Suche

„Upozornenie na operačnú sálu: Pristáva helikoptéra!“ - Bosch robí nemocnice inteligentnými

Lucia Jászayová

Lucia Jászayová >

  • Prepojené riešenia pre väčšiu bezpečnosť, pohodlie a efektívnosť v nemocniciach
  • Výhody pre prevádzkovateľov, personál a pacientov vďaka prepojeným službám
  • Bosch očakáva v oblasti inteligentných nemocníc tržby 100 miliónov eur
  • Obchodná oblasť Energetika a technika budov vzrastie v roku 2017 približne o 5 percent

Kolín nad Rýnom / Stuttgart, Nemecko – Predchádzať krádeži drahého zdravotníckeho vybavenia, zabrániť prístupu neoprávnených osôb do zakázaných oblastí alebo informovať operačnú sálu o prílete záchrannej helikoptéry: s pomocou inteligentne prepojených kamier a video technológie, budú doposiaľ nemožné veci – alebo možné iba prostredníctvom samostatných nedigitálnych riešenia ch – hračkou, a to vďaka IoT expertíze spoločnosti Bosch. Podľa poisťovní spôsobujú krádeže endoskopických zariadení v európskych nemocniciach finančnú ujmu až niekoľko miliónov eur. Video technológia, ktorá je založená na senzoroch vo vnútri nemocničných chodieb a pri vchodoch a východoch, môže poskytnúť rozhodujúce dôkazy na usvedčenie zlodejov.

Rovnako dôležité je však týmto situáciám aj predchádzať. Inteligentne ovládané osvetlenie, prepojené detektory pohybu na dverách a oknách, či alarmové systémy proti vniknutiu odstrašia zlodejov, budú predchádzať krádežiam a ušetria nemocniciam vysokú finančnú čiastku, ktorá by inak bola použitá k náhrade ukradnutého lekárskeho vybavenia. „Internet vecí konečne dorazil do nemocníc,“ uviedol na tlačovej konferencii Dr. Stefan Hartung, člen predstavenstva zodpovedného za obchodnú oblasť Energetika a technika budov. Bezpečnosť a zabezpečenie nie sú jedinými výhodami: prepojené riešenia tiež poskytujú v nemocniciach väčšie pohodlie a efektívnosť. Bosch v budúcnosti plánuje v rámci projektov inteligentných nemocníc dosiahnuť tržby vo výške 100 miliónov eur. Pre obchodnú oblasť Energetika a technika budov očakáva Bosch tento rok nárast tržieb približne o 5 percent – čo je dvakrát viac než minulý rok.

Prispievanie k stratégiám digitalizácie nemocníc

Podľa štúdie Rolanda Bergera si skoro 90 percent všetkých nemocníc vytvorilo digitalizačnú stratégiu s cieľom zvýšenia svojej efektivity a ekonomickej efektívnosti – a infraštruktúra nie je výnimkou. „Radi by sme ťažili z týchto ambícií, a preto budeme rozširovať našu obchodnú činnosť v oblasti prepojených produktov a služieb pre nemocnice. V rámci našich inteligentných riešení chceme prispieť nielen k lepšej kvalite života, bezpečnosti a zabezpečeniu v nemocniciach, ale aj k lepšiemu zachovaniu zdrojov,“ uviedol Hartung.

Bosch: poskytovateľ služieb pre inteligentné nemocnice

Nemocnice sú pod neskutočným tlakom. Musia fungovať 24 hodín denne, 365 dní v roku. Doktori a sestričky sa pod narastajúcim tlakom musia starať nielen o pacientov, personál a cenné vybavenie, ktoré taktiež musí byť chránené, ale aj o technickú infraštruktúru, ktorá musí byť optimálne riadená. Bosch dúfa, že so svojimi inteligentnými riešeniami zníži záťaž prevádzkovateľov nemocníc a personálu v oblasti technických a administratívnych povinností. Nové prepojené služby v nemocničných izbách prinášajú ďalšie výhody aj pre pacientov: napríklad interaktívne informačné a zábavné systémy.

