Suche

Prvý na svete: Bosch vytvára mapu, ktorá využíva radarové signály pre automatizované riadenie

Lucia Jászayová

Lucia Jászayová >

Úspešná spolupráca s TomTom

Stuttgart – Bosch a holandský poskytovateľ máp a dopravných informácií TomTom dosiahli prielom pri vývoji máp s vysokým rozlíšením pre automatizované riadenie. Dodávateľ technológie a služieb sa stal prvým na svete, ktorý vytvoril lokalizačnú vrstvu s využitím radarových signálov – čo bude pre mapy tohto typu nevyhnutné. Doposiaľ boli pre tento účel využívané video dáta. „Radarový cestný odtlačok“ od Bosch je vytvorený z miliárd jednotlivých odrazových bodov. Tie sa vytvárajú všade tam, kde radarové signály narážajú – napríklad na zvodidlá alebo dopravné značky – a reprodukujú tak priebeh cesty. Automatizované vozidlá potom dokážu využiť túto mapu pre stanovenie ich presného umiestnenia v jazdnom pruhu s presnosťou na niekoľko centimetrov. „Radarový cestný odtlačok je míľnik na ceste k dosiahnutiu automatizovaného riadenia. Umožní automatizovaným vozidlám vždy a spoľahlivo určovať svoju polohu,“ hovorí člen predstavenstva spoločnosti Bosch Dr. Dirk Hoheisel. Veľkou výhodou radarového cestného odtlačku Bosch je jeho robustnosť: na rozdiel od máp, ktoré sa spoliehajú výhradne na video dáta pre lokalizáciu vozidla, radarový odtlačok ciest spoľahlivo funguje taktiež v noci a v podmienkach zhoršenej viditeľnosti. Navyše radarový cestný odtlačok Bosch prenáša do cloudu len päť kilobajtov dát na jeden kilometer – pri využití video mapy je tento objem dát dvojnásobný. Očakáva sa, že najneskôr do roku 2020 budú radarovému odtlačku ciest v Európe a v USA poskytovať dáta prvé vozidlá.

Bosch a TomTom spolupracujú už od roku 2015

„Sme radi, že máme možnosť predstaviť doplnkové lokalizačné dáta v podobe radarového cestného odtlačku v spolupráci s firmou Bosch. Vďaka tomu bude sebalokalizácia automatizovaných vozidiel podstatne robustnejšia v každom ohľade,“ uviedol generálny riaditeľ TomTom Harold Goddijn. Obidve spoločnosti intenzívne pracovali na radarovom dopravnom odtlačku a jeho integrácii do celkových máp TomTom s vysokým rozlíšením už od začiatku ich vzájomnej spolupráce v júli 2015. Bosch je globálna jednotka na trhu v oblasti radarových snímačov s technológiou 77 GHz a detekčnými rozsahmi až 250 metrov. Pre porovnanie majú video snímače maximálny detekčný rozsah 150 metrov. Hlavnou výzvou bolo nájdenie spôsobu adaptácie súčasných radarových snímačov pre túto úlohu. V prípade využitia v asistenčných systémoch vodiča, ako napríklad pri automatickom núdzovom brzdení alebo v adaptívnom tempomate (ACC), snímače detegujú pohybujúce sa objekty. Avšak pre vygenerovanie radarového cestného odtlačku musia byť taktiež schopné detegovať statické objekty, čo znamenalo, že bolo nutné súčasné radarové snímače upraviť. Budúca generácia radarových snímačov Bosch bude schopná poskytovať i dáta, ktoré budú pre radarový cestný odtlačok potrebné. „Vozidlá dodávané na trh v nadchádzajúcich rokoch s asistenčnými funkciami zajtrajška budú poskytovať mapu pre automatizované vozidlá budúcnosti,“ hovorí Hoheisel.

Aktuálnu mapu s vysokým rozlíšením bude udržiavať jeden milión vozidiel

Mapy s vysokým rozlíšením sú pre automatizované riadenie nevyhnutné a poskytujú informácie, ktoré bežné snímače nie sú schopné ani zďaleka monitorovať. Na rozdiel od máp v súčasných navigačných zariadeniach sú tvorené niekoľkými vzájomne sa prekrývajúcimi vrstvami:

Lokalizačná vrstva: Automatizované vozidlo dokáže určiť svoju polohu v jazdnom pruhu pomocou lokalizačnej vrstvy obsahujúcej radarový cestný odtlačok Bosch plus dodatočné video lokalizačné mapy. Porovná informácie o objektoch, ktoré získalo prostredníctvom okolitých snímačov s využitím zodpovedajúcich informácií z lokalizačnej vrstvy. Týmto spôsobom môže vozidlo určiť svoju relatívnu polohu vzhľadom k týmto objektom.

Plánovacia vrstva: Plánovacia vrstva sa používa na výpočet jednotlivých manévrov v priebehu automatizovaného riadenia (plánovanie trajektórie). Plánovacia trajektória taktiež obsahuje informácie o priebehu cesty, dopravných značkách a rýchlostných obmedzeniach, ale aj o zatáčkach a stúpaní a klesaní. Automatizované vozidlo dokáže využiť plánovaciu vrstvu napríklad pri rozhodovaní, kedy má dôjsť k zmene jazdných pruhov.

Dynamická vrstva: Informácie o rýchle sa meniacej dopravnej situácii, ako napríklad o dopravných zápchach, stavebných obmedzeniach a nebezpečenstvách alebo o dostupných parkovacích miestach sú ukladané do dynamickej vrstvy.

Každá z týchto vrstiev mapy s vysokým rozlíšením pre automatizované riadenie musí byť pravidelne aktualizovaná – dynamická vrstva dokonca aj v reálnom čase. „V súčasnej dobe očakávame, že budeme potrebovať vozové parky pre diaľnice v Európe, Severnej Amerike a pacifickej oblasti Ázie, ktoré sa budú skladať z asi jedného milióna vozidiel, aby bolo možné mapy s vysokým rozlíšením aktualizovať,“ uvádza Hoheisel. Aktuálne dáta pre každú z vrstiev budú generované palubnými systémami vozidiel počas jazdy. Komunikačné boxy, ako napríklad Bosch Connectivity Control Unit, budú prenášať údaje z radarových snímačov z vozidiel do cloudu výrobcu a potom do Bosch IoT Cloudu. Bosch bude využívať tieto informácie na vytváranie radarového dopravného odtlačku, ktorý je kompatibilný so všetkými konvenčnými dátovými formátmi. Medzi zodpovednosti TomTom bude patriť integrácia radarového dopravného odtlačku do celkových máp a ich distribúcia.

Fotografie: #1128259

Kontakt pre novinárov:

Jörn Ebberg

Tel: +49 711 811 26223

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?