť objektu, napríklad keď sú obyvatelia na dovolenke. Bosch očakáva, že globálny tržný potenciál inteligentných domácností dosiahne 10 miliárd eur už v roku 2017. V roku 2020 to bude odhadom 230 miliónov domácností, čo znamená, že 15 percent domácností na celom svete bude vybavených riešením inteligentných domácností.

Mobility Solutions: jediná aplikácia pro bicykle, automobily, autobusy a vlaky

Portfólio Bosch v oblasti Mobility Solutions presahuje hranice automobilov. Firma napríklad spolupracuje s niekoľkými partnermi na riešení mobility na báze softvéru pre dopravu viac než jedným dopravným prostriedkom. Užívateľom z oblasti Stuttgartu umožňuje plánovať, rezervovať a platiť za lístky na rôzne formy dopravy, vrátane automobilov, motocyklov, vlakov a autobusov, a to všetko prostredníctvom jedinej aplikácie. Podobne má potom prepojené parkovanie veľký servisný potenciál. V súčasnosti trvá hľadanie parkovacieho miesta v nemeckých mestách v priemere desať minút a predstavuje 30 percent vnútorného dopravného ruchu mesta. Riešenie, ktoré ponúka Bosch bude znamenať prielom v tejto oblasti. Automobily samotné budú v rámci riešení „komunitného parkovania“ fungovať ako senzory. Vozidlá budú pri prejazde rozpoznávať prázdne parkovacie miesta na ulici a následne podajú hlásenie prostredníctvom internetu do spoločnosti Bosch. Firma tieto informácie využije pre vygenerovanie mapy v reálnom čase, ktorá bude zobrazovať dostupné parkovacie miesta. Vďaka zberu týchto dat a parkovacím mapám sa zobrazia reálne voľné miesta. Parkovacie mapy môžu byť generované pomocou dát zo senzorov z iba 6 percent všetkých vozidiel v prevádzke.

Bosch IoT Cloud: neoddeliteľná súčasť podnikateľských služieb

Neoddeliteľnou súčasťou podnikateľských služieb spoločnosti Bosch je vlastný IoT Cloud . Bosch IoT Cloud ponúka technologickú infraštruktúru nevyhnutnú pre rozšírenie prepojených riešení. V roku 2016 bude vo vlastnom IoT Cloude spustených približne 50 aplikácií spoločnosti Bosch. V roku 2017 bude využitie IoT Cloudu ako súčasť služieb rozšírené i na zákazníkov. IoT Suite formuje podstatu softvéru IoT Cloud. Je to mozog v prepojenom svete, ktorý ponúka všetky funkcie potrebné k prepojeniu zariadení, užívateľov a firiem. Management „veľkých dát“ (Big Data) umožňuje spracovanie obrovského množstva dát prostredníctvom Bosch IoT Suite. Pravidlá pre automatické rozhodnutia môžu byť uložené v Bosch IoT Suite – napríklad keď by mali byť predané informácie o opotrebení či o preventívnom servisnom opatrení prevádzkového strojného zariadenia. Bosch a jeho zákazníci už využívajú radu riešení a projektov, ktoré sú založené na tejto platforme. V súčasnej dobe je v Bosch IoT Suite prepojených viac než päť miliónov zariadení a strojov.

Obchodný rok 2015 v regiónoch a obchodných oblastiach

Ázia-Pacifik: útlm rastu v Číne

Bosch dosiahol v roku 2015 v regióne Ázia-Pacifik – zahrňujúci taktiež región Afrika – 17 percentného rastu tržieb (2,8 percent po očistení o vplyv výmenného kurzu) na 19,2 miliárd eur, čo bolo pod očakávaním. Hlavným dôvodom bol útlm ekonomického rastu v Číne a na ďalších rozvíjajúcich sa trhoch. Bosch vidí dlhodobo veľký potenciál v Afrike. V roku 2015 spoločnosť pokračovala v rozširovaní svojej činnosti, a teraz má svoje pobočky v desiatich afrických štátoch.

Severná a Južná Amerika: silný rok v Severnej Amerike

Bosch bol schopný v Severnej Amerike ťažiť z regionálneho ekonomického rastu. Obchod sa vyvíjal veľmi dobre a zisk vzrástol o 25 percent na 12,7 miliárd eur (po očistení o vplyv výmenných kurzov sa jedná o 6,7 procenta). Obchodovanie v Južnej Amerike ovplyvnila recesia v Brazílii a na podnikanie spoločnosti Bosch mala veľký dopad. Celkovo klesli tržby v regióne o 13 percent (3,7 percent po očistení od vplyvu výmenných kurzov).

