Suche

Dobrý začiatok roku: Bosch vylepšuje tržby vo všetkých obchodných oblastiach a regiónoch

Lucia Jászayová

Lucia Jászayová >

Nové poňatie mobility, nové vnímanie technológie

  • Tržby za prvý štvrťrok 2017 vzrástli o 12 percent
  • Cieľový rast tržieb pre rok 2017 v rozmedzí od 3 do 5 percent
  • Tržby v roku 2016: 73,1 miliardy eur
  • Prevádzkový EBIT za rok 2016: 4,3 miliardy eur
  • Výdaje na výskum a vývoj: 7 miliárd eur
  • Predseda predstavenstva Bosch Denner: „Bosch formuje svet zajtrajška.“

Stuttgart a Renningen, Nemecko – Skupina firiem Bosch Group zahájila nový obchodný rok úspešne. Tržby dodávateľa technológií a služieb stúpili v prvom štvrťroku o takmer 12 percent a 11 percent po očistení o vplyv výmenných kurzov. V prvých troch mesiacoch 2017 všetky oblasti a regióny vzrástli, niektoré z nich výrazne. Vzhľadom na vyhliadku útlmu ekonomiky a geopolitickú neistotu očakáva svetový dodávateľ technológií a služieb v roku 2017 nárast svojich tržieb o 3 až 5 percent. A i napriek výrazným investíciám do zabezpečenia budúcnosti nastavila spoločnosť Bosch výsledky rastovo. „Dnešný obchodný úspech nám poskytuje voľnosť formovať svet zajtrajška,“ povedal Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva Bosch na výročnej tlačovej konferencii vo výskumnom kampuse Bosch v Renningene. „Posunúť naše súčasné podnikanie vpred, otvoriť nové oblasti podnikania, obsadiť technologicky vedúcu pozíciu – to je naša stratégia transformačného procesu.“ Hlavnými bodmi tejto transformácie sú zmeny v oblasti mobility a konektivity internetu vecí (IoT). „Ako líder v oblasti inovácií formujeme a riadime transformáciu,“ dodal Denner.

Obchodný rok 2016: rekordné investície do zaistenia budúcnosti

V roku 2016 vzrástli tržby Bosch Group na 73,1 miliardy eur. To zodpovedá rastu o 3,6 percenta alebo 5,5 percenta po očistení o vplyv výmenných kurzov. V minulom roku nás negatívne vplyvy výmenných kurzov stáli približne 1,3 miliardy eur. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) dosiahol 4,3 miliardy eur a EBIT marža dosiahla 5,8 percenta. Vývoj výsledku za rok 2016 odráža vysoké investície na zabezpečenie budúcnosti firmy. V predchádzajúcom roku spoločnosť Bosch zvýšila svoje výdavky na výskum a vývoj o takmer 10 percent na 7 miliárd eur. Ako vysvetlil Prof. Stefan Asenkerschbaumer, finančný riaditeľ a podpredseda predstavenstva: „Bosch musel začať investovať do transformačného procesu a súčasne do zabezpečenia vysokej miery ziskovosti v dlhodobom horizonte. Mimoriadne negatívne vplyvy v roku 2016 zapríčinili pokles EBIT, ktorý tak dosiahol 3,3 miliardy eur.

Nové poňatie mobility: nulové emisie, nulový stres, nulový počet nehôd.

Oblasť mobility sa nachádza na pokraji významných zmien. „Bosch umožní, aby vznikal nový druh mobility – mobilita bez emisií, bez stresu a bez nehôd. Už to nie je len otázka výroby lepších vozidiel. Musíme znova vynájsť mobilitu,“ povedal Denner. Dodal, že zlepšenie kvality ovzdušia v mestách, v ktorých bude do roku 2050 žiť 70 percent svetovej populácie, je úloha, ktorej sa musia chopiť spoločne priemysel, politická reprezentácia a spoločnosť. S odkazom na súčasnú diskusiu o zákaze vozidiel s naftovými motormi predseda predstavenstva spoločnosti Bosch zdôraznil, že ako ciele, tak aj politika pre dosiahnutie čistejšieho ovzdušia musia byť technologicky neutrálne. „Tvorivé schopnosti našich inžinierov nesmú byť politickými zástupcami obmedzené na určitú konkrétnu technológiu,“ uviedol Denner. Zároveň verí, že ďalšie vylepšenia motorov s vnútorným spaľovaním majú ohromný potenciál. Postup meraní RDE (reálne jazdné emisie), ktorý bude platný od jesene roku 2017, prispeje k ďalšiemu zníženiu emisií oxidov dusíku z vozidiel. Bosch v súčasnej dobe pracuje na asi 300 vývojových projektoch RDE. U automobilov s benzínovým motorom spoločnosť dlhodobo presadzovala rozšírené používanie filtrov častíc. Taktiež nasadenie konektivity do prepravy môže pomôcť zlepšiť kvalitu ovzdušia. Pre Stuttgart a jeho okolie vyvinul Bosch asistenta pre multimodálnu prepravu. A počnúc rokom 2018 sa v novo vyrábaných vozidlách objaví služba komunitného parkovania, ktorú vyvinula taktiež spoločnosť Bosch.

