Suche

Dobrovoľné bezpečnostné opatrenie pre excentrické brúsky vyrobené v roku 2007

Martin Steinlehner >

X

Divízia Elektrické náradie Bosch prijala dobrovoľné bezpečnostné opatrenie, týkajúce sa obmedzeného počtu brúsok. Ide o modely excentrických brúsok zo série PSS, ktoré boli vyrobené medzi júnom a augustom 2007. U dotknutého náradia sa vyskytuje vada ventilačného kolieska. To môže spôsobiť poruchu krytu zariadenia a môže dôjsť k vysunutiu menších častí kolieska. Nie je možné taktiež vylúčiť, že by táto vada mohla viesť k zraneniu. Navyše môže dôjsť k odkrytiu živých častí, čo môže v najhoršom prípade mať za následok ohrozenie života úrazom elektrickým prúdom. Výrobca si však takýchto prípadov nie je vedomý.

Aby divízia Elektrické náradie Bosch splnila svoju zodpovednosť voči zákazníkom, prijala toto dobrovoľné preventívne bezpečnostné opatrenie. Užívatelia si môžu na webových stránkach sandercare.com overiť, či je ich excentrická brúska jednou z dotknutých.

Prípadne sa môžu užívatelia obrátiť na telefonickú linku 00421 248 703 888 spoplatnenú podľa cenníka operátora, ktorá bola zriadená priamo pre tieto účely. Potenciálne dotknuté náradie nesmie byť naďalej používané alebo ponúkané. Divízia elektrického náradia Bosch ponúka zdarma výmenu náradia a ospravedlňuje sa za prípadné nepríjemnosti, ktoré môže toto bezpečnostné opatrenie spôsobiť.

Kontakt pre novinárov:

Robert Bosch GmbH Martin Steinlehner

Tel.: +49 711 758-3132

E-mail: Martin.Steinlehner@de.bosch.com

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?