Suche

Otvorenie výskumného areálu RenningenNový systém ochrany chodcov firmy Bosch pomáha šoférom brzdiť a vykonať úhybné manévre Technológia vypočíta budúcu akciu

Thilo Resenhoeft >

X

  • Výzva: viac bezpečnosti pre chodcov v cestnej premávke
  • Cieľ výskumu firmy Bosch: prispieť k jazde bez úrazu a nehôd
  • Prístup firmy Bosch: nový asistenčný systém môže vykonať úhybný manéver a zabrániť tak až 60 % stretov s chodcami

Stuttgart a Renningen, Nemecko – Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej prevádzky. V roku 2014 len na nemeckých cestách zomrelo 523 chodcov, čo predstavuje 15,5 percenta všetkých úmrtí na cestách v Nemecku. Bosch uskutočňuje výskum v oblasti účinnejších asistenčných systémov šoférovania na ochranu chodcov a napomáha tak k dosiahnutiu cieľu, ktorým je šoférovanie bez zranení a nehôd. V novom výskumnom areáli spoločnosti Bosch v Renningene pri Stuttgarte majú výskumníci blízko k zdokonaleniu systému, ktorý pomáha šoférom brzdiť a vykonať úhybný manéver v prípade hroziaceho stretu s chodcom. Ak pre zabránenie kolízie s chodcom, ktorý sa náhle objaví pred prednou časťou vozidla nestačí len zabrzdiť, asistent okamžite vypočíta úhybný manéver. Len čo šofér začne úhybný manéver uskutočňovať, iniciuje systém podporu manévru šoférovania. „Na základe našich štúdií a za predpokladu, že šofér reaguje aspoň pol sekundy pred potenciálnou nehodou, môže asistenčný systém zabrániť kolí-zii až v 60 % prípadov,“ hovorí vedúci projektu Dr. Lutz Bürkle, ktorý pracuje v podnikovom výskume a pokrokovom inžinierstve. Bosch plánuje začať výrobu systému v roku 2018. Technológia vidí jednu sekundu do budúcnosti Na testovanie technológie postavil Bürkle a jeho interdisciplinárny tím výskumné vozidlo. Jeho centrálnou súčasťou je stereo videokamera Bosch, ktorá je podobná tej, ktorá sa už používa vo vyrábaných modeloch. Kamera umiestnená za predným sklom pri spätnom zrkadle poskytuje 3D obraz priestoru prednej časti vozidla a deteguje tak chodcov a protiidúce vozidlá, ako aj prekážky na ceste pred vozidlom. Počítač v kufri výskumného vozidla analyzuje informácie. Pokiaľ sa v zornom poli stereo videokamery náhle objaví chodec, systém vypočíta pravdepodobnosť zrážky, ako aj dráhu, ktorá kolízii s chodcom zabráni . To všetko prebieha veľmi rýchlo – za menej než desatinu sekundy. Správna interpretácia obrazov z kamery a konkrétnej jazdnej situácie je veľmi zložitá. „Pre presné naplánovanie trajektórie, musíme napríklad predvídať, kde sa pravdepodobne bude chodec nachádzať o sekundu,“ vysvetľuje Bürkle. Práca jeho tímu sa zameriava na vývoj potrebných algoritmov. V tomto procese je rozhodujúcou mnohostranná expertíza Bosch v oblasti softvérov, ktorú spoločnosť ďalej rozvíja. Kľúčové schopnosti pre automatizované šoférovanie Svojou prácou na analýzach obrazov kamery prispievajú výskumníci Bosch výrazne k rozvoju automatizovaného šoférovania. Od roku 2020 sa očakáva, že diaľničný pilot Bosch umožní vysokoautomatizované šoférovanie po diaľnici bez nutnosti neustáleho dohľadu šoféra. Základom je presný obraz okolia vozidla vytváraný rôznymi senzormi. Bosch sa spolieha na svoje radarové senzory so stredným a dlhým dosahom, na svoju stereo videokameru, a taktiež aj na svoje odborné znalosti spracovania obrazu. Hlavným cieľom spoločnosti Bosch pri vývoji automatizovaného šoférovania je väčšia bezpečnosť na cestách. Každý rok zomrie na celom svete pri dopravných nehodách podľa odhadov približne 1,3 milióna ľudí. V 90 % prípadov sú spôsobené zlyhaním ľudského faktora. V náročných alebo mätúcich situáciách môže správna podpora zachrániť ľudské životy. Konečným cieľom je automatizované šoférovanie. Do tej doby Bosch uvedie na trh celý rad užitočných asistenčných systémov. Analýza obrazu a schopnosť počítať nové dráhy môžu byť použité v asistenčnom systéme, ktorý navádza vozidlá v stiesnených priestoroch. Predovšetkým v mestách sú cesty často upchaté zaparkovanými autami po obidvoch stranách. A pokiaľ navyše vedľa zaparkuje dodávka, aby vyložila náklad, môže sa stať, že na ceste bude naozaj minimum miesta. Obrazy zo stereo videokamery môžu v takom prípade poskytnúť dôležité informácie, ktoré počítač zanalyzuje a asistent ovládane posilňovač riadenia tak, aby auto jazdilo bez nehody, i keď je k dispozícii málo priestoru. „Tieto príklady ukazujú, ako Bosch využíva senzory, softvér a odborné znalosti v oblasti spracovania obrazu pre bezpečnejšiu mobilitu,“ hovorí Dr. Michael Bolle, vedúci podnikového výskumu a pokrokového inžinierstva firmy Bosch. Sieť spájajúca priemysel a akadémiu Núdzový brzdový asistent, podpora úhybných manévrov na ochranu chodcov, rovnako ako aj asistenčný systém pre stiesnené priestory sú vyvíjané ako súčasť verejne financovaného projektu UR:BAN. UR:BAN združuje 31 partnerov z oblasti automobilového priemyslu, dodávateľov, elektroniky, komunikácií a softvérového priemyslu, rovnako ako aj univerzity, výskumné ústavy a mestá. Cieľom tohto partnerstva je vytvoriť systémy riadenia dopravy pre mestské prostredie. Finančná podpora projektu je poskytovaná prostredníctvom nemeckého spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky. Bosch vie, že úzka spolupráca medzi podnikmi a akademickým svetom podporuje inovácie, a preto spolupracuje s takmer 250 univerzitami a výskumnými ústavmi po celom svete. Internet Detaily o UR:BAN: www.urban-online.org Detaily o asistenčných systémoch Bosch: www.bosch-presse.de www.mobility-solutions.de

Tags: 2016

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?