Suche

Technik zvoní iba raz: Benefity data miningu pre Bosch a jeho zákazníkov - „Dáta sú novým palivom globálnej ekonomiky“

Thilo Resenhoeft >

X

  • Výzva: automatická detekcia správnych vzorcov v big data
  • Cieľ výskumu: lepšie služby zákazníkom a optimalizovaná výroba
  • Bosch prístup: Medzinárodný tím expertov používa a vyvíja nové algoritmy na analýzu dát

Stuttgart a Renningen, Nemecko – Nová surovina je hnacou silou ekonomiky. Na rozdiel od ocele, zlata alebo plastu je však neviditeľná a nehmotná. Touto surovinou je stále rastúci tok dát z pripojených tovární, pripojených automobilov a súvisiacich produktov. Pri správnom použití ponúka obrovský potenciál pre lepšie služby zákazníkom a optimalizované výrobné procesy, a tak väčšiu konkurencieschopnosť. „Schopnosť vytvárať nové poznatky z veľkých objemov dát je kľúčovou kompetenciou budúcnosti,“ hovorí počítačový vedec Dr. Lothar Baum. V novom výskumnom areáli v Renningene vedie Bosch tím odborníkov, ktorí sú zapojení do výpočtového procesu objavovania vzorcov vo veľkých dátových súboroch alebo v data miningu (získavanie dát). Okrem iného sa Baumov výskum zameriava na to, ako môže byť data mining využitý na optimalizáciu pripojeného priemyslu.

Centy vytvoria milióny eur

„Dáta sú novým palivom globálnej ekonomiky“ hovorí Baum. Jeden konkrétny príklad: na základe vyhodnotenia výrobných dát sa firme Bosch podarilo znížiť čas potrebný na kontrolu hydraulických ventilov o 17,4 percenta. Takéto obrovské úspory sú významným pokrokom v modernej výrobe, a to napriek mnohým významným zlepšeniam, ktoré už boli uskutočnené. Pri výrobe 40 000 ventilov ročne to pre spoločnosť predstavuje úsporu 14 dní. V tomto konkrétnom prípade analýza výrobných dát až 30 000 vyrobených hydraulických ventilov ukázala, že niektoré ďalšie kroky testovania v procese kontroly nie sú nutné, a to za predpokladu, že výsledky niekoľkých predchádzajúcich krokov sú pozitívne.

Výsledok týchto následných krokov môže byť spoľahlivo predpovedaný na základe analýzy predchádzajúcich krokov. Presné zistenie takýchto korelácií – ktoré sú obvykle oveľa zložitejšie ako uvedený príklad – šetrí čas a peniaze. „Keď sa počet kusov blíži k niekoľkým miliónom, môže sa úspora dokonca i niekoľkých sekúnd čoskoro spojiť a z pár centov dosiahnuť milióny eur,“ hovorí Baum. Každá ušetrená sekunda a cent posilňuje konkurencieschopnosť, a tým aj atraktivitu vyrobených produktov.

Bosch prevádzkuje niekoľko clusterov

Z technickej stránky je všetko veľmi sofistikované. „Zatiaľ čo algoritmy sú v podstate známe už niekoľko desaťročí, doposiaľ nebolo možné získať dáta v takej miere, ako to teraz umožňuje internet vecí. Nedostatok výpočtového výkonu znamenal, že nebolo možné aplikovať algoritmy na niekoľko miliárd dátových bodov,“ hovorí Baum. Vďaka clustrom zloženým z mnohých prepojených serverov je teraz možné tieto obrovské výpočtové úlohy vykonávať na tisícoch proce-sorov v rovnakom čase. Bosch po celom svete prevádzkuje niekoľko takých clustrov. Ľudia hrajú v procese zásadnú úlohu: musia naprogramovať počítače tak, aby mohli spracovávať miliardy dátových bodov účinne a paralelne, nie však sekvenčne.

