Suche

Automobily sa stávajú aktívnou súčasťou internetu - Hardvér, softvér a riešenia v oblasti služieb Bosch pre pripojené automobily

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

  • Konektivita je kľúčom k elektrifikovanému a automatizovanému šoférovaniu
  • Riešenia v oblasti služieb otvárajú spoločnosti Bosch široké spektrum obchodných príležitostí
  • So svojimi senzormi, softvérom a službami ponúka Bosch všetky úrovne internetu vecí(IoT)
  • Riadiace jednotky pripoja automobily, nákladné vozidlá, jednostopové motorové vozidlá a vlaky
  • Riešenia v oblasti konektivity znižujú dobu potrebnú k servisu a prestoju

Automobil budúcnosti je pripojený. Používa aktuálne informácie z internetu, aby bezpečnejšie, efektívnejšie a pohodlnejšie dostal cestujúcich vo vozidle na určené miesto. Takáto integrácia do internetu vecí odomkne celú radu služieb súvisiacich s vozidlom. „Konektivita prináša prevratné zmeny v spôsobe šoférovania“, hovorí Dr. Dirk Hoheisel, člen predstavenstva Bosch zodpovedný za túto oblasť. „Bosch dodáva potrebný hardvér a softvér a vyvíja radu atraktívnych služieb.“ Stratégiou spoločnosti je taktiež vytváranie obchodných príležitostí, čo je potvrdené aj existujúcimi štúdiami o internete vecí, ktoré celkovo naznačujú, že sa v sektore mobility skrýva nesmierny potenciál. Hoheisel pokračuje myšlienkou, že „dôjde predovšetkým k výraznému nárastu ponúkaných služieb.“ Vďaka svojim komplexným a odborným znalostiam systémov a produktovému portfóliu má Bosch vo využití potenciálu veľmi pevnú pozíciu. Technológia spoločnosti sa vďaka svojim senzorom, softvéru internetu vecí a pestrej škále služieb zameriava na všetky úrovne internetu vecí. A to platí nielen pre obchodnú činnosť spoločnosti Bosch v oblasti mobilít, ale aj pre všetky ostatné obchodné oblasti.

Pred niekoľkými týždňami predstavil Bosch cloudovú výstrahu, ktorá počas de-siatich sekúnd varuje šoféra, že sa k nemu blíži auto v protismere. Varovný systém, ktorého výroba sa plánuje spustiť v roku 2016, môže byť v pravom slova zmysle považovaný za pripojeného záchrancu. Už v roku 2012 uviedla spoloč-nosť Bosch v mene niekoľkých automobiliek do prevádzky vylepšenú verziu eCall a mobilnú informačnú službu. Služba poskytuje pomoc pri nehode a ponúka podporu aj v ďalších záležitostiach. A nakoniec – niekoľko prevádzkovateľov vozových parkov už využíva riešenie pripojeného riadenia vozového parku, ktoré uviedol Bosch v roku 2014.

Technológia Bosch umožňuje automobilom byť online

Čo sa týka pripojenia vozidla k internetu, smeruje Bosch dvoma hlavnými cestami. Prvá cesta naplno využíva inteligentný telefón šoféra. Pomocou integrovaného riešenia mySPIN môže šofér prepojiť svoje zariadenie Android alebo iOS so systémom infotainmentu vozidla. Vybrané aplikácie je možné pohodlne ovládať z centrálneho displeja vozidla. Táto technológia je od roku 2014 uvádzaná u modelov značky Jaguar a Land Rover. Využitie technológie sa šíri najmä v Ázii, a to vďaka zmluvám s dvomi výrobcami automobilov v Číne, k čomu sa pripája aj spojenectvo s čínskou internetovou spoločnosťou Tencent. Druhou cestou spoločnosti Bosch je vybavenie vozidla hardvérom konektivity v podobe riadiacej jednotky konektivity CCU. CCU prijíma a vysiela informácie pomocou bezdrôtového modulu vybaveného SIM kartou. V prípade potreby taktiež umožňuje určiť polohu vozidla pomocou GPS. Bosch ponúka zariadenia, ktoré sú špeciálne prispôsobené automobilom, úžitkovým vozidlám, motocyklom, terénnym vozidlám a dokonca aj železničným nákladným vozidlám.