Elektrifikácia mobility: kombinácia elektriny a paliva

Bosch investuje značné úsilie aj do oblasti elektromobility. Nová organizačná jednotka pre elektromobilitu zastreší všetky aktivity spoločnosti v tejto oblasti. Okrem miliárd investovaných do vylepšovania motorov s vnútorným spaľovaním investuje spoločnosť takmer 400 miliónov eur každý rok na dosiahnutie prielomu v oblasti elektromobility. Väčšina z tejto čiastky putuje na výskum a vývoj akumulátorov. Bosch skúma ako súčasné, tak aj budúce technológie batériových článkov. Spoločnosť už taktiež získala viac než 30 zákaziek týkajúcich sa elektromobility. V roku 2016 získala ďalších jedenásť v Číne, najväčšom svetovom trhu elektromobility. Počnúc rokom 2018 bude nová divízia Bosch Powertrain Solutions a jej 88 000 zamestnancov ponúkať všetky technológie hnacích jednotiek z jedného zdroja. „Aj v budúcnosti sa bude Bosch zaoberať hnacími jednotkami ako na elektrinu, tak aj na bežné palivo. Pre našich zákazníkov sme a chceme byť partnerom číslo jedna pre inžinierstvo a technológiu“, povedal Denner.

Automatizácia mobility: obchodný úspech

Aj pokiaľ ide o autonómne riadenie, môže sa Bosch pochváliť technologickým pokrokom a obchodným úspechom. Vďaka asistenčným systémom vodiča vygenerovala spoločnosť v roku 2016 tržby prekračujúce vôbec prvý krát miliardu eur a súčasne získala zákazky v hodnote 3,5 miliardy eur. Celkovo chce spoločnosť Bosch v roku 2017 rásť rýchlejšie než trh s asistenčnými systémami pre vodičov – čo je trh, o ktorom sa predpokladá nárast o 30 percent. Na autonómnom riadení dnes pracuje takmer 3 000 inžinierov, o 500 viac než v minulom roku. Spolu s firmou Daimler pracuje Bosch na rozvoji plne autonómnych vozidiel bez šoférov pre mestské ulice. Cieľom je, aby vozidlá jazdili v mestách úplne autonómne, a to počnúc začiatkom budúceho desaťročia. Jedným z kľúčových komponentov je v tomto prípade palubný počítač Bosch AI. Jeho umelá inteligencia je mozgom samoriadiaceho automobilu. Bosch bude musieť pred uplynutím desaťročia vytvoriť vysoko presnú digitálnu mapu založenú na radarových signáloch. Takáto mapa je kľúčovou požiadavkou na autonómne riadenie. V rámci vývojového partnerstva so spoločnosťami Vodafone, Telekom, Huawei a Nokia navyše Bosch pracuje na infraštruktúre pre autonómnu a prepojenú dopravu. Napríklad sa zaoberá testami pre nájdenie spoľahlivej bezdrôtovej komunikácie medzi vozidlami.

Prepojená mobilita: mobilný komorník

V tomto roku bude do prevádzky uvedený Bosch Automotive Cloud Suite, nová platforma pre služby mobility, akými sú napríklad upozornenie pre vodičov pri jazde nesprávnym smerom, prediktívna diagnostika, prepojené parkovanie a osobní asistenti. „Bosch Automotive Cloud Suite je kľúčovým technologickým prvkom pre služby súvisiace s prepojenými vozidlami. Budeme ho využívať na prepojenie vodičov, vozidiel, výrobcov automobilov a poskytovateľov ostatných služieb mobility,“ uviedol Denner. Bosch Automotive Cloud Suite kombinuje odborné znalosti firmy z oblasti automobilového priemyslu a IT. Spoločnosť PwC očakáva, že globálny trh prepojenej mobility bude rásť až do roku 2022 každoročne o takmer 25 percent, zatiaľ čo firma Gartner odhaduje, že na svetových cestách bude do roku 2020 jazdiť 250 miliónov prepojených vozidiel.

Nové vnímanie technológie: inteligentná a emotívna

Bosch odhaduje, že do roku 2020 bude rásť globálny objem trhu internetu vecí (IoT) o 35 percent ročne na 250 miliárd dolárov. Už v roku 2016 predala spoločnosť 27 miliónov kusov produktov podporujúcich pripojenie na internet. Do roku 2020 budú všetky jej nové elektronické produkty vybavené funkciou konektivity a v budúcnosti budú s každým produktom ponúkané aj služby. Kľúčom k tomu je umelá inteligencia (AI). Odo dneška za desať rokov bude takmer každý produkt Bosch vyvíjaný, vyrábaný alebo vybavený umelou inteligenciou. V priebehu nadchádzajúcich piatich rokov bude Bosch investovať 300 miliónov eur do svojho vlastného centra pre umelú inteligenciu. A v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko pomáha Bosch zakladať „Cyber Valley“. Táto aliancia politických zástupcov, obchodníkov a vedcov má za cieľ výrazne posilniť vývoj umelej inteligencie. Spoločne s Amsterdamskou univerzitou Bosch prevádzkuje Delta Lab, vedeckovýskumné laboratórium zamerané na hlboké učenie. Slovami Volkmara Dennera: „Vďaka umelej inteligencii sa konektivita stane osobnou, niečo, čo je možné prežiť na úrovni emócií. Digitálni asistenti budú stále inteligentnejší a zbavia používateľov každodenných rutinných povinností.“ Spoločnosť Tractica predpokladá, že počnúc novým desaťročím vzrastie počet osôb využívajúcich digitálnych asistentov trojnásobne, na viac než 1,5 miliardy.

