Suche

Výročná tlačová konferencia 2016 v Bratislave - Bosch na Slovensku zaznamenáva dvojciferný nárast

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

  • Pozitívny vývoj vo všetkých kľúčových obchodných oblastiach
  • Ďalší nárast tržieb vo výške 20 percent pre Bosch v Slovenskej republike vo fiškálnom roku 2015
  • Mobility Solutions zostáva vedúcou predajnou divíziou
  • Bosch Group sa sústreďuje na „3S“: senzory, softvér a služby

Bratislava – Bosch, popredný svetový dodávateľ technológií a služieb, ukončil fiškálny rok 2015 v Slovenskej republike s konsolidovanými tržbami v hodnote 469 miliónov eur* – čo predstavuje dvojciferný nárast o 20 percent. „V rámci Slovenskej republiky je Bosch dobre etablovaný. Dôkazom toho je v roku 2015 nárast vo všetkých jeho kľúčových obchodných oblastiach,“ uviedol Klaus Peter Fouquet, reprezentant Bosch Group v Slovenskej republike. Počet zamestnancov na Slovensku vzrástol v roku 2015 o 3 percentá na celkových približne 1 000. Viac než 800 z nich pracuje vo výrobnom závode BSH Drives and Pumps v Michalovciach.

Mobility Solutions zostáva dôležitým ťahúňom

Obchodná oblasť Mobility Solutions pokračovala vo svojich silných obchodných výsledkoch predchádzajúcich rokov. „Náš obchod s inovatívnymi produktami mobility solutions zostáva hlavným ťahúňom Bosch Group v Slovenskej republike“, komentoval Fouquet. Tak ako prvovýbava, rovnako aj predaj v oblasti automotive aftermarket prispeli k pozitívnemu vývoju. Divízia Automotive Aftermarket ponúka náhradné automobilové diely a služby a pod značkou Bosch Car Service taktiež prevádzkuje sieť servisov, ktorá v súčasnosti zahŕňa 36 autorizovaných pobočiek.

Výrobný závod Holger Christiansen v Bernolákove, ktorý patrí takisto do portfólia Bosch, je jedným z dvoch miest v rámci spoločnosti, kde dochádza k renovácii alternátorov v Európe. Aj tu je možné pozorovať priaznivý trend. V roku 2015 došlo v rámci tohto výrobného závodu k renovácii 200 000 alternátorov pre osobné automobily a úžitkové vozidlá určených pre európsky, americký a kanadský trh. Navyše sa v Bernolákove venujú aj prešetrovaniu záruk štartérov a alternátorov pre zákazníkov z celého sveta.

Excelentný nárast naprieč všetkými obchodnými oblasťami Bosch

Ostatné obchodné oblasti v roku 2015 ale tiež zaznamenali pozitívny vývoj. Čo sa týka Priemyselnej techniky, divízia Baliaca technika nepochybne v roku 2015 prispela na Slovensku k nárastu tržieb. Hlavným prispením bol Valicare s.r.o. v Trenčíne – joint venture spoločností Bosch a Heitec AG, v ktorej Bosch vlastní 51 percent. Valicare predstavil v roku 2015 výrazné zvýšenie tržieb – až 27 percent. Spoločnosť je certifikovaná podľa ISO 9001 a pôsobí v oblasti kvalifikácie a validácie technických zariadení a procesov pre farmaceutický priemysel, life science a zdravotnícke pomôcky. Valicare ponúka široké spektrum expertných činností a vedomostí takmer vo všetkých oblastiach „Regulatory a GMP Compliance“, ako aj podporu pre certifikáciu a riadenie kvality výroby zdravotníckych pomôcok.

V obchodnej oblasti Spotrebný tovar zaznamenali elektrické náradie a domáce spotrebiče v roku 2015 pozitívny vývoj. Divízia Elektrické náradie dosiahla na Slovensku dvojciferný nárast, predovšetkým vďaka úspešnému predaju napr. akumulátorového náradia a meracích prístrojov profesionálnym užívateľom. Zároveň došlo k nárastu jej tržného podielu. V obchodnej oblasti Energetika a technika budov dosiahla divízia Termotechnika na Slovensku taktiež kladné výsledky. „Bosch Termotechnika si dokázala udržať dobré tržby z predchádzajúceho roka a aj napriek náročným podmienkam na slovenskom stavebnom trhu zväčšila svoj tržný podiel“, uviedol Fouquet.

Obchodný výhľad Bosch Group pre rok 2016

Cieľom Bosch Group je nadviazať na rekordný rok 2015 a pokračovať v raste i v tomto roku. Ako svetový dodávateľ technológií a služieb očakáva Bosch Group v roku 2016 nárast tržieb o 3 až 5 percent. Vo svojom prejave na výročnej tlačovej konferencii spoločnosti v Nemecku v apríli uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Bosch Volkmar Denner nasledovné: „Plánujeme rast nielen v oblasti inovatívnych produktov, ale taktiež inovatívnych služieb.“ V oblasti konektivity hrajú dôležitú úlohu „3 S“: senzor, softvér a služby. Služby sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou produktového podnikania. Po predaji hardvéru by mal nasledovať predaj doplnkových služieb. Bosch ťaží nielen z technologickej rôznorodosti, ale taktiež zo skúseností naprieč rôznymi priemyslami a zo svojej odbornosti. Novo vzniknuté divízie Bosch Global Service Solutions, Bosch IoT Cloud i Bosch Smart Home System – uvedený na trh na začiatku roka 2016, pomáhajú túto stratégiu napĺňať.

Kontant pre novinárov:

Pavel Roman

Tel.č: +420 261 300 595

Tags: 2016

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?