Suche

Trh budúcnosti: Rozšírená realita (Augmented Reality) Bosch hodlá získať podiel u odborníkov na rozšírenú realitu Reflekt GmbH

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

  • Investície Bosch posilnia pozíciu v dôležitej oblasti technológií
  • Bosch a Reflekt spoločne vyvinuli celosvetovo prvú softvérovú platformu pre industrializáciu rozšírenej reality
  • Širokú škálu aplikácií je možné využiť v hociktorom priemyselnom odvetví

V posledných dvoch rokoch Bosch úzko spolupracuje s firmou Reflekt GmbH na vývoji aplikácie Rozšírenej reality (RR) pre výrobu, služby, školenia a marketingové aplikácie. Bosch sa chystá rozšíriť túto spoluprácu tým, že prevezme od odborníkov RR menšinový podiel. Príslušné zmluvy boli podpísané 16. decembra 2015. Od svojho založenia v roku 2012 sa Rozšírená realita firmy Reflekt dostala do rebríčka ako jedna z najviac renomovaných spoločností v oblasti priemyselných RR riešení. Medzinárodný tím spoločnosti v Mníchove (Nemecko) má viac ako 25 zamestnancov. Transakcia podlieha schvaľovaniu kartelových úradov.

Investície do dôležitej technológie budúcnosti

„V budúcnosti budú aplikácie Rozšírenej reality používané v mnohých oblastiach nášho života. V priemyselnom odvetví a na trhu s náhradnými dielmi pre automobilový priemysel budú aplikácie RR predstavovať úsporu času a nákladov,“ hovorí Dr. Ing. Hans-Peter Meyen, člen predstavenstva divízie Bosch Automotive Aftermarket. Generálny riaditeľ firmy Reflekt Wolfgang Stelzle dodáva: „Sme presvedčení o tom, že naše dlhodobé partnerstvo s firmou Bosch sa touto investíciou posilní. Povesť Bosch a jeho pozícia na trhu urýchli našu medzinárodnú expanziu a rozvoj produktov.“

Aplikácie Rozšírenej reality zlepšujú vnímanie reality vďaka kombinácii reality s rozšírenými informáciami. Akonáhle užívateľ namieri kameru svojho inteligentného telefónu alebo tabletu na určitú oblasť, zobrazia sa na displeji prístroja ďalšie digitálne informácie, akými sú napríklad vysvetlivky, 3D objekty alebo videá. Napríklad v automobilových dielňach umožňuje Rozšírená realita technikom zobrazenie komponentov v skutočnej mierke a na ich správnom mieste, aj napriek tomu, že bez demontáže nemusia byť tieto komponenty viditeľné. Zobrazené sú aj pracovné pokyny, chybné kódy a požadované nástroje. „Spoločne s firmou Reflekt budeme aj naďalej posilňovať našu pozíciu v tejto priekopníckej oblasti z celosvetového hľadiska,“ hovorí Meyen.

Softvérová platforma pre priemyselný rozvoj Rozšírenej reality

Vďaka zapojeniu do RR aplikácií už v rannej fáze získal Bosch a odborníci na RR z firmy Reflekt v oblasti industrializácie Rozšírenej reality vedúcu pozíciu v celosvetovom meradle. Obidve spoločnosti spoločne vyvinuli platformu rozšírenej reality „Common Augmented Reality Platform (CAP)“; svetovo prvú softvérovú platformu pre industrializáciu RR. Použitím CAP môžu byť vysoko komplexné RR aplikácie a ich digitálne a vizuálne obsahy rýchlo a ľahko integrované do technickej dokumentácie alebo diagnostických postupov. Umožnená je aj ľahká integrácia takých dát, akými sú textové informácie, obvodové schémy, videá a rozšírené 3D animácie. CAP umožňuje industrializáciu RR aplikácií. Týmto spôsobom Bosch a Reflekt za dva roky vyvinuli radu RR aplikácií.

Zlúčením kvalifikovanosti Reflektu a odborných znalostí Bosch v oblasti dokumentácie a vývoja riešení pre služby, produkty a školenia, vznikol unikátny produkt, ktorý po prvýkrát umožňuje rozšírené použitie RR v priemyselnom prostredí. Okrem aplikácií pre automobilový priemysel vidí Bosch celú radu užitočných možností uplatnenia Rozšírenej reality aj v ďalších priemyselných odvetviach. Ako súčasť celkového riešenia ponúka Bosch licencovanie systému CAP v kombinácii s poradenstvom, inžinieringom a kompletnými službami authoringu.

Viac o Bosch CES 2016 na Twitteri #BoschCES

Tlačové fotografie APAS: 1-AA-21855

Kontakt pre novinárov:

Bosch:

Heiderose Dreiner

Tel. +49 721/942-3145

Reflekt:

Dirk Schart

Tel. +49 89/122045-15

ds@re-flekt.com

Tags: 2016

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?