Technik zvoní iba raz

Tieto funkcie sú viditeľné aj na inom príklade, ktorý ukazuje výhody data miningu. Spoločnosť British Gas zaisťuje pre svojich zákazníkov vykurovanie a ohrev vody. Mnohé z kotlov Bosch inštalovaných spoločnosťou British Gas sú teraz pripojené na web a posielajú do energetickej spoločnosti široký rozsah dát o ich každodennej činnosti: Kedy a ako dlho sa kotol používa? Ako dlho trvá zapálenie plameňa? Aká teplá je voda? „Keď kotol potrebuje na zapálenie dlhší čas než predtým, analýza týchto informácií môže odhaliť potenciálne príčiny,“ hovorí Baum. „Teraz môžu servisní technici vziať zodpovedajúci náhradný diel so sebou hneď, ako zákazník zavolá, pretože už vedia, kde sa porucha nachádza. Až doposiaľ museli ísť technici k zákazníkovi obvykle dvakrát: Prvýkrát aby zistili, čo sa deje, druhýkrát, aby vykonali opravu.“ Analýza dát tak šetrí spoločnosti British Gas peniaze a zákazníci profitujú z rýchlejšej a lepšej služby.

Tridsaťštyri projektov s medzinárodnou prítomnosťou

Bosch prevádzkuje stovky výrobných liniek v približne 250 závodoch po celom svete. Mnohé z nich sú už pripojené na internet. Senzory na týchto linkách posielajú dáta, zatiaľ čo algoritmy používajú prijaté informácie na zistenie možného opotrebovania a poskytujú informácie pre včasnú údržbu. Týmto spôsobom sa eliminujú neplánované odstávky a zvyšuje sa produktivita.

V novom závode v Renningene pomáha Bosch, ešte lepšie, než predtým, svojim vedcom a inžinierom vo vzájomnej komunikácii tak, aby mohli takéto riešenia vyvíjať. Navyše práce na 34 projektoch data miningu už začali a tím 40 odborníkov z celého sveta pracuje výhradne na nich. Týmto spôsobom dochádza k podpore spolupracovníkov z výroby pri uvádzaní projektov do praxe. Dátoví experti majú svoje sídlo prevažne v Palo Alto v Kalifornii – v srdci Silicon Valley – a v Bangalore v Indii. Partnermi globálnej aliancie Bosch v tejto oblasti sú aj Stanford University a University of Pittsburgh.

Výhody vďaka transparentnému výrobnému procesu

Zložka big data Bosch internetu vecí (IoT Suite) už umožňuje skúmať a vyhodnocovať veľké objemy dát. IoT (Internet vecí) Suite je komplexné softvérové riešenie, ktoré môže byť použité na vývoj, poskytovanie a rozpoznávanie aplikácií internetu vecí (IoT).

Nové pracovné miesta pre nových odborníkov

Vzhľadom na to, že data mining narastá, rastie v spoločnosti Bosch potreba kvalifikovaných softvérových odborníkov. „Dátoví vedci musia byť oboznámení so softvérom a byť schopní napísať softvér na špeciálne účely. Musia rozumieť matematike, štatistike a strojovému učeniu. A navyše musia mať detailnú znalosť produktov a ich výroby, aby mohli správne interpretovať získané dáta,“ hovorí Baum. To je ďalší dôvod, prečo Bosch plánuje v tomto roku zamestnať 12 000 absolventov vysokých škôl. So softvérom, ktorý je čím ďalej dôležitejší vo všetkých divíziách spoločnosti Bosch, majú absolventi s IT vedomosťami rovnako ako aj inžinieri dobré vyhliadky.

Ďalší cieľ: rýchlejší servis v autoservise

Baum a jeho kolegovia v súčasnosti pracujú na prognóze, ktoré vozidlá navštívia Bosch Car Service, kedy a s akým problémom. Servisy potom môžu napríklad pripraviť náhradné diely potrebné na opravu a taktiež optimalizovať svoje zásoby. „Vďaka tomu, že náhradné diely už budú na sklade v servise a nebudú musieť byť najprv objednávané, získajú šoféri rýchlejšie a lepšie služby. Metódy potrebné na vyhodnocovanie údajov už máme. Všetko, čo teraz musíme urobiť, je nazhromaždiť dostatok dát, aby bolo možné používať tieto metódy v plnom rozsahu“ hovorí Baum.

Internet Detaily Bosch IoT Suite: www.IoTSuite.com

Tags: 2016

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?