Suche

Bosch robí z robotov kolegov

Lucia Jászayová

Lucia Jászayová >

Pracovisko 4.0 sa prispôsobuje zamestnancovi

Hannover – Jemne uchopí kovový diel a odovzdá ho kolegyni. Pritom venuje pozornosť všetkým jej pohybom, a tak sa môže zastaviť ešte predtým, než do seba narazia. Aj napriek jeho výške 1,75 metra, sú jeho pohyby ľahké, pozorné a bez chýb. „On“ je APAS asistentom. Tento robot, ktorý dokáže spolupracovať s ľuďmi bez fyzického kontaktu, je súčasťou Pracoviska 4.0 - konceptu, ktorý spoločnosť Bosch predstavuje na Hannover Messe 2017. Priemyselné pracoviská budúcnosti sú úplne prepojené a zameriavajú sa na potreby zamestnancov. „V nadchádzajúcich desaťročiach prejde každodenná práca vo výrobnom priemysle zásadnými zmenami. Ľudia a stroje budú vzájomne spolupracovať viac než kedykoľvek predtým. Priemysel 4.0 podporuje pracovníkov a uľahčuje im prácu,“ povedal Dr. Stefan Hartung, člen predstavenstva Robert Bosch GmbH, ktorý je zodpovedný za obchodnú oblasť Priemyselná technika.

Pracovná stanica, ktorá sa automaticky prispôsobuje pracovníkovi

Na Hannover Messe predstavuje Bosch Pracovisko 4.0: pracovnú stanicu, ktorá sa prispôsobuje pracovníkovi. Pracovná plocha sa, napríklad, sama nastaví do správnej výšky a zamestnanci tak môžu získavať pokyny vo forme projekcie v ľubovoľne nastavenej rýchlosti. „Digitálna konektivita a výrobní asistenti urobia každodennú prácu v priemyselnom sektore bezpečnejšou, jednoduchšou a produktívnejšou,“ povedal Hartung. Nielen výrobcovia automobilov a ich dodávatelia, ale aj výrobcovia spotrebného tovaru už využívajú spolupracujúcich robotov - napríklad asistenta APAS od spoločnosti Bosch.

Umelá inteligencia podporuje pracovníkov vo výrobnom prostredí

Pracovisko 4.0 predvída úzku spoluprácu ľudí a strojov, čo je aj skutočnosť, ktorú jasne ukazuje inšpektor APAS, ktorý sa taktiež objaví v Hannoveri. S pomocou funkcie učenia sa spracovaniu obrazu, dokáže inšpektor APAS automaticky zistiť, že povrch výrobného dielu nezodpovedá jeho špecifikáciám. Pracovník sa dotýka stroja len raz, a to pri určení tolerancie odchýlky a určení, kedy má byť diel prevedený do odpadu. Vďaka umelej inteligencii potom stroj dokáže aplikovať novo získané poznatky na všetky následné kontroly kvality a vykonávať ich úplne nezávisle. Inšpektor APAS šetrí človeku monotónnu prácu a zaručuje vysokú kvalitu všetkých dielov.

Konektivita umožňuje trvalé sledovanie strojových dát

Konektivita znamená, že strojové dáta vygenerované v Pracovisku 4.0 je možné kompilovať, analyzovať a vizualizovať. Pracovníci si môžu prezerať informácie o stave výrobného prostredia – napríklad, prostredníctvom analýzy doby cyklu alebo počítadiel dielov a chýb – na jednej obrazovke. Kedykoľvek môžu vidieť, či ide všetko podľa plánu. „Množstvo práce, ktoré zabralo pracovníkom zbytočný čas, je teraz možné vďaka digitálnej konektivite vykonávať rýchlo a jednoducho. Vo výrobnom sektore prináša Priemysel 4.0 obrovský úspech pri zjednodušovaní každodennej namáhavej práce,“ hovorí Dr. Stefan Aßmann, šéf Connected Industry v spoločnosti Bosch, na tlačovej konferencii pred zahájením Hannover Messe. Podľa štúdie konzultačnej spoločnosti According, až 63 percent zamestnancov predpokladá, že zvýšenie digitálnej konektivity zlepší ich pracovné podmienky a len 6 percent z nich očakáva presný opak.

