Suche

Kľúčová technológia pre internet vecí: Bosch postaví nový závod na polovodiče v Drážďanoch

Lucia Jászayová

Lucia Jászayová >

Miliardová investícia do 12-palcovej technológie

MEMS

Stuttgart a Drážďany, Nemecko – Bosch pokračuje v silnom investovaní v Nemecku a plánuje postaviť v Drážďanoch závod na výrobu kremíkových doštičiek. S ohľadom k uspokojeniu rastúceho dopytu v oblasti internetu vecí (IoT) a mobilných aplikácií, v novom závode by mali byť vyrábané čipy na 12-palcových doštičkách. Výstavba tohto technologicky vyspelého závodu by mala byť dokončená do konca roku 2019. Zahájenie výroby po zavádzacej fáze je plánované na koniec roku 2021. Celková investícia v danej lokalite dosiahne zhruba jednu miliardu eur. „Nový závod na výrobu kremíkových doštičiek je najväčšou samostatnou investíciou vo viac než 130-ročnej histórii spoločnosti Bosch, povedal Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva Robert Bosch GmbH. V Drážďanoch má byť vytvorených až 700 nových pracovných miest. „Polovodiče sú kľúčovými súčasťami všetkých elektronických systémov. S rozšírením konektivity a automatizácie sa ich oblasť použitia neustále rozširuje. Rozšírením našej výrobnej kapacity polovodičov si vytvárame pevný základ do budúcnosti a posilňujeme našu konkurencieschopnosť,“ uviedol Denner. Podľa štúdie spoločnosti Pricewaterhouse Coopers by mal celosvetový trh s polovodičovými súčiastkami až do roku 2019 zaznamenať každoročný nárast o viac než 5 %, pričom k výraznému nárastu príde najmä v segmente trhu s mobilitou a IoT.

Investícia v Nemecku ako hi-tech lokalite

Brigitte Zypries, nemecká spolková ministerka pre ekonomiku a energetiku, privítala investíciu Bosch v Nemecku ako hi-tech lokalite: „Oceňujeme rozhodnutie spoločnosti Bosch investovať v Sasku. Posilnenie odbornosti v oblasti polovodičov v Nemecku, a teda aj v Európe, je investíciou do kľúčovej technológie budúcnosti, a teda veľmi dôležitým krokom pre zachovanie a posilnenie konkurencieschopnosti Nemecka ako priemyselnej krajiny.“ Po schválení Európskou komisiou plánuje ministerka pre ekonomiku a energetiku (BMWi) podporiť výstavbu a uvedenie do prevádzky nového závodu na výrobu kremíkových doštičiek v Drážďanoch. „Sasko ponúka vďaka svojej priemyselnej lokalite jedinečné podmienky pre posilnenie našich odborných znalostí v oblasti polovodičov,“ povedal Dr. Dirk Hoheisel, člen predstavenstva Robert Bosch GmbH. Drážďanský mikroelektronický klaster, ktorý je známy aj ako „Silicon Saxony“, nemá v Európe konkurenciu. Zahrnuje dodávateľov pre automobilový priemysel, poskytovateľov služieb, ale aj univerzity, ktoré ponúkajú technologické odborné znalosti. Okrem toho má Digital Hub Initiative založená BMWi za cieľ vytvoriť z Drážďan ekosystém IoT. Bosch plánuje úzko spolupracovať s miestnymi spoločnosťami a týmto spôsobom posilňovať nielen nemeckú, ale aj európsku pozíciu ako priemyselnej lokality. „Je to ďalšie dobré rozhodnutie pre rozvoj popredného európskeho mikroelektronického klastru tu v Sasku. Chcel by som poďakovať spoločnosti Bosch za dôveru, ktorú vložila do tejto lokality, do jej pracovnej sily a inovatívnosti Saska. Nové produkty pre internet vecí a prepojenej výroby patria medzi najdôležitejšie témy v mikroelektronickom sektore a v európskom priemysle ako celku,“ uviedol Stanislaw Tillich, predseda saskej vlády.

