Suche

Bosch: formovanie premeny pohonov - Nová divízia združuje odborné znalosti

Lucia Jászayová

Lucia Jászayová >

  • Elektromobilita je do budúcna dôležitým odvetvím
  • Spaľovacie motory hrajú dôležitú úlohu v kombinácii s pohonmi rôznych druhov
  • Nová divízia Powertrain Solutions bude mať približne 88 000 zamestnancov
  • Spoločnosť Bosch aktívne pomáha vytvárať premenu mobility a chce využiť všetky príležitosti

Stuttgart – podľa odhadov spoločnosti Bosch sa v roku 2025 vyrobí takmer 20 miliónov hybridných a elektrických vozidiel. Spoločnosť Bosch vníma elektromobilitu ako dôležitý odbor budúcnosti. Firma zaoberajúca sa technológiami a poskytovaním služieb tak práve teraz zriadila vlastnú organizačnú jednotku elektromobility. Táto jednotka je súčasťou novej divízie Powertrain Solutions. Okrem elektromobility by do divízie mali patriť aj súčasné divízie Benzínové systémy a Dieselové systémy, a to od začiatku roka 2018. Spoločnosť Bosch tak bude už existujúcim, ale aj novým zákazníkom ponúkať všetky technológie pohonných jednotiek z jedného zdroja. Bosch pri vytváraní elektromobility paralelne pracuje aj na ďalšom vývoji spaľovacích motorov. V roku 2025 bude okrem 20 miliónov hybridných a elektrických vozidiel jazdiť ďalších približne 85 miliónov nových vozidiel, ktoré budú mať benzínový alebo naftový motor. „Či už sa jedná o dieselové pohony, benzínové motory alebo vývoj elektromobility, predstavuje spoločnosť Bosch pre výrobcov automobilov špičku vo vývoji v oblasti technológií.

Zo strategického hľadiska sme na prechod k automobilom s elektrickým pohonom veľmi dobre pripravení,“ hovorí Dr. Rolf Bulander, predseda v oblasti podnikania Mobility Solutions a člen predstavenstva Robert Bosch GmbH. „Či už sa jedná o palivo alebo elektrinu, spoločnosť Bosch bude súčasťou pohonov aj v budúcnosti. Pretože dnes ešte nie je rozhodnuté, ktorý pohon alebo ktoré kombinácie typov pohonov prevládnu a kedy. Práve z tohto dôvodu uprednostňujeme dvojstranný prístup, takže nielen u elektromobility, ale aj u spaľovacích motorov rozvíjame svoje zručnosti a odborné znalosti,“ ďalej vysvetľuje Bulander. Z pozície technologického lídra na trhu pohonných jednotiek sa spoločnosť Bosch aktívne podieľa na vývoji konceptu mobility. Nová divízia Powertrain Solutions do budúcna sľubuje rozsiahle portfólio technológií, ktoré ľuďom budú pomáhať v efektívnejšom, ekonomickejšom a ekologickejšom cestovaní.

Vysoké investície do inovácií pohonov

Bosch na vývoj pohonov vynaloží niekoľko miliárd eur ročne. Len do rozvoja elektromobility investuje približne 400 miliónov eur za rok. Zásadný je pritom výskum a vývoj v oblasti batérií. Spoločnosť Bosch je na svete jediným klasickým dodávateľom automobilového priemyslu, ktorý uskutočňuje výskum nielen na aktuálnych, ale aj na budúcich technológiách batériových článkov. V spolupráci so svetovými výrobcami vozidiel dokázala spoločnosť realizovať už viac než 30 projektov v sériovej výrobe. Futuristickým námetom elektromobility sa v spoločnosti Bosch zaoberá približne 1 800 odborníkov.

Bližšie trhu a zákazníkom

Prostredníctvom novej divízie Powertrain Solutions chce Bosch podporovať zákazníkov v oblasti pohonných jednotiek z jediného zdroja a okrem jednotlivých komponentov chce ponúkať stále viac kompletných riešení. „Naši zákazníci stále viac potrebujú riešenia presahujúce hranice spaľovacích motorov. Táto dynamická premena smerujúca k elektrifikácii pomôže novej divízii vytvoriť vedúcu pozíciu. Svojich zákazníkov v tomto procese premeny podporíme vďaka našim znalostiam a technológiám,“ vysvetľuje Bulander. Divízia Powetrain Solutions strategicky sleduje tri hlavné oblasti: Osobné a úžitkové vozidlá so spaľovacím a hybridným motorom, a taktiež elektromobily. Čelíme tak komplexnej výzve. „Veľký potenciál rastu vidíme v oblasti elektromobility a úžitkových vozidiel. V rámci osobných automobilov s klasickým spaľovacím motorom sa sústredíme predovšetkým na zvýšenie efektivity,“ hovorí Bulander. Všetky pohonné jednotky potrebujú technické inovácie, keďže konkurencii dokáže dlhodobo odolávať len ten, kto na trh prichádza s produktmi, ktoré aj naďalej znižujú spotrebu paliva a emisií.

Zmeny na trhu

Bosch bude aj v nadchádzajúcich rokoch paralelne rozvíjať všetky technológie, pretože len tak dokáže rýchlo a flexibilne reagovať na zmeny na trhu v oblasti pohonných jednotiek. Momentálne neexistujú pochybnosti, že mobilita už čoskoro prejde na elektrinu. Práve teraz však ešte nedokážeme predpovedať, ako rýchlo a v akej podobe táto zmena nastane. V rámci divízie Powertrain Solutions bude na celom svete vo viac než 60 lokalitách v 25 krajinách pracovať 88 000 zamestnancov. Už dnes zamestnanci divízií Benzínové a Dieselové systémy veľmi úzko a úspešne spolupracujú. Počnúc rokom 2018 chceme túto spoluprácu aj naďalej rozvíjať, a to prostredníctvom novej divízie. Počet zamestnancov sa však touto reorganizáciou takmer nezmení. Podrobnosti budúcej organizácie prejednávame v úzkej spolupráci so zástupcami zamestnancov. Nová divízia s tromi jednotkami by mala svoju činnosť zahájiť na začiatku roka 2018.

Kontakt pre novinárov:

René Ziegler

Tel.: +49 711 811-7639

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?