Výrobné linky automaticky detegujú potrebné pracovné kroky

V súčasnej dobe musia byť priemyselné podniky a ich pracovníci schopní rýchlo reagovať na nové požiadavky. „S flexibilným výrobným závodom môžu spoločnosti lepšie reagovať na aktuálne potreby trhu,“ povedal Aßmann. Ako príklad uviedol linku na výrobu rôznych produktov Bosch v nemeckom Homburgu. Tu dokáže Bosch vyrábať 200 rôznych hydraulických modulov z viac než 2000 rôznych komponentov. Vďaka konektivite sú tieto komponenty automaticky objednávané včas. Moduly riadia pracovnú a hnaciu hydrauliku v nákladných automobiloch alebo traktoroch, čo napríklad umožňuje sklápanie nákladnej plochy či zdvíhanie pluhu. Výrobná linka tvorená deviatimi stanicami je prepojená inteligentnou sieťou. Vďaka RFID čipu pripojenému ku každému obrobku pracovné stanice vedia, ako má byť hotový výrobok zmontovaný a aké kroky sú na to potrebné. Pracovné plány nutné pre montáž hydraulických komponentov sú automaticky vyvolané a zobrazené na monitoroch ako fotografie alebo video. Zobrazenie je užívateľsky prispôsobené úrovni školenia daného operátora a zobrazené v jeho rodnom jazyku. Cieľom je ponúknuť operátorom najlepšiu možnú podporu pre ich prácu.

Čo sa týka konektivity, Bosch ponúka všetko z jediného zdroja

Bosch využíva riešenie Priemyslu 4.0 už niekoľko rokov. Vďaka viac než 270 výrobným závodom na celom svete, spoločnosť disponuje obrovskými skúsenosťami v priemyselnej technológii a vo využívaní softvéru, služieb a cloudových riešení. Ako popredný používateľ a poskytovateľ ponúka Bosch všetko pre výrobu a celý dodávateľský reťazec z jedného zdroja. Ponuka Priemyslu 4.0 pre zákazníkov obsahuje nielen softvér a produktové riešenia pre výrobu a logistiku, ale aj služby a konzultácie, ktorých výsledkom sú koncepty šité na mieru každému zákazníkovi. S pomocou riešení Priemyslu 4.0 firma Bosch verí, že vygeneruje mimoriadne tržby prekračujúce jednu miliardu eur a do roku 2020 ušetrí ďalšiu miliardu.

Rozšírenie aktivít s partnerskou krajinou Poľsko

V Poľsku, ktoré je partnerskou krajinu tohtoročného Hannover Messe, zamestnáva Bosch asi 5100 zamestnancov a vykazuje ročné tržby v čiastke prekračujúcej miliardu eur. Technologická spoločnosť tu predáva mnoho produktov, vrátane riešení Priemyslu 4.0. Spoločnosť Bosch mala regionálnu spoločnosť v Poľsku už od roku 1992, avšak jej produkty začala v zemi predávať už na začiatku 20. storočia. Spoločnosť Bosch v Poľsku trvalo rozširuje svoje činnosti: v roku 2016 investoval Bosch približne 80 miliónov eur, a to najmä do rozšírenia a rozvoja svojich výrobných závodov.

Kontakt pre novinárov:

Dr. Manuel Thomä

Tel.: +49 711 811-6268

Bosch na Slovensku pôsobí od roku 1993. V roku 2019 dosiahol na slovenskom trhu obrat vo výške 475 miliónov eur a zamestnával 1 025 zamestnancov (k 31. 12. 2019). Spoločnosť na Slovensku pôsobí v troch lokalitách, z nich dve sú výrobné závody a zastúpená je svojimi štyrmi obchodnými oblasťami – Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar, Energetika a technika budov.

Viac informácií na www.bosch.sk, www.bosch-press.sk.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?