Bosch len pred niekoľkými týždňami získal kontakt na optimalizáciu logistických procesov švajčiarskeho prevádzkovateľa železničnej nákladnej dopravy SBB Cargo. Pripojením k elektrickému systému vozidla cez OBD (On-Board-Diagnose) roz-hranie je CCU k dispozícii buď ako súčasť pôvodného vybavenia alebo ako riešenie, ktoré je dodatočnou výbavou vozidla. Takýmto spôsobom si môžu prevádzkovatelia dovybaviť aj svoje vozidlá. Toto riešenie pre súkromných užívateľov ponúka dcérska spoločnosť Bosch Mobility Media pod názvom Drivelong Connect. Inteligentný telefón pripojený k CCU môže zobrazovať údaje o vozidle, ponúkať tipy na úsporu pohonných hmôt a v prípade poruchy okamžite kontaktovať odťahovú službu či servis.

Pripojený automobil šoféruje ešte aktívnejšie ako ktorákoľvek osoba

V cloude sú k dispozícii informácie o dopravných zápchach, poľadovici či autách v protismere. V kombinácii s údajmi o infraštruktúre z garáží a nabíjacích miest sa ponúka širšia perspektíva – „prepojený horizont“. Ako hovorí Hoheisel: „V pripojenom vozidle vidí šofér za vrchol ďalšieho kopca, za ďalšiu zákrutu a dokonca ešte ďalej.“ Keďže vozidlá budúcnosti budú s dostatočným predstihom varovať šoférov o náhlej hmle alebo kolóne vozidiel za ďalšou zákrutou, bude šoférovanie omnoho bezpečnejšie. Konektivita taktiež zvyšuje efektivitu vozidiel.

Napríklad presné údaje o dopravných zápchach a o ceste pred vami dokážu optimalizovať nabíjanie v hybridných a elektrických vozidlách pozdĺž vybranej trasy. A pretože automobil myslí dopredu, môže byť filter pevných častíc regenerovaný ešte skôr, ako vozidlo zíde z cesty a nie v následnej prevádzke, keď vozidlo ide pomaly. Konektivita ako základný predpoklad automatizovaného šoférovania zlepšuje pohodlie. Je to jediný spôsob, ako sa vyhnúť nárazovému brzdeniu v prípade stavebných prác, dopravnej zápchy či nehody na ceste.

Prediktívna diagnostika skracuje dĺžku trvania servisu

Spoločne s údajmi o šoférovaní a informáciami o okolitých podmienkach vozidla zachytáva pripojené vozidlo aj údaje o prevádzke jednotlivých komponentov. Spojenie týchto údajov sofistikovaným algoritmom umožňuje preventívnu diagnostiku. Napríklad údaje získané zo vstrekovacej trysky môžu byť prepojené s distribuovanými algoritmami v cloude vo vozidle tak, aby mohla byť predom určená ich životnosť. Šofér alebo prevádzkovateľ vozového parku tak môžu byť okamžite informovaní a vďaka tomu sa môžu včas objednať do autoservisu. Týmto spôsobom je v mnohých prípadoch možné sa vyhnúť nákladným opravám a prestojom, najmä v prípade veľkých úžitkových vozidiel. Konektivita ale nekončí pred bránami autoservisu.

Mechanici môžu využiť prenesené údaje o vozidle k rýchlejšiemu stanoveniu ceny náhradných dielov a práce. V budúcnosti budú pri svojich opravách ťažiť z riešení rozšírenej reality Bosch, ktorá využíva tablety pre určitý typ röntgenového zobrazenia. Napríklad keď mechanik pridrží tablet pod kapotou, doplnia sa fotografie na tablete o užitočné doplňujúce informácie a pokyny k oprave pre práve zobrazovanú časť vozidla. Mechanik môže s týmito objektmi manipulovať cez dotykový displej a získavať ďalšie informácie. Tým sa nahliadnutia do servisnej príručky stanú minulosťou. Na serveri Bosch sú všetky podrobné informácie k dispozícii online.

Simply. Connected. Navštívte Bosch na CES 2016 v Las Vegas v USA:

• Dňa 5. januára 2016 od 8 do 8:45 miestneho času – tlačová konferencia s predsedom predstavenstva Bosch Dr. Volkmarom Dennerom a členom predstavenstva Bosch Dr. Wernerom Struthom v hotelu Mandalay Bay, Banyan Rooms A-B-C-D.

• V dňoch 6. – 9. januára 2016 – Bosch expozície s tématikou smart-home, smart-cities a Industry 4.0 na Smart Home Marketplace v centre Sands Expo, pozícia #71517 a stánok Bosch s tématikou „connected mobility“ v North Hall, pozícia #2302

Viac o Bosch CES 2016 na Twitteri #BoschCES

Kontakt pre novinárov:

Stephan Kraus

Tel. +49 711 811-6286

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?