Suche

„Cítim to v prstoch na nohách” - Aktívny plynový pedál Bosch: jemné vibrácie môžu zmierniť tlak na plynový pedál a upozorniť na vodičov idúcich proti smeru premávky

Florian Flaig >

X

  • Až o 7 percent nižšia spotreba paliva
  • Prepojenie s navigačným systémom: pedál upozorňuje na ostré zatáčky
  • Online dáta umožňujú výstražné funkcie v reálnom čase
  • Tematická webová stránka: www.bosch-gaspedal.com

Noha vodiča je zodpovedná za štvrtinu spotreby paliva. Jediné, čo sa dalo s týmto pravidlom „odhadu od oka“ do tejto doby robiť, bolo riadiť jemne a brať lekcie ekošoférovania. Teraz však spoločnosť Bosch vyvinula technickú pomôcku v podobe aktívneho plynového pedálu: jeho jemné vibrácie povedia vodičovi, kedy prekročil hranicu medzi ľahkým došľapom a ťažkou nohou. „Aktívny plynový pedál Bosch pomáha vodičom šetriť palivo – a zároveň ich upozorňuje na potenciálne nebezpečné situácie,“ hovorí Stefan Seiberth, prezident divízie Benzínových systémov Robert Bosch GmbH. A v prípade, že je vozidlo vybavené asistenčným systémom, stáva sa pedál výstražným indikátorom: v spojení s navigačným systémom alebo kamerou, ktorá rozpoznáva dopravné značky, predá plynový pedál Bosch vodičom haptický varovný signál, napríklad, že sa blížia príliš vysokou rýchlosťou k nebezpečnej zatáčke.

Aktívny plynový pedál pomáha vodičom zošliapnuť pedál skutočne ľahko. Vďaka spätnej väzbe z pedálu môžu znížiť spotrebu paliva až o 7 percent. A tým sa zodpovedajúcim spôsobom znížia aj emisie CO2. To je možné vďaka možnosti prepojenia plynového pedála s ostatnými automobilovými funkciami, ako je napríklad riadenie. Až doposiaľ boli pre vodiča jediným ukazovateľom toho, že je najlepší čas preradiť, len malé šípky na prístrojovej doske. Pri aktívnom plynovom pedáli je tento ukazovateľ najlepšieho okamihu na preradenie hmatateľný. „Pedál informuje vodiča v momente, kedy sa pretnú krivky úspory a zrýchlenia,“ hovorí Seiberth. Ak chce však vodič pred preradením aj napriek tomu ešte o niečo zrýchliť, stačí len troška pritlačiť.

Hybridné systémy: včasné varovanie pred nástupom spaľovacieho motora

Ďalší potenciál v úspore palív sa ponúka v spojení so zotrvačnou jazdou pri funkcii štart-stop, t. j. pri stálom pohybe určitou rýchlosťou pri zastavenom motore za účelom dosiahnutia úspor paliva. Bosch odhaduje, že je týmto spôsobom možné zastavovať až v 30 percentách všetkých jázd. Plynový pedál sa dá nastaviť tak, aby vodiča upozornil na to, že má zmysel ísť v režime zotrvačnosti. A so stúpajúcou elektrifikáciou hnacej sústavy môže táto inovatívna technológia ponúknuť ďalšie výhody. Pedál taktiež otvára veľký potenciál úspory paliva pri hybridných motoroch, pretože upozorňuje vodiča, kedy spaľovací motor vystrieda motor elektrický, a kedy môže znížiť tlak na plynový pedál. Aktívny plynový pedál však nevstupuje do hry len v oblasti úspory palív. Vďaka nemu môžu byť autá taktiež bezpečnejšie. Tento inovatívny komponent môže byť totiž prepojený s veľkým množstvom asistenčných systémov. Napríklad v spojení s varovným systémom upozorňujúcim na možnosť dopravnej zrážky dokáže systém vytvoriť vibračný signál, ktorý upozorňuje vodiča, aby už nepridával rýchlosť. Stačí len jednoduchá zmena v nastaveniach softvéru a typ a sila haptickej odozvy sa prispôsobia špecifikáciám výrobcov automobilov.

Plynový pedál prechádza do režimu online: signály upozornia na vodičov idúcich v protismere alebo na blížiacu sa dopravnú zápchu

Inovatívny plynový pedál Bosch môže byť prepojený taktiež s navigačným systémom, vďaka čomu upozorní vodiča napríklad na to, že sa blíži k ostrej zatáčke príliš vysokou rýchlosťou. Okrem toho môže byť plynový pedál pripojený ku kamere, ktorá dokáže rozpoznať značky s obmedzením rýchlosti. Ak vodič prekročí povolenú rýchlosť, plynový pedál ho varuje pomocou vibrácií alebo protitlaku. Pripojenie na internet ale otvára ešte viac možností. Inovácia spoločnosti Bosch je určená taktiež pre automobily, ktoré sú prepojené so svojim okolím. Pomocou vibračného pedálu upozorní prepojené vozidlo osobu za volantom na nebezpečné situácie – vodičov idúcich v protismere, neočakávanú zápchu, križovatku a iné nebezpečenstvá na plánovanej trase.

Podrobnú webovú stránku o prepojenom plynovom pedáli nájdete na:www.bosch-gaspedal.com.

Kontakt pre novinárov:

Florian Flaig

Tel.: +49 711 811-6282

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?