Prepojené kontrolné centrá v univerzitnej nemocnici v Mníchove

V nemocnici Rechts der Isar v Mníchove, ktorá patrí medzi najväčšie nemecké zdravotnícke centrá, zaisťuje kontrolné centrum optimálny prehľad o bezpečnostných procesoch nemocnice. Z tohto centra môžu zamestnanci monitorovať príjazdové brány, interný komunikačný systém a nainštalované bezpečnostné kamery. Štyri viacobrazové monitory umožňujú súbežný dohľad nad 34 klinikami a oddeleniami. Systém je využívaný aj na kontrolu bezpečnostných prístupových bodov. Navyše, prepojené kamery a monitory dokážu zaregistrovať pristávanie záchrannej helikoptéry a priamo o tom informovať operačnú sálu a ďalších členov personálu. Pre sprístupnenie týchto nových funkcií zabudoval Bosch do existujúcich, nedigitálnych bezpečnostných kamier prístup k internetu a vďaka pripojeniu tak vytvoril jednotný systém. Tým sa ušetrili náklady na nákup 70 nových kamier, znížili sa náklady na prevádzku objektu a celkovo sa znížila záťaž zamestnancov.

Climatec: dlhodobý partner v Spojených štátoch

Climatec, dcérska spoločnosť firmy Bosch v Severnej Amerike, je dlhodobým partnerom Banner Health. S 29 zariadeniami v 7 štátoch, je Banner Health jedným z najväčších neziskových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Spojených štátoch. Bosch pre Banner Health plánuje, vyvíja a integruje riešenia v úplne nových a dodatočné vybavených nemocniciach. Bosch zároveň zaisťuje systémy pre pätnásť zariadení – systémy automatizácie budov, klimatizácia a detekcia požiarov, systémy na privolanie sestričky a informačné zábavné systémy pre pacientov – integrované, prepojené a z jedného zdroja. Cieľom je využitie prepojených riešení a vytvorenie príjemného prostredia poskytujúceho zdravotnú starostlivosť pacientom, ktoré je zároveň ekonomické a spoľahlivé.

NH nemocnica v Bangalúre ťaží z nižších nákladov na energie

Od decembra 2016 je Bosch partnerom v oblasti energií pre 750 lôžkové centrum liečby rakoviny v indickom Bangalúre, ktoré sa ročne stará približne o 390 000 pacientov. Toto centrum je súčasťou reťazca Narayana Hrudayalaya (NH). S tridsiatimi nemocnicami v osemnástich lokalitách je NH jedným z najväčších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Indii. V srdci tohto projektu je energetické riešenie založené na senzoroch a softvéri, ktoré dlhodobo zaistí vysokú úroveň energetickej účinnosti, pričom garantuje vynikajúce pohodlie a komfort pre pacientov a personál. Svojim inovačným systémom správy energií a monitorovacím systémom podporuje Bosch aj správu zariadení počas každodenného fungovania. V porovnaní s predchádzajúcimi nákladmi sa tým znižujú náklady na prevádzku približne o 12 percent. Členovia personálu môžu kedykoľvek využiť svoj inteligentný telefón, tablet alebo počítač, aby získali potrebné informácie a mohli tak okamžite reagovať na prípadné odchýlky alebo nezrovnalosti.

Určovanie polohy vo vnútri budovy môže zachrániť životy

Spoločnosť Bosch je spolu s ostatnými partnermi oddaná vývoju dodatočných služieb pre zdravotnícky sektor, ktoré sú založené na IoT. V núdzových situáciách môžu inteligentné riešenia na určenie polohy vo vnútri budovy umožniť lokalizáciu potrebného zdravotníckeho vybavenia – napríklad presun takéhoto vybavenia do určitej časti nemocnice. Určovanie polohy vo vnútri budovy funguje na základe umiestňovania senzorov na zdravotnícke zariadenia alebo iné objekty. Prostredníctvom senzorovej technológie prenášajú tieto objekty doktorom a personálu údaje o stave a polohe v reálnom čase (napríklad stav batérie), a to vďaka cloudu alebo internej sieti. Takéto riešenia zrýchľujú procesy v nemocniciach a dokonca môžu zachrániť životy – pretože v stave núdze sa počíta každá sekunda.

Fotografie:

#1212133, #1212135, #1212400

Kontakt pre novinárov:

Briela Jahn

Tel.: +49 711 811-6285

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?