12-palcová technológia ako základ pre úspory z veľkosériovej výroby

Polovodiče sú kľúčovou technológiou našej modernej doby, a to najmä preto, že výroba, mobilita a bývanie sú v stále väčšej miere prepojené, elektrifikované a automatizované. Proces výroby polovodičových čipov začína vždy kremíkovou doštičkou, známou ako „wafer“. Čím väčší je jej priemer, tým viac čipov je možné vyrobiť v jednom výrobnom cykle. V porovnaní s bežnými 6-palcovými a 8-palcovými doštičkami ponúka technológia 12-palcových doštičiek úspory z veľkosériovej výroby. A tie sú veľmi dôležité, pretože umožnia spoločnosti Bosch uspokojiť rastúci dopyt po polovodičoch, ktorý prináša prepojená mobilita a aplikácie pre oblasť inteligentných domácností a inteligentných miest.

Popredný výrobca polovodičov a priekopník vo výrobe MEMS

Už viac než 45 rokov vyrába Bosch rôzne varianty polovodičových čipov, predovšetkým integrované obvody pre špecifické použitie (ASIC = application-specific integrated circuits), výkonové polovodiče a mikro-elektro-mechanické systémy (MEMS). ASIC spoločnosti Bosch sú vo vozidlách používané už od roku 1970. Sú prispôsobované na mieru jednotlivým použitiam a sú nevyhnutné pre funkcie, ako je napríklad aktivácia airbagu. V roku 2016 obsahovalo každé vozidlo, ktoré opustilo výrobnú linku kdekoľvek na svete, v priemere viac než deväť čipov Bosch.

Pokiaľ ide o senzory MEMS, je Bosch súčasne priekopníkom aj popredným svetovým výrobcom. Pred viac než 20 rokmi si tento dodávateľ technológií a služieb sám vyvinul technológiu mikrovýroby známu na celom svete ako „Proces Bosch“, ktorá je taktiež využívaná na výrobu polovodičov. V súčasnej dobe Bosch každý deň vyrobí vo svojom závode na kremíkové doštičky v Reutlingene v Nemecku okolo 1,5 milióna ASIC a 4 milióny MEMS senzorov, založených na 6-palcovej a 8-palcovej technológii. Od roku 1995 vyrobila spoločnosť Bosch spolu viac než 8 miliárd MEMS senzorov. V súčasnej dobe sa 75 % MEMS senzorov Bosch používa v oblasti spotrebnej a komunikačnej elektroniky. Bosch MEMS senzory nájdeme v troch zo štyroch smartfónov. Súčasné portfólio polovodičov zahŕňa predovšetkým senzory pre zrýchlenie, zatáčanie, hmotnostný prietok, tlak a environmentálne senzory, rovnako ako mikrofóny, výkonové polovodiče a ASIC pre ECU vozidiel.

Fotografie: #534371, #535387, #1100697, #1100702

Súvisiace odkazy: www.semiconductors.com, www.bosch-connectivity.com

Kontakt pre novinárov:

Jörn Ebberg

Tel.: +49 711 811-26223

Tags: MEMS

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Robert Bosch Power Tools GmbH, divízia Bosch Group, je jedným z popredných svetových poskytovateľov elektrického náradia, príslušenstva pre elektrické náradie a meracích nástrojov. V roku 2018 dosiahlo jej zhruba 20 000 zamestnancov obrat vo výške 4,6 miliardy eur, z čoho 85 percent v krajinách mimo Nemecko. So značkami ako Bosch a Dremel sa divízia zameriava na potreby zákazníkov a veľký technický pokrok. Kľúčovými faktormi úspechu sú sila a tempo v oblasti inovácií. V roku 2019 divízia Bosch Power Tools opäť uvedie na trh viac ako 100 nových výrobkov vo svojich štyroch obchodných oblastiach – elektrické nástroje, príslušenstvo, meracie nástroje a záhradné náradie.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?