Suche

Výskumný projekt RoMulus - Inteligentné senzorové systémy pre Priemysel 4.0

Christian Hoenicke >

X

  • Výskumný projekt „Robustné multisenzorové technológie pre monitorovanie stavu pri uplatňovaní Priemyslu 4.0“
  • Jedenásť partnerov v oblasti výskumu hľadá nové spôsoby vývoja pre inteligentné multisenzorové systémy
  • Nákladovo efektívna výroba, a to aj v malých množstvách
  • Projekt sponzoruje Nemecké Spolkové ministerstvo pre vzdelanie a výskum (BMBF)

Stuttgart, Nemecko – Multisenzorové systémy hrajú rozhodujúcu rolu pri úspechu použitia Priemyslu 4.0. Zachytávajú, spracovávajú a prenášajú veľké množstvo parametrov meraní, ako sú tlak, zrýchlenie a teplota, a to všetko vo vysoko kompaktnom formáte. Nie sú to len stroje, ktoré sú vybavené týmito senzormi; inteligentnými senzormi sú v stále väčšej miere vybavené taktiež spracovávané diely, takže je pre každý produkt k dispozícii dokumentácia a správa o stave spracovania. Na základe týchto informácií sa výroba dokáže do značnej miery sama organizovať a monitorovať. Jedenásť partnerov v oblasti výskumu si teraz dalo za cieľ zjednodušiť a urýchliť vývoj inteligentných multisenzorových systémov.

V rámci projektu RoMulus chcú štandardizovať a vylepšiť kroky vedúce až k hotovému výrobku takým spôsobom, aby bolo možné vyrábať nákladovo efektívnym spôsobom aj malé množstvá. Výsledok výskumu prinesie výrazné zlepšenie pozície malých a stredných podnikov na trhu v sektore senzorových technológií. V budúcnosti budú totiž malé a stredné podniky schopné ponúkať vlastné, zákazníkom na mieru šité senzorové systémy s podstatne menším úsilím a nákladmi. Nemecké Spolkové ministerstvo pre vzdelanie a výskum (BMBF) podporuje projekt RoMulus v rámci motivačného programu IKT 2020 vo výške približne 4,5 milióna eur, čo pokrýva asi 70 percent z celkovej výšky investície.

Vývoj ako výzva

Vývoj multisenzorových systémov pre Priemysel 4.0 je výzvou. Úlohou je spojiť dve technológie vo vysoko kompaktnom formáte – mikroelektromechanické senzory (MEMS), ktoré merajú mechanické parametre, ako sú tlak a zrýchlenie – a komponenty mikroelektronických senzorov, ktoré stanovujú teplotu, svetelnú intenzitu a chemické koncentrácie. Systém musí vedieť spracovať veľké objemy dát čo najefektívnejšie z hľadiska nákladov na energie. Okrem toho musí byť dostatočne robustný, aby tieto technológie mohli v priemyselnom prostredí spoľahlivo fungovať.

Spolupráca s výrobcami polovodičov a s poskytovateľmi služieb

Nemecký sektor senzorových technológií je tvorený prevažne malými a strednými podnikmi. Všeobecne platí, že tie sami o sebe nie sú schopné pokryť všetky služby, ktoré sú pre vývoj a výrobu multisenzorových systémov nevyhnutné, čo je taktiež dôvod, prečo sa spoliehajú na úzku spoluprácu s výrobcami polovodičov a poskytovateľmi služieb v oblasti výskumu a vývoja. „Chceme túto spoluprácu oddeliť a štandardizovať – a tým aj procesy návrhov a výroby,“ hovorí koordinátor projektu Dr. Eckhard Hennig, profesor z univerzity v Reutlingene. V budúcnosti budú malé a stredné podniky schopné vyberať a zostavovať vývojové služby, rovnako ako elektronické súčiastky zo širokého spektra, v závislosti na konkrétnom riešení, ktoré bude zákazník pre svoje priemyselné použitie požadovať. „RoMulus umožňuje systematické návrhy a nákladovo efektívnu výrobu robustných, energeticky úsporných multisenzorových systémov, a to aj v malých množstvách. Vďaka tomu sú nemeckí výrobcovia senzorových technológií jednotkami v odbore, čo sa týka vytvárania dôležitej základne pre uplatnenie Priemyslu 4.0,“ vysvetľuje Dr. Reinhard Neul z Robert Bosch GmbH.

Jedenásť partnerov z oblasti výskumu a priemyslu

V rámci projektu RoMulus dáva dohromady svoje odborné znalosti jedenásť partnerov – od výrobcov polovodičov a vývojovej spoločnosti až po malé a stredné podniky. Jedná sa o tieto spoločnosti: Zeiss, Fraunhofer Institute IIS/EAS, Univerzita v Reutlingene, Institut für Mikroelektronik – und Mechatronik-Systemegemeinnützige GmbH, microsensys GmbH, Robert Bosch GmbH, Technická univerzita Mníchov, TETRA Gesellschaftfür Sensorik, Robotik und Automation mbH, Univerzita Brémy, Univerzita Freiburg a X-FAB Semiconductor Foundries AG. Za riadenie projektu je zodpovedné edacentrum v Hannoveri. RoMulus je skratka pre „Robust multi-sensor technology for status monitoring in Industry 4.0 applications“ – „Robustné multisenzorové technológie pre monitorovanie stavu pri uplatňovaní Priemyslu 4.0“. Projekt bol zahájený v októbri 2015 a jeho trvanie je plánované na tri roky. Podrobnosti a odkazy nájdete v tlačovej informácii vo formáte pdf.

Kontakt pre novinárov:

Christian Hoenicke

Telefon: +49 711 811 6285

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?