Európa: dobrý vývoj v západnej Európe

Obchod Bosch Group v Európe sa vyvíjal lepšie, než bol pôvodný predpoklad. Tržby vzrástli v roku 2015 o 3,8 percent na 37,3 miliárd eur. Rovnako priaznivo sa vyvíjali tržby aj na domácom trhu firmy, v Nemecku, s nárastom o 1,3 percent.

Mobility Solutions: prevyšuje rast trhu

Sektor Mobility Solutions dosiahol v roku 2015 výrazné zvýšenie rastu obratu a zisku. Pri porovnateľnej základni dát vzrástli tržby o 12 percent na 41,7 miliárd eur (4,6 percent po očistení o vplyv výmenných kurzov). Vo výsledku to znamená, že obchodná oblasť výrazne predstihla globálny automobilový priemysel, ktorý rástol len o 2 percentá na 92 miliónov kusov. Marža vzrástla na 8,4 percent.

Priemyselná technika: pretrvávajúce oslabenie strojárenského trhu

Stav oblasti Priemyselnej techniky odráža neľahkú situáciu na strojárenskom trhu. Celkovo klesol predaj v tejto obchodnej oblasti o 1,6 percent na 6,6 miliárd eur (6,5 percent po očistení o vplyv výmenných kurzov). Pokles tržieb sa prejavil i na výsledku. Oblasť Priemyselná technika zavŕšila rok 2015 s prevádzkovou stratou približne 100 miliónov eur. Divízia Obalová technika naopak zaznamenala úspešný rok.

Spotrebný tovar: dvojciferný rast tržieb

Pre obchodnú oblasť Spotrebného tovaru bol minulý rok so ziskom 17,1 miliárd eur úspešný. Tržby BSH Hausgeräte, prvýkrát zahrnuté do celkových výnosov, dosiahli hodnoty 12,6 miliárd eur. Na prevádzkovej úrovni sa situácia v oblasti domácich spotrebičov rovnako ako v divízii Elektrické náradie vyvíjala dobre. Počítané na porovnateľnom základe dát sa tržby medziročne zvýšili približne o 10 percent (5,7 percent po očistení o vplyv výmenných kurzov). EBIT marže vzrástla na 7,2 percenta.

Energetika a technika budov: silný rast v obratoch i výsledkoch

V minulom roku dosiahla obchodná oblasť Energetika a technika budov v porovnaní s rokom 2014 výrazný nárast tržieb. Tržby vzrástli o 11 percent na 5,1 miliárd eur (7,2 percent po očistení o vplyv výmenných kurzov). Stabilné zlepšenie výsledkov sa odrazilo v marži EBIT vo výške 4,4 percent.

Počet zamestnancov: Hľadajú sa IT a softvéroví špecialisti

K poslednému dňu roku 2015 zamestnávala spoločnosť Bosch celosvetovo približne 375 000 zamestnancov. Ich počet v minulom roku vzrástol o 17 600 zamestnancov. K najväčšiemu nárastu došlo v strednej a východnej Európe, Nemecku, Ázii, v Pacifiku a Spojených štátoch. V súčasnom roku plánuje Bosch zamestnať približne 14 000 vysokoškolákov na celom svete, mimoriadny záujem má firma o softvérových expertov. V súčasnej dobe súvisí približne polovica voľných pracovných pozícií v spoločnosti Bosch so zmeraním na softvér.

Kontakt pre novinárov:

Pavel Roman

Tel.: +49 711 811-7088

Kontakt:

René Ziegler

Tel.: +49 711 811-7639

Melanie Loriz

Tel.: +49 711 811-12798

Nicole Neuer

Tel.: +49 711 811-11390

Všetky fotografie nájdete v EN či DE verzii Tlačovej informácie. Odkaz pod textom.

Video materiály:

Priemysel 4.0 - prehľad

Systém hľadanie parkovacích miest

Inteligentné mestá - riešenia mobility Bosch

Zber dát

Automobil ako osobný asistent

Video materiály z veľtrhu CES 2016 v Las Vegas

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?