Obchodný rok 2016 podľa regiónov

Bosch Group v Európe vygeneroval v roku 2016 tržby vo výške 38,6 miliardy eur. Medziročne príjmy vzrástli o 3,4 percenta alebo o 4,8 percenta po očistení o vplyv výmenných kurzov. V roku 2016 boli tieto vplyvy neobvykle silné, a to nielen poklesom kurzu britskej libry. Po veľmi silnom predchádzajúcom roku tržby Bosch Group v Severnej Amerike poklesli v minulom roku o 2,2 percenta na 12,3 miliardy eur alebo o 1,8 percent očistení o vplyv výmenných kurzov. Po rokoch klesajúcich tržieb Bosch Group v Južnej Amerike vykázali údaje po očistení o vplyv výmenných kurzov nárast o 2,4 percenta. Z nominálneho hľadiska tržby klesli o 5 percent na 1,4 miliardy eur. V Ázii a Tichomorí zaznamenala spoločnosť Bosch rekordný 8,3-percentný nárast tržieb na 20,8 miliardy eur (12 percent po očistení o vplyv výmenných kurzov). V súčasnej dobe Bosch generuje takmer 30 percent svojich tržieb v Ázii a Tichomorí.

Obchodný rok 2016 podľa obchodných oblastí

Zo štyroch obchodných oblastí spoločnosti rástla v roku 2016 najsilnejšie oblasť Mobility Solutions. Tržby stúpli o 5,5 percenta (6,9 percenta po očistení o vplyv výmenných kurzov) na 43,9 miliardy eur. Prevádzková marža sektoru dosahovala 6,0 percent. Obchodná oblasť Priemyselná technika, a najmä divízia Drive and Control Technology, čelila v roku 2016 aj naďalej zložitému vývoju na trhu. Tržby klesli o 5,2 percenta (4,2 percenta po očistení o vplyv výmenných kurzov) na 6,3 miliardy eur. Po úprave o konsolidačné účinky vyplývajúce z predaja svojej jednotky veľkých prevodoviek bol pokles tržieb len 1,5 percenta. Na druhú stranu sa ale zase táto obchodná oblasť vrátila k zisku. Negatívne vplyvy spôsobené výmenným kurzom boli zrejmé najmä v tržbách obchodnej oblasti Spotrebný tovar. Po úprave o tieto vplyvy vzrástli tržby obchodnej oblasti o 5,7 percenta. Nominálny rast tržieb bol 3,6 percenta a dosiahol 17,6 miliardy eur. Marža obchodnej oblasti vzrástla o jeden percentuálny bod na 8,2 percenta. Obchodná oblasť Energetika a technika budov dosiahla v roku 2016 tržieb 5,2 miliardy eur. Aj tu boli tržby negatívne ovplyvnené výmennými kurzami. Po úprave o tieto vplyvy tržby vzrástli o 4,5 percenta. Nominálna hodnota predstavovala 1,7 percenta. Marža obchodnej oblasti vzrástla v roku 2016 na 4,3 percenta.

Počet zamestnancov: značný nedostatok softvérových inžinierov a osôb v oblasti IT.

K 31. decembru 2016 zamestnával Bosch Group takmer 390 000 zamestnancov na celom svete. V minulom roku stúpol počet zamestnancov o 14 500. Na regionálnej úrovni zostala štruktúra pracovnej sily do veľkej miery nezmenená. Počet zamestnancov v Nemecku vzrástol o 2000 na 134 000. Väčšina zvyšného nárastu počtu zamestnancov pripadá na Áziu a Severnú Ameriku. Spoločnosť v súčasnej dobe zháňa nových špecialistov a výkonných zamestnancov, najmä so znalosťou softvéru a IT. Už dnes Bosch zamestnáva viac než 20 000 softvérových inžinierov a takmer 4 000 z nich pracuje

len na internete vecí (IoT).

Video materiály:

Ako sa veci menia na partnerov - IoT sa stáva osobným

Kuri - inteligentný domáci robot

Budúcnosť jazdenia - ovládanie gestom a hmatová spätná väzba

Prepojené autá sa stávajú tretím obytným priestorom

Komunitné parkovaníie

Automatizované jazdenie v Boschi

Výroba budúcnosti s Priemyslom 4.0

Bosch IoT film

Kontakt pre novinárov:

René Ziegler, Tel.: +49 711 811-7639

Melanie Loriz, Tel.: +49 711 811-12798

Nicole Neuer, Tel.: +49 711 